Foto: Magnus Aronson/IKON

Sjukhuskyrkan på USÖ

Sjukhuskyrkan på Universitetssjukhuset i Örebro är till för patienter, närstående och personal. Sjukhuskyrkans utbildade medarbetare har vana att vara stöd i kriser och att tala om livsfrågor och tro. Medarbetarna har tystnadsplikt.

När livet förändras genom sjukdom är det inte alltför sällan som vi då också möts av de existentiella frågorna om livet. Sjukhuskyrkan vill möta dig där, i brytpunkten mellan livet och död och vill vara en samtalspartner i samtalet om livets alla skeenden.

Sjukhuskyrkan är till för dig som patient, närstående eller personal. Även för dig som har närstående som vårdas i Palliativa vården kopplad till sjukhuset. Du kan söka oss och be om vårt stöd genom enskilt samtal, genom några av våra besöksgrupper eller genom enskild bön, andakt eller nattvard.

Sjukhuskyrkan har ett ekumeniskt medarbetarlag som kommer både från Svenska kyrkan och från de traditionella frikyrkorna. På sjukhuset finns även en muslimsk koordinator och vi förmedlar gärna kontakter till andra kyrkor och religioner vid behov.

Radioandakt

Varje onsdag klockan 16:00 sänder Sjukhuskyrkan en andakt via Örebro Närradio på 95,3 MHz - Gå till websändningar, sedan till Örebro Närradio 95,3 MHz Live och sedan på pilen. Repris sänds torsdagar kl 18:00.
Andakten sänds även via sjukhusets egen kanal 6. Välkommen! 

Meditationsrum

Rum för stillhet, tystnad och vila finns i B-huset, till höger vid entrén, och i M-huset, 1 trappa ner från Gallerian.

Stödgrupper för barn och unga i sorg

Svenska kyrkan i Örebro har tillsammans med Sjukhuskyrkan och Region Örebro län stödgrupper för barn och unga i sorg när någon nära dör.

Expedition

Sjukhuskyrkans expedition finns i M-huset, K1-plan, en trappa ner från Gallerian.

Telefon

Telefon: personalen kan nås på respektive direktnummer eller via sjukhusets växel 019-602 10 00.

Medarbetare

  • Kristina Lindström, sjukhuspräst: 019-602 27 61 Sjukhuset, 019-15 47 02 Svenska kyrkan
  • Jonas Lundkvist, sjukhuspastor, 019-602 23 50
  • AnnaKarin GillbergEriksson, musiker, 019-15 46 74
  • Eva Persson, Sjukhusdiakon: 019-602 19 85 Sjukhuset, 019-15 45 44 Svenska kyrkan 

Sjukhuskyrkans medarbetare kan också nås via personsökning genom universitetssjukhuset växel, 019-602 10 00.

Läs mer:
Sjukhuskyrkan på USÖ-webben
Sjukhuskyrkan i Sverige

Sjukhuskyrkan i Örebro

Område: Olaus Petri församling

Avdelning: Sjukhuskyrkan

Adress: Universitetssjukhuset, M-huset, 701 85 Örebro

Telefon: 019-602 10 00

Fax: 019-602 27 26

 

Omslagsbild webb, vinter, kors, Mely

Svenska kyrkan i Örebro

Här hittar du information om det som händer i de åtta församlingarna i Örebro pastorat, som har närmare 63 000 medlemmar.