Samtal och terapi för familjer, par och enskilda

Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning i Örebro erbjuder samtalsbehandling för familjer, par och enskilda med fokus på relationer som bor inom vårt upptagningsområde. Ring 019-15 45 45 för att boka en tid. Välkommen!

Samtal för par och familjer 

Vår huvudsakliga uppgift är att möta par som vill utveckla sin relation eller som är i kris. De allra flesta kommer för att reparera sin relation. Andra kommer för att en av parterna kanske inte vill fortsätta eller så har båda kommit fram till att separation är det enda möjliga. Har man barn så kanske man behöver hjälp för att göra det på ett så bra sätt som möjligt med barnen i fokus. Vi träffar både kärnfamiljer och bonusfamiljer. Vi träffar även vuxna och tonåringar som är i konflikt eller när man som familj har svårt i relation till mor- eller farföräldrar.

Familjerådgivningen utgår från parets behov. Ofta handlar det om att släppa invanda mönster och våga utveckla nya tillsammans. Att hitta strategier för att lösa konflikter och att se en framtid tillsammans.

Det kan innebära allt från ett samtal till längre kontakter - i snitt fem till åtta besök. Besök för par tar ca nittio minuter och man ses ungefär varannan vecka. 

Alla samtal sker under tystnadsplikt.

Individuella samtal 

Vi tar emot dig som är över 18 år när du hamnat i akut kris eller har relationella svårigheter och behöver hjälp att hantera och bearbeta det.

Alla samtal sker under tystnadsplikt.

Kostnad och öppettider

För ett samtalstillfälle är avgiften 150 kr per person. Mottagningen är öppen vardagar klockan 8.00 - 16.30.

Ta kontakt med oss för att reda ut hur du bäst kan få hjälp. Vårt telefonnummer är  019-15 45 45. Om vi inte är på plats möts du av en telefonsvarare som ger dig vidare information. Du kan också e-posta oss på orebro.individ-familjeradgivning@svenskakyrkan.se. Om du e-postar, lämna också ditt telefonnummer så att vi kan nå dig.

För att vi ska kunna ta emot dig för samtal behöver du bo i Örebro pastorat eller i någon av våra anslutna församlingarna som listas här:

Örebro pastorat
Almby församling
Adolfsbergs församling
Edsbergs församling
Längbro församling
Mikaels församling
Mosjö-Täby församlingar
Nikolai församling
Olaus Petri församling

Anslutna församlingar
Askers-Lännäs församlingar
Axbergs församling    
Glanshammars församling
Hallsbergs församling
Sköllersta församling
Kvismare församling
Viby församling
Tysslinge församling

Vet du inte vilken församling du bor i?
Om du inte vet vilken församling du tillhör kan du fylla i dina adressuppgiftersökfunktionen "Hitta din församling".

 

 

Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning

Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning i Örebro erbjuder samtalsbehandling med familjer, par och enskilda med fokus på relationer.

Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning

Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning
Telefon:
019-15 45 45
E-post: orebro.individ-familjeradgivning@svenskakyrkan.se

Besöksadress
Storgatan 27 B
703 63 Örebro
Hitta hit