Svenska kyrkan i Örebro

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Örebro Besöks- och postadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon: +46(19)154500 E-post till Svenska kyrkan i Örebro

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Mosjö kyrka

Mosjö är en av Närkes bäst bevarade medeltidskyrkor. Här finns den säregna Mosjömadonnan från 1100-talet. Antal sittplatser: 200.

Dop, vigsel och begravning
På webben kan du läsa mer om dop, vigsel och begravning i Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar.

Mosjö-Täby församling
Mosjö-Täby församling, befinner sig i gränslandet mellan stad och land. Församlingen omfattar en gammal kultur- och åkermark med anor till förkristen tid.

Även om landsbygden idag dominerar rent geografiskt och det finns flera aktiva lantbrukare, så försörjer sig majoriteten på ett arbete i Örebro. Samhällena Mosås och Marieberg kännetecknas idag av nya och planerade villaområden, vilket innebär fortsatt befolkningstillväxt och en låg medelålder.

Församlingen förvaltar två kyrkorum, de medeltida kyrkorna Mosjö kyrka och Täby kyrka, samt ett andaktsrum i Mosjö församlingshem.

I Täby återfinns församlingshemmet Täbygården. Församlingarna var en del av Örebro kyrkliga samfällighet.1995 ingick församlingarna i ett flerförsamlingspastorat, som i sin tur var en del av Örebro kyrkliga samfällighet. 2010 förenades Mosjö och Täby församlingar till Mosjö-Täby församling, varför det nya pastoratet benämndes Adolfsbergs, Mosjö-Täby pastorat. 

Adolfsbergs, Mosjö-Täby pastorat var fram till 2014 en del av Örebro kyrkliga samfällighet, för att sedan 2014 ingå som två av åtta församlingar, Adolfsberg och Mosjö-Täby, i Örebro pastorat. Sedan januari 2016 har Mosjö-Täby och Edsbergs församlingar ett gemensamt arbetslag.

Mosjömadonnan
Mosjömadonnan Bild: Malin Lindström

om mosjö kyrka

Adress: Prästgårdsvägen 34, 702 33 Örebro
Telefon: 019-15 45 00 (informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
Se Mosjö kyrka på karta

Antal sittplatser: 200

Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar