Foto: Magnus Aronson/IKON

Sjukhuskyrkan på USÖ

Sjukhuskyrkan på Universitetssjukhuset i Örebro är till för patienter, närstående och personal. Sjukhuskyrkans utbildade medarbetare har vana att vara stöd i kriser och att tala om livsfrågor och tro. Medarbetarna har tystnadsplikt.

När livet förändras genom sjukdom är det inte alltför sällan som vi då också möts av frågor om livet. Sjukhuskyrkan vill möta dig där, i brytpunkten mellan liv och död och vill vara en samtalspartner i samtalet om livets alla skeenden.

Sjukhuskyrkan är till för dig som patient, närstående eller personal. Även för dig som har närstående som vårdas i Palliativa vården kopplad till sjukhuset. Du kan söka oss och be om vårt stöd genom enskilt samtal, genom några av våra besöksgrupper eller genom enskild bön, andakt eller nattvard.

Sjukhuskyrkan har ett ekumeniskt medarbetarlag som kommer både från Svenska kyrkan och från de traditionella frikyrkorna. På sjukhuset finns även en muslimsk koordinator och vi förmedlar gärna kontakter till andra kyrkor och religioner vid behov.

Meditationsrum

Rum för stillhet, tystnad och vila finns i B-huset, till höger vid entrén, och i M-huset, 1 trappa ner från Gallerian.

Stödgrupper för barn och unga i sorg

Svenska kyrkan i Örebro har tillsammans med Sjukhuskyrkan och Region Örebro län stödgrupper för barn och unga i sorg när någon nära dör.

Expedition

Sjukhuskyrkans expedition finns i M-huset, K1-plan, en trappa ner från Gallerian.

Telefon

Telefon: personalen kan nås på respektive direktnummer eller via sjukhusets växel 019-602 10 00.

Medarbetare

  • Mattias Falk, sjukhuspräst: 019-602 27 61.

  • Jonas Lundkvist, sjukhuspastor: 019-602 23 50.

  • Eva Persson, sjukhusdiakon: 019-602 19 85. 

  • Sofia Ottosson, sjukhusmusiker: 019-602 24 40.

Sjukhuskyrkans medarbetare kan också nås via personsökning genom universitetssjukhuset växel, 019-602 10 00.

Läs mer:
Sjukhuskyrkan på USÖ-webben
Sjukhuskyrkan i Sverige

Sjukhuskyrkan i Örebro

Område: Olaus Petri församling

Avdelning: Sjukhuskyrkan

Adress: Universitetssjukhuset, M-huset, 701 85 Örebro

Telefon: 019-602 10 00

Fax: 019-602 27 26

 

En tjej och en kille fikar i Wadköping. I förgrunden syns killens axel med en tatuering i form av ett kors.

Svenska kyrkan i Örebro

Här hittar du information om det som händer i de åtta församlingarna i Örebro pastorat, som har närmare 62 000 medlemmar.