Någon bläddrar i en pärm med notblad.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kören Olaus Petri Laudantes

Blandad kör för vuxna. Övar tisdagar 19-21. Terminsstart 28 september.

Övning tisdagar 19-21

Blandad vuxenkör i Olaus Petri församling som sjunger tre- till fyrstämmig repertoar i församlingens gudstjänster, på musikcafé eller i något samarbetsprojekt. Notläsningsförmåga krävs inte, men tränas på våra trevliga körrepetitioner med fika, röstträning och stämövning.

Olaus Petri Laudantes övar i Olaus Petri församlingshem, körrummet, Sofiagatan 2D, Örebro, på tisdagar 19-21.

Körledare hösten 2021: Eva Bäckman.

Du som är intresserad, kontakta kyrkomusiker AnnaKarin GillbergEriksson, se uppgifter nedan!

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 46 61 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling