Foto: U Sövig

Internationella gruppen i S:t Mikaels kyrka

Tillsammans kan vi göra skillnad! Välkommen till Internationella gruppen i Mikael!

Vill du själv engagera dig i Svenska kyrkans internationella arbete i vår församling så ta kontakt med vår Internationella grupp. Vi ses några gånger per år och gör satsningar inför kyrkans två huvudsakliga insamlingsperioder:
Julkampanjen (december)och Fastekampanjen (feb-april).
Internationella gruppen i Mikael är även engagerad i Världens barn insamlingen på hösten.

Kontaktperson: Helena Björk, församlingspedagog: 019-15 47 64
helena.bjork@svenskakyrkan.se

 

Mikaels församling

Mikaels församling
Adress:
S:t Mikaels kyrka
Hjärstavägen 33
703 58 Örebro
mikaels.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Mikaels församling

Till Mikaels församling på Facebook

För bokningar och frågor ring:

Informationsservice: 019-15 45 00
(öppet mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16. Lunchstängt kl. 12–13).

För kontakt med Mikaels församlingsexpedition ring:
Ulrika Sövig, 019-15 47 47
Anne-Marie Östberg, 019-15 47 42

Församlingens kyrka:
S:t Mikaels kyrka
är öppen för enskild andakt och möjlighet att tända ljus:
Måndag, tisdag och torsdag kl 10.00–12.00. Dessa tider finns det personal på plats.