Täby kyrkogård

Täby kyrkogård

Kyrkogården med den vitkalkade medeltidskyrkan har ett unikt läge intill Täljeåns porlande vatten.

Strändernas grönska och vilda flora bildar en naturens egen rabatt utanför kyrkogården, som har samfällighetens enda s.k. stiglucka, en murad portal som kyrkogårdsentré.

År 1983 invigdes en utvidgning av kyrkogården, som sträcker sig ända ner till åkanten.

Områdets lilla minneslund gränsar till strandmuren med åns vatten strömmande utanför. Plats för smyckning i minneslunden är en urholkad natursten, hämtad från trakten.

Minneslunden, som även kan nås via en promenadväg längs ån, utgör ett finstämt meditativt rum.

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42