Svenska kyrkan i Örebro

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Örebro Besöksadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon: +46(19)154500 E-post till Svenska kyrkan i Örebro Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Församlingsrådet i Almby

I januari 2014 bildades Örebro pastorat av församlingarna inom Svenska kyrkan i Örebro. Pastoratet har ett gemensamt kyrkoråd där de övergripande besluten tas. I varje församling finns dessutom ett församlingsråd.


I Almby församling finns ett församlingsråd som består av 8 ordinarie ledamöter, fyra ersättare, kyrkoherde eller församlingsherde.

Församlingsrådets uppgift är att hålla sig informerade om och utvärdera verksamheten inom Almby församling. Församlingsrådet ska inför kyrkoråd och kyrkofullmäktige ta till vara Almby församlings intressen.

Tillsammans med kyrkorådet utarbetas en församlingsinstruktion för arbetet inom församlingen. Församlingsrådet är också rådgivande inför arbetet med kommande års verksamhetsplan och budget.

Ordinarie ledamöter                                                               

Göran Pettersson (ordförande), Margareta Anshelm (vice ordförande), Evy Brännström, Marie Georgsson, Curt Gustavsson, Marta Rooth, Monica Rothamel, Mirja Sällinen     

Ersättare

Håkan Johannesson, Yvonne Nordström, Birgitta Schortz, Christina Uddman 

Församlingsherde/kyrkoherde och tillika ledamot

På delegation Lars B Stenström, vik. församlingsherde eller vid hans frånvaro Ingemar Söderström, kyrkoherde.

Kontakt:

Ordförande Göran Pettersson: tfn 070-515 06 86, 019-36 02 02 eller e-post Göran Pettersson

V ordförande Margareta Anshelm: tfn 070-541 69 67 eller e-post Margareta Anshelm