Olaus Petri, Almby och Längbro gravkapell

På Olaus Petri, Almby och Längbro kyrkogårdar finns kapell som går att boka för begravningsakter.

Olaus Petri gravkapell Foto: Pia Hendeberg

Olaus petri gravkapell

Kapellet byggdes 1898 i nygotisk stil efter ritningar av arkitekten Adolf Kjellström. Byggnaden som är centralt placerad på kyrkogården har renoverats in- och utvundigt för att åter kunna användas vid begravningsakter. Lokalen är möblerad för 24 besökare.

I kapellet finns en stereoanläggning med CD-spelare, USB/DAC-port samt Bluetooth/blåtandsanslutning.

Bokningsbara tider för begravningsakt: måndag-fredag mellan kl. 09.00-15.00

Almby gravkapell Foto: Pia Hendeberg

Almby gravkapell

På Almby kyrkogård söder om kyrkan i anslutning till parkeringen ligger Almby gravkapell. Kapellet är ganska litet och passar för mindre sällskap med ett besökarantal upp till 10 personer.

Bokningsbara tider för begravningsakt: måndag-fredag mellan kl. 09.00-15.00

Längbro gravkapell Foto: Pia Hendeberg

Längbro gravkapell

Kapellet på Längbro kyrkogård ligger strax norr om kyrkan. Lokalen är möblerad med stolar för att som mest rymma 24 besökare.

I lokalen finns en stereoanläggning med CD-spelare, USB/DAC-port samt Bluetooth/blåtandsanslutning.

Bokningsbara tider för begravningsakt: måndag-fredag mellan kl. 09.00-15.00

Befrielsens kapell

Befrielsens kapell

Vid begravning på Norra kyrkogården i Örebro finns Befrielsens kapell. Det är möblerat för 60 besökare och har kapacitet för maximalt 110 personer.

Mäster Olofs kapell

Mäster Olofs kapell

Mäster Olofs kapell är det största kapellet vid Krematoriet på Norra kyrkogården i Örebro. Det är möblerat för 80 besökare och har kapacitet för maximalt 110 personer.

Hoppets kapell

Vid begravning på Norra kyrkogården i Örebro finns Hoppets kapell. Det är möblerat för 25 personer.

Stillhetens kapell

Stillhetens kapell

Stillheten är vårt minsta kapell vid Krematoriet på Norra kyrkogården i Örebro. Kapellet har 15 sittplatser.

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42