En präst lutar sig över en sjukhussäng och håller patientens hand.
Foto: Magnus Aronson

Sjukhuskyrka

Sjukhuskyrkan på Universitetssjukhuset i Örebro är till för patienter, anhöriga och personal. Sjukhuskyrkans utbildade medarbetare har vana att vara stöd i kriser och att tala om livsfrågor och tro. Medarbetarna har tystnadsplikt.

Sjukhuskyrkan är samlingsnamnet för kyrkornas och samfundens gemensamma arbete på sjukhusen. Medarbetarna har utbildning i krisintervention och att samtala om existensiella frågor samt träning på att lyssna.

Medarbetarna inom Sjukhuskyrkan i Örebro är anställda av Svenska kyrkan eller Örebro Frikyrkosamråd. Sjukhuskyrkan har kontakt med den Katolska och Ortodoxa kyrkan, liksom med Bosnisk Islamiska Församlingen och Islamiska kulturcentret i Örebro.

Gudstjänster på onsdagar

Onsdagar kl.16.00 firas gudstjänst i gudstjänstrummet, i M-huset, K1-plan. Gudstjänsten sänds också via sjukhusets internradio. På vårdavdelningarna hålls andakter, sång- och musikstunder samt andra kulturprogram. Vi har också meditation för sjukhuspersonalen.

Meditationsrum

Rum för stillhet, tystnad och vila finns i B-huset, till höger vid entrén, och i M-huset, 1 trappa ner från Gallerian.

Medhjälpare

Sjukhuskyrkan arbetar ekumeniskt och har ett 20-tal medhjälpare och volontärer. Vill du vara med i Sjukhuskyrkans frivilliggrupp? Hör av dig till oss!

Stödgrupper för barn och unga i sorg

Svenska kyrkan i Örebro har tillsammans med Sjukhuskyrkan och Region Örebro län stödgrupper för barn och unga i sorg när någon nära dör.

Expedition

Sjukhuskyrkans expedition finns i M-huset, K1-plan, en trappa ner från Gallerian. Där finns också en brevlåda där du kan lägga meddelanden.

Telefon

Telefon: personalen kan nås på respektive direktnummer (telefontid må-fr kl.9-10) eller via sjukhusets växel 019-602 10 00.

Medarbetare

  • Kristina Lindström, sjukhuspräst, 019-602 27 61
  • Heli Salakka Broås, sjukhuspräst, 019-602 24 40
  • Jonas Lundkvist, sjukhuspastor, 019-602 23 50
  • Per Alexandersson, sjukhuspastor, 019-602 19 85
  • AnnaKarin GillbergEriksson, musiker, 019- 15 46 74 

Sjukhuskyrkans medarbetare kan också nås via personsökning genom universitetssjukhuset växel, 019-602 10 00.

Läs mer:
Sjukhuskyrkan på USÖ-webben
Sjukhuskyrkan i Sverige

Sjukhuskyrkan i Örebro

Område: Olaus Petri församling

Avdelning: Sjukhuskyrkan

Adress: Universitetssjukhuset, M-huset, 701 85 Örebro

Telefon: 019-602 10 00

Fax: 019-602 27 26