Foto: Magnus Aronson/IKON

Sjukhuskyrkan på USÖ

Sjukhuskyrkan på Universitetssjukhuset i Örebro är till för patienter, närstående och personal. Sjukhuskyrkans utbildade medarbetare har vana att vara stöd i kriser och att tala om livsfrågor och tro. Medarbetarna har tystnadsplikt.

När livet förändras genom sjukdom är det inte alltför sällan som vi då också möts av de existentiella frågorna om livet. Sjukhuskyrkan vill möta dig där, i brytpunkten mellan livet och död och vill vara en samtalspartner i samtalet om livets alla skeenden.

Sjukhuskyrkan är till för dig som patient, närstående eller personal. Även för dig som har närstående som vårdas i Palliativa vården kopplad till sjukhuset. Du kan söka oss och be om vårt stöd genom enskilt samtal, genom några av våra besöksgrupper eller genom enskild bön, andakt eller nattvard.

Sjukhuskyrkan har ett ekumeniskt medarbetarlag som kommer både från Svenska kyrkan och från de traditionella frikyrkorna. På sjukhuset finns även en muslimsk koordinator och vi förmedlar gärna kontakter till andra kyrkor och religioner vid behov.

Gudstjänster

I dagsläget firar Sjukhuskyrkan inte offentliga gudstjänst, men vi firar direkta gudstjänster tillsammans med dig via Örebro Närradio varje onsdag klockan 16.00 på 95,3 MHz. Välkommen att fira den med oss.
Tyvärr, är andakter, sång- och musikstunder samt andra kulturprogram, som vi burkar hålla på avdelningarna pausade.

Meditationsrum

Rum för stillhet, tystnad och vila finns i B-huset, till höger vid entrén, och i M-huset, 1 trappa ner från Gallerian. Varje torsdag klockan 12 erbjuder Sjukhuskyrkan i B-husets meditationsrum en kvart stilla musik. Det finns då även möjlighet till samtal med någon av oss från Sjukhuskyrkan.

Medhjälpare

Sjukhuskyrkan arbetar ekumeniskt och har ett 20-tal medhjälpare och volontärer. Vill du vara med i Sjukhuskyrkans frivilliggrupp? Hör av dig till oss!

Stödgrupper för barn och unga i sorg

Svenska kyrkan i Örebro har tillsammans med Sjukhuskyrkan och Region Örebro län stödgrupper för barn och unga i sorg när någon nära dör.

Expedition

Sjukhuskyrkans expedition finns i M-huset, K1-plan, en trappa ner från Gallerian. Där finns också en brevlåda där du kan lägga meddelanden.

Telefon

Telefon: personalen kan nås på respektive direktnummer (telefontid må-fr kl.9-10) eller via sjukhusets växel 019-602 10 00.

Medarbetare

  • Kristina Lindström, sjukhuspräst, 019-602 27 61
  • Heli Salakka Broås, sjukhuspräst, 019-602 24 40
  • Jonas Lundkvist, sjukhuspastor, 019-602 23 50
  • AnnaKarin GillbergEriksson, musiker, 019-15 46 74
  • Eva Persson, diakonkandidat, 019-602 19 85 

Sjukhuskyrkans medarbetare kan också nås via personsökning genom universitetssjukhuset växel, 019-602 10 00.

Läs mer:
Sjukhuskyrkan på USÖ-webben
Sjukhuskyrkan i Sverige

Sjukhuskyrkan i Örebro

Område: Olaus Petri församling

Avdelning: Sjukhuskyrkan

Adress: Universitetssjukhuset, M-huset, 701 85 Örebro

Telefon: 019-602 10 00

Fax: 019-602 27 26