Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Täby kyrka

Täby kyrka är från tidig medeltid, men sakristian nyuppfördes på 1660-talet och det rejäla tornet är från 1700-talets slut. Kyrkan renoverades 1953. Antal sittplatser: 100.

Församlingen förvaltar två kyrkorum, de medeltida kyrkorna Mosjö kyrka och Täby kyrka, samt ett andaktsrum i Mosjö församlingshem.

Samhällena Mosås och Marieberg kännetecknas idag av nya och
planerade villaområden, vilket innebär fortsatt befolkningstillväxt och en låg medelålder.

Även om landsbygden
dominerar rent geografiskt och det finns flera aktiva lantbrukare, så försörjer sig majoriteten på ett arbete i Örebro.

Bild: Magnus Aronson

Mosjö-Täby församling
Mosjö-Täby församling, befinner sig i gränslandet mellan stad och land. Församlingen omfattar en gammal kultur- och åkermark med anor till förkristen tid.

Dop vigsel och begravning
På webben kan du läsa mer om dop, vigsel och begravning i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar.

I Täby återfinns församlingshemmet Täbygården.1995 ingick församlingarna i ett flerförsamlingspastorat, som var en del av Örebro kyrkliga samfällighet.

Adolfsbergs, Mosjö-Täby pastorat var fram till 2014 en del av Örebro kyrkliga samfällighet, för att sedan 2014 ingå som två av åtta församlingar, Adolfsberg och Mosjö-Täby, i Örebro pastorat. Sedan i januari 2016 har Mosjö-Täby och Edsbergs församlingar i ett gemensamt arbetslag. 

om täby kyrka

Adress: Täby kyrka,
705 94 Örebro
Telefon: 019-15 45 00 (informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)  
Se Täby kyrka på karta 

Antal sittplatser: 100

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar