Foto: IKON Jens Frandsen

Församlingsrådet i Almby

Örebro pastorat består av de åtta församlingarna inom Svenska kyrkan i Örebro. Pastoratet har ett gemensamt kyrkoråd där de övergripande besluten tas. I varje församling finns dessutom ett församlingsråd för de lokala frågorna.

I Almby församling finns ett församlingsråd som består av 8 ordinarie ledamöter, fyra ersättare, kyrkoherde eller församlingsherde.

Församlingsrådets uppgift är att hålla sig informerade om och utvärdera verksamheten inom Almby församling. Församlingsrådet ska inför kyrkoråd och kyrkofullmäktige ta till vara Almby församlings intressen.

Tillsammans med kyrkorådet utarbetas en församlingsinstruktion för arbetet inom församlingen. Församlingsrådet är också rådgivande inför arbetet med kommande års verksamhetsplan och budget.

Ordinarie ledamöter                                                               

Göran Johansson (ordförande), Tommy Ahlberg (vice ordförande), Margareta Anshelm, Marie Georgsson, Leif Hjalmarsson, Fanny Jacobsson, Timmy Leijen, Mirja Sällinen.

Ersättare

Evy Brännström, Hans Fredlund, Curt Gustavsson och Bodil Sandin.

Församlingsherde/kyrkoherde och tillika ledamot

På delegation Brita Wennsten, församlingsherde eller vid hennes frånvaro Anders Lennartsson, kyrkoherde.

Kontakt:

Ordförande Göran Johansson: tfn 070-396 44 09 eller e-post goran.h.johansson@svenskakyrkan.se

V ordförande Tommy Ahlberg: tfn 070-422 49 29 eller e-post tommy.ahlberg@svenskakyrkan.se

Almby församlingsråd protokoll

Här finns de senaste protokollen från Almby församlingsråds sammanträden.

Vill du ta del av ett tidigare protokoll ber vi dig ringa 019-15 45 00.

Digital anslagstavla Almby församling

Detta är Almby församlings digitala anslagstavla. Här hittar du anslag för protokoll från församlingsrådets sammanträden. När ett protokoll har justerats meddelas det på denna sida.

Almby församling

Almby församling i sydöstra Örebro består av gudstjänstgemenskaperna i Almby kyrka, Sörbykyrkan, Den gode herdens kapell och Universitetskyrkan. Här kan du läsa mer om verksamhet och gudstjänster.