Konst och kulturhistoria på kyrkogårdarna i Örebro pastorat

På våra kyrkogårdar finns massvis av kulturhistoriska gravplatser och byggnader – och konstinstallationer. Du hittar några av dem här. Men välkommen in på kyrkogården också!

VAD ÄR EN KULTURGRAV?

Med stöd av Kulturmiljölagen och kulturmiljöförordningen har vi i uppdrag att bevara kulturhistoriska gravplatser. Därför inventeras kyrkogårdarna och gravvårdarnas kulturhistoriska värde.

En gravvård kan vara värdefull av flera skäl. Det kan vara en intressant inskription. Det kan också vara en intressant person som är gravsatt. Gravvårdens form och stenens bearbetning eller ålder är andra faktorer som avgör dess kulturhistoriska värde. Våra kyrkogårdar rymmer person- och kulturhistoria där gravvården många gånger kan berätta om människors unika levnadsöden.

När en gravrätt saknar gravrättsinnehavare och klassas som kulturgrav tar kyrkogårdsförvaltningen över ansvaret för gravplatsen. Det planteras inte på gravplatsen men kyrkogårdsförvaltningen håller den i värdigt skick. De gravplatser som inte klassas som kulturhistoriskt intressanta kommer att finnas kvar med möjlighet att användas till nya gravrätter.

En liten skylt med texten Kulturgrav står vid en gravsten.

Kulturgravar.se

Kyrkogårdarna utgör fantastiska kulturmiljöer och kan berätta om vår historia på många sätt. Hittills finns korta filmer som berättar om Ekers kyrkogård och några av de personer som ligger begravda där att ta del av på Kulturgravar.se eller YouTube.

Digitala guidningar på kyrkogårdar i Örebro pastorat

Här hittar du filmer och gravvisning av kulturgravar från kyrkogårdarna i Örebro. Berättar gör kyrkogårdsexperten Leif Hjalmarsson.

Valborg Aulins grav

Så hittade Leif Hjalmarsson Valborg Aulins grav

Var är tonsättare Valborg Aulin begravd? Den frågan ledde från tidningsreferat om begravningsprocessionen till en blind före detta gravrättsinnehavare i Uppsala som hade full koll.

Gamla krematoriet på Norra kyrkogården

Intresset för kremering, eller eldbegängelse som det tidigare kallades, växte fram i slutet av 1700-talet. Det dröjde dock tills 1876 innan det första krematoriet på kontinenten invigdes i Milano. 1921 invigdes Gamla krematoriet på Norra kyrkogården i Örebro.

Konstprojektet Memento

Konstprojektet Memento startade 2004 och har resulterat i konst på Längbro kyrkogård och Norra kyrkogården.

Almby kyrka

Kulturhistoria på Örebros kyrkogårdar

Vilka bemärkta historiska personer vilar på våra kyrkogårdar? Här hittar du kulturhistoriska fakta från några av Örebros kyrkogårdar.

Anneli Linder, detaljbild av "Åkersken av trä och kaviartuber"

Konst i krematoriet

Sedan krematoriet på Norra kyrkogården invigdes 1975 har kapell, väntrum och andra offentliga delar av byggnaden smyckats med konst. De senaste konstverken tillkom i och med iordningställandet av Hoppets kapell 2017.

Kyrkogården i allhelgonatid

På Alla helgons dag har Örebro kyrkogårdsförvaltning som tradition att finnas på plats på kyrkogårdarna och Örebro krematorium.

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42