Hackvad kyrkogård

Hackvads kyrkogård

Hackvads kyrkogård och kyrka reser sig högt över Lekebergbygden med sitt öppna läge på en kulle.

Utsikten över landskapet är vida och mycket vacker, och i trakten ses minnen från inlandsisens dagar i form av drumliner.

Ett rikt äldre trädbestånd på kyrkogårdens äldre del utgör tillsammans med den särpräglade jugendkyrkan ett imponerande och stilfullt blickfång.

Kyrkogården har utvidgats söderut med kistgravplatser. Norrut finns en minneslund och ett askgravfält.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Övriga tider hänvisas till informationsservice,
Telefon: 019-15 45 00, mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16.
Lunchstängt kl. 12–13. E-post: orebro.pastorat@svenskakyrkan.se
Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4
703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Tillförordnad kyrkogårdschef
Maria Gustavsson, 019-15 45 65

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186