Hackvad kyrkogård

Hackvads kyrkogård

Hackvads kyrkogård och kyrka reser sig högt över Lekebergbygden med sitt öppna läge på en kulle.

Utsikten över landskapet är vida och mycket vacker, och i trakten ses minnen från inlandsisens dagar i form av drumliner.

Ett rikt äldre trädbestånd på kyrkogårdens äldre del utgör tillsammans med den särpräglade jugendkyrkan ett imponerande och stilfullt blickfång.

Kyrkogården har utvidgats söderut med kistgravplatser. Norrut finns en minneslund och ett askgravfält.

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42