Urngrav

Det traditionella sättet att gravsätta urnor och askor är i urngravar. Det finns urngravar på alla våra kyrkogårdar.

Det traditionella sättet att gravsätta urnor och askor är i urngravar. I en urngrav kan normalt sex urnor eller askor gravsättas. Urnor kan också gravsättas i en äldre familjegrav avsedd för kistor.