Foto: Agneta Larsson

Bönegrupper i Olaus Petri församling

"Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem." (Matt 18:20) Välkommen till våra bönegemenskaper i Olaus Petri församling. En riktar sig särskilt till föräldrar, en annan träffas dagtid. Vi har även en öppen grupp som ber morgonbön varje helgfri vardag.

Morgonbön

Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 8.
Vi träffas i Olaus Petri kyrka, Storgatan 40 Örebro. Plats: nedre sakristian, ingång via trappfria ingången med dörröppnare på södra sidan.

Vi träffas och ber tillsammans alla vardagar (utom onsdag, då vi firar morgonmässa). Vi följer tidebönen med växelläsning. Välkommen.

Kontaktperson: margareta.bratt@svenskakyrkan.se 
Församlingskontakt: bjorn.helgesson@svenskakyrkan.se

Bönegrupp för föräldrar

Måndagar kl 18.00, ca 30–45 min.
Vi träffas i Olaus Petri kyrka, Storgatan 40 Örebro. Plats: nedre sakristian, ingång via trappfria ingången med dörröppnare på södra sidan.

Vi träffas och ber tillsammans en gång i veckan. Formen liknar tidebönen, med växelläsning. Vi läser också några bibelord på temat föräldraskap och samtalar kring dem. Vi ber för barnen och för oss själva i egenskap av föräldrar. Ibland sjunger vi Taizesånger. 
Varmt välkommen att delta.

Kontaktperson: madeleine.stackelberg@yahoo.se 070-241 22 81  
Församlingskontakt: anna.nappi@svenskakyrkan.se

Hannagruppen

Onsdagar kl. 10.00–10.20
En bönegemenskap i Olaus Petri församling. Eftersom bönen inte har några rumsliga gränser kan man deltaga i gruppen var man än är. För den som vill och kan är Olaus Petri kyrka bokad, samling sker företrädesvis i Mäster Lars kapell, i norra korsarmen. 

Alla som ingår i Hannagruppen får en ikon som kan användas om man har sin bönestund någon annanstans än i kyrkan.
För att upprätthålla en bönegemenskap används ordningen nedan tillsammans med ett lösblad där böneämnen finns. Blad med nya ämnen kommer finnas i kyrka och församlingshem samt hos diakonerna.

Om du vill vara med i Hannagruppen tar du kontakt 
med en av diakonerna:

maria.consales@svenskakyrkan.se 019-15 46 81 
annika.bertilsson@svenskakyrkan.se 019-15 46 76 

Ordning för Hannagruppen

10.00 Klockringning Olaus Petri kyrka

Inledning (be högt tillsammans): Gud, Du som själv har uppmanat oss att be, tack att vi får samlas i denna gemenskap med Dig och varandra. Tack att Du har lovat att alltid höra våra böner. (bönen fortsätter nu i tystnad för dagens böneämnen) 

Dagens böneämnen

Ev. egna förbönsämnen

10.20 avslutas med att högt tillsammans be: Vi lämnar allt till Dig Gud och ber Dig: Herre, visa oss Din väg och gör oss villiga att vandra den.

Herren välsigne oss och bevare oss
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn. Amen.

Olaus Petri kyrka

Välkommen till Olaus Petri kyrka på norr i Örebro, mitt i ett dagaktivt område. Du är alltid välkommen att komma in, sitta ner en stund och tända ett ljus. Olaus Petri kyrka är byggd 1912 och har 330 sittplatser. Titta runt i kyrkan på 360-bilden längre ner på sidan.

Gudstjänster i Olaus Petri

Här kan du se dag och tid för veckans fasta gudstjänster i Olaus Petri kyrka, samt kyrkans öppettider.

Olaus Petri församling

– kyrkan på norr i Örebro!

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Adress:
Olaus Petri kyrkogata 4, 
703 64 Örebro

Telefon: Informationsservice 019-15 45 00 Här kan du läsa aktuella öppetider.

E-post: olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Olaus Petri, ring 019-15 46 61. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Länk till: Olaus Petri församling på Facebook
Olaus Petri församling på Instagram
Olaus Petri församlings Youtubekanal

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Bönegrupper:
Vardagar utom onsdag kl. 8. morgonbön
Måndag kl. 18 bönegrupp för föräldrar
Onsdag kl.10 Hannagruppen

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (april -22). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling