Medlem i Svenska kyrkan? Så här är du med och gör skillnad!

Svenska kyrkan i Örebro rymmer ett rikt och omväxlande gudstjänstliv, 15 kyrkor eller kapell, över 30 körer, ett stort konsertutbud – men också ett omfattande socialt arbete, för alla åldrar. Det är möjligt tack vare våra medlemmar.

Örebro pastorat består av åtta unika församlingar och vårt uppdrag är att göra gott. Vi är en lyhörd och närvarande kyrka som lyssnar till nöden, kämpar för rätten och engagerar oss för att uttrycka Guds kärlek – att visa att alla människor är älskade av Gud.

Konkreta exempel på hur du som är medlem är med och välkomnar människor in i värmen

 • Gamla och ensamma. Du är med och bidrar till att de får besök och stöd.
 • Människor i sorg. Du har bidragit till att det finns stöd- och sorgegrupper för dem som är i sorg. Visste du att vi även har sorgegrupper för barn och ungdomar som mist en nära anhörig?
 • Hemlösa och utsatta. Som medlem är du med och tar ansvar för utsattheten i närområdet, både genom Svenska kyrkans diakoner och genom Svenska kyrkans omfattande stöd till Örebro Stadsmission. Svenska kyrkan var med och grundade Örebro Stadsmission hösten 2015. Under 2023 gav Svenska kyrkan 2,3 miljoner kronor i stöd till Örebro Stadsmission (då är kollekter och insamlingar är inte inräknade).
 • Jourhavande präst. Du som är medlem bidrar till att förtvivlade människor kan ringa 112 och tala med jourhavande präst mitt i natten.
 • Kris. Som medlem är du med och bidrar till att Svenska kyrkan finns på plats vid kriser.
 • Vi kämpar för klimatet. Svenska kyrkan i Örebro fortsätter satsa på klimatet, med målet att ha en klimatneutral verksamhet senast 2030. 
 • Under pandemin. Coronapandemin förde med sig sjukdom och dödsfall. Men också fysisk isolering, oro, arbetslöshet och ekonomisk utsatthet. Svenska kyrkan mötte allt detta, via människor som
  drabbats, och hade en rad stödsamtal – även utomhus! 
 • Fredsarbete, både borta och hemma. Svenska kyrkans internationella arbete genomför hjälpinsatser världen över, men som medlem bidrar du även till fredsarbete på hemmaplan. Svenska kyrkan har tagit initiativ till ett nätverk för religionsdialog i Örebro, Tro möter tro, som startades 2006. Syftet är att lära känna varandra över de religiösa gränserna för att kunna samarbeta som goda grannar – och göra Örebro till en ännu bättre plats att leva på.
 • Sjuka. Du ser till att sjuka, anhöriga och personal på Universitetssjukhuset får stöd via Sjukhuskyrkan.
 • Kriser och familjerådgivning. Du bidrar till att vår individ- och familjerådgivning kan ta emot familjer, par och enskilda som har relationsproblem eller är i kris.
 • Häktespräst. Du medverkar till att det finns tillgång till en lyssnande präst på häktet.
 • Stöd till studenterna. Du ser till att Universitetskyrkan finns till för studenterna på Örebro universitet.
 • Ungdomarna på Tegelbruket. Du bidrar till Tegelbrukets verksamhet – Svenska kyrkan finns på plats även där, mitt bland ungdomarna.
 • Öppna förskolor. Till våra öppna förskolor kommer barn och deras föräldrar för att leka, fika och umgås. Ett vanligt år handlar det om över 10 000 besök i Örebro pastorat – också det är möjligt tack vare Svenska kyrkans medlemmar. Nyfiken på babysång, babymassage och Pappis för pappor och barn? Läs mer här på webben.
 • Verksamhet för äldre barn och ungdomar. När barnen blir större, finns vi för dem med barngrupper, ungdomsgrupper, körer och konfirmandgrupper. Till oss kan ungdomarna komma som de är, utan prestationskrav.

Vill du bli medlem?

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan. Det går också bra att anmäla medlemskap genom en inträdesblankett.

Varje år besöks våra öppna förskolor av tusentals föräldrar med barn – även det är möjligt tack vare våra medlemmar. Foto: Ulla-Carin Ekblom

Prövningar, lycka, kris och glädje. Det kan ibland vara svårt att greppa allt som Svenska kyrkan gör. Allt vi möter. Allt du bidrar till som medlem. Ge dig själv ett par minuter, häng med på vår livsresa och kolla in filmen. Välkommen in i värmen.

Medlem i Svenska kyrkan i Örebro

Svenska kyrkan har drygt 5,8 miljoner medlemmar. Den största delen av medlemsavgiften går till det lokala församlingsarbetet. Avgiften inom Svenska kyrkan Örebro pastorat är 0,9 kr per skattekrona (90 öre per beskattningsbar hundralapp.)

Alla som bor i Sverige betalar sedan en begravningsavgiften, som för 2024 är 0,277 kr per skattekrona (27,7 öre per beskattningsbar hundralapp), enligt beslut av Kammarkollegiet. Den gäller alla, oavsett om man är medlem i någon kyrka eller inte.

Örebro pastorat omfattar åtta unika församlingar som tillsammans har cirka 63 000 medlemmar. Vi finns i Örebro och Lekebergs kommuner. De åtta församlingarna är: Adolfsberg, Almby, Edsberg, Längbro, Mikael, Mosjö-Täby, Nikolai och Olaus Petri.