Noter
Foto: IKON

Ungdomskör med drama i Almby

Välkommen du som är 13-16 år! Vi sjunger, spelar drama och sätter upp en musikal! Vi träffas i Almby församlingshem.

Vi sjunger i konserter och gudstjänster samt sätter upp en musikal.

Tisdagar ca 16.00 - 17.15. Tid anpassas om möjligt efter körmedlemmarnas skolschema. Terminsstart 6 september.

Anmälan: unn.jorgensdotter-wing@svenskakyrkan.se 

Läs mer om våra körer och vår församling!

Noter

Körer i Almby församling

Varje vecka fylls våra församlingslokaler av härlig körsång och det finns plats för mer musik - Välkommen du också!

Almby församling

Almby församling i sydöstra Örebro består av gudstjänstgemenskaperna i Almby kyrka, Sörbykyrkan, Den gode herdens kapell och Universitetskyrkan. Här kan du läsa mer om verksamhet och gudstjänster.