Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konst och kulturhistoria på kyrkogårdarna

På våra kyrkogårdar finns massvis av kulturhistoriska gravplatser och byggnader – och konstinstallationer. Du hittar några av dem här. Men välkommen in på kyrkogården också!

VAD ÄR EN KULTURGRAV?

Med stöd av Kulturmiljölagen och kulturmiljöförordningen har vi i uppdrag att bevara kulturhistoriska gravplatser. Därför inventeras kyrkogårdarna och gravvårdarnas kulturhistoriska värde.

En gravvård kan vara värdefull av flera skäl. Det kan vara en intressant inskription. Det kan också vara en intressant person som är gravsatt. Gravvårdens form och stenens bearbetning eller ålder är andra faktorer som avgör dess kulturhistoriska värde. Våra kyrkogårdar rymmer person- och kulturhistoria där gravvården många gånger kan berätta om människors unika levnadsöden.

När en gravrätt saknar gravrättsinnehavare och klassas som kulturgrav tar kyrkogårdsförvaltningen över ansvaret för gravplatsen. Det planteras inte på gravplatsen men kyrkogårdsförvaltningen håller den i värdigt skick. De gravplatser som inte klassas som kulturhistoriskt intressanta kommer att finnas kvar med möjlighet att användas till nya gravrätter.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen
Adress:
Storgatan 27A,  703 63, Örebro
Öppettider:
Mån-Fre kl. 9-12 och 13.00-14.30
Telefon: 019-15 45 60, övriga tider hänvisas till informationsservice, telefon 019-15 45 00
Fax: 019-15 45 70
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4
703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 80

Kyrkogårdschef
Per Gustafsson, 019-15 45 68

Arbetsledare
Maria Gustavsson, 019-15 45 65 
Ingrid Björklund, 019-15 45 71

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186