Församlingsrådet i Almby

Örebro pastorat består av de åtta församlingarna inom Svenska kyrkan i Örebro. Pastoratet har ett gemensamt kyrkoråd där de övergripande besluten tas. I varje församling finns dessutom ett församlingsråd för de lokala frågorna.

I Almby församling finns ett församlingsråd som består av 8 ordinarie ledamöter, fyra ersättare, kyrkoherde eller församlingsherde.

Församlingsrådets uppgift är att hålla sig informerade om och utvärdera verksamheten inom Almby församling. Församlingsrådet ska inför kyrkoråd och kyrkofullmäktige ta till vara Almby församlings intressen.

Tillsammans med kyrkorådet utarbetas en församlingsinstruktion för arbetet inom församlingen. Församlingsrådet är också rådgivande inför arbetet med kommande års verksamhetsplan och budget.

Ordinarie ledamöter                                                               

Göran Johansson (ordförande), Margareta Anshelm (vice ordförande), Hans Fredlund, Monica Rothamel, Evy Brännström, Marie Georgsson, Mirja Sällinen, Timmy Leijen     

Ersättare

Håkan Johannesson, Curt Gustavsson, Leif Hjalmarsson, Christina Uddman 

Församlingsherde/kyrkoherde och tillika ledamot

På delegation Brita Wennsten, församlingsherde eller vid hennes frånvaro Anders Lennartsson, tf kyrkoherde.

Kontakt:

Ordförande Göran Johansson: tfn 070-396 44 09 eller e-post goran.h.johansson@svenskakyrkan.se

V ordförande Margareta Anshelm: tfn 070-541 69 67 eller e-post margareta.anshelm@svenskakyrkan.se