Foto: U Sövig

Internationella gruppen i S:t Mikaels kyrka

Tillsammans kan vi göra skillnad! Välkommen till Internationella gruppen i Mikael!

Vill du själv engagera dig i Svenska kyrkans internationella arbete i vår församling så ta kontakt med vår Internationella grupp. Vi ses några gånger per år och gör satsningar inför kyrkans två huvudsakliga insamlingsperioder:
Julkampanjen (december)och Fastekampanjen (feb-april).
Internationella gruppen i Mikael är även engagerad i Världens barn insamlingen på hösten.

Kontaktperson: Helena Björk, församlingspedagog: 019-15 47 64
helena.bjork@svenskakyrkan.se

 

Mikaels församling

Mikaels församling
Adress:
S:t Mikaels kyrka
Hjärstavägen 33
703 58 Örebro
mikaels.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Mikaels församling

Till Mikaels församling på Facebook

För bokningar och frågor ring:

Informationsservice: 019-15 45 00
(Öppet mellan kl. 9–16 varje helgfri vardag. Lunchstängt kl. 12–13).

För kontakt med Mikaels församlingsexpedition ring:
Anne-Marie Östberg 019-15 47 42
Ulrika Sövig, 019-15 47 47

Församlingens kyrka:
S:t Mikaels kyrka

Kyrkan är öppen:
Under sommaren är kyrkan säkrast öppen under våra gudstjänsttider.
Onsdagar 8.30 Morgonbön
Torsdagar 18.30 Veckomässa
Söndagar 10.00 Gudstjänst