Täby kyrkogård

Täby kyrkogård

Kyrkogården med den vitkalkade medeltidskyrkan har ett unikt läge intill Täljeåns porlande vatten.

Strändernas grönska och vilda flora bildar en naturens egen rabatt utanför kyrkogården, som har samfällighetens enda s.k. stiglucka, en murad portal som kyrkogårdsentré.

År 1983 invigdes en utvidgning av kyrkogården, som sträcker sig ända ner till åkanten.

Områdets lilla minneslund gränsar till strandmuren med åns vatten strömmande utanför. Plats för smyckning i minneslunden är en urholkad natursten, hämtad från trakten.

Minneslunden, som även kan nås via en promenadväg längs ån, utgör ett finstämt meditativt rum.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12 & mån-ons kl. 13-14:30.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186