Konst och kulturhistoria på kyrkogårdarna

På våra kyrkogårdar finns massvis av kulturhistoriska gravplatser och byggnader – och konstinstallationer. Du hittar några av dem här. Men välkommen in på kyrkogården också!

VAD ÄR EN KULTURGRAV?

Med stöd av Kulturmiljölagen och kulturmiljöförordningen har vi i uppdrag att bevara kulturhistoriska gravplatser. Därför inventeras kyrkogårdarna och gravvårdarnas kulturhistoriska värde.

En gravvård kan vara värdefull av flera skäl. Det kan vara en intressant inskription. Det kan också vara en intressant person som är gravsatt. Gravvårdens form och stenens bearbetning eller ålder är andra faktorer som avgör dess kulturhistoriska värde. Våra kyrkogårdar rymmer person- och kulturhistoria där gravvården många gånger kan berätta om människors unika levnadsöden.

När en gravrätt saknar gravrättsinnehavare och klassas som kulturgrav tar kyrkogårdsförvaltningen över ansvaret för gravplatsen. Det planteras inte på gravplatsen men kyrkogårdsförvaltningen håller den i värdigt skick. De gravplatser som inte klassas som kulturhistoriskt intressanta kommer att finnas kvar med möjlighet att användas till nya gravrätter.

kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12 och 13–14.30.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Övriga tider hänvisas till informationsservice,
Telefon: 019-15 45 00, mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16.
Lunchstängt kl. 12–13. E-post: orebro.pastorat@svenskakyrkan.se
Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4
703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Per Gustafsson, 019-15 45 68

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71

Driftchef på krematoriet
Peter Hammarlund, 019-15 47 63

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186