Kyrkoavgiften

Alla medlemmar i Svenska kyrkan bidrar till kyrkans verksamhet genom kyrkoavgiften. Hur mycket varje medlem betalar beror på två faktorer: var man bor och vilken inkomst man har.

Svenska kyrkans olika verksamheter bekostas till största del av kyrkoavgiften (medlemsavgiften). I Sverige tillhör nära 68 procent av landets befolkning Svenska kyrkan. Utan denna starka bas skulle församlingarna inte kunna arbeta lika brett som idag.

Din kyrkoavgift

Den som tillhör Svenska kyrkan Örebro pastorat betalar 1,16 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten i kyrko- och begravningsavgift (1 kr och 16 öre per beskattningsbar hundralapp). (Gäller 2022)

Begravningsavgiftens del av detta är 25,8 öre per skattekrona. (För 2023). Den betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet och om man är med i Svenska kyrkan eller inte. 

Kyrkoavgiften välkomnar människor in i värmen

Själva kyrkoavgiften i Örebro pastorat är 90 öre per skattekrona, det vill säga 90 öre av varje beskattningsbar hundralapp.

Den största delen av denna kyrkoavgift, 86 öre, går till Svenska kyrkans olika verksamheter lokalt här i Örebro. Dit hör vårt arbete med utsatta, våra öppna förskolor, vår satsning på Örebro Stadsmission, alla körer och musik m.m. Som medlem är du med och välkomnar människor in i värmen varje dag. Du hittar fler exempel på webben.

4 öre går till Svenska kyrkan Strängnäs stift. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 1,02 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomst. I Örebro pastorat har vi alltså en kyrkoavgift som ligger under riksgenomsnittet.

Internationella arbetet

Svenska kyrkans internationella arbete sker i samarbete med kyrkor och organisationer i hela världen och finansieras främst genom insamlingskampanjer och enskilda gåvor.

Medlem i Svenska kyrkan i Örebro

Svenska kyrkan har drygt 5,8 miljoner medlemmar. Den största delen av medlemsavgiften går till det lokala församlingsarbetet. Avgiften inom Svenska kyrkan Örebro pastorat är 0,9 kr per skattekrona (90 öre per beskattningsbar hundralapp.)

Alla som bor i Sverige betalar sedan en begravningsavgiften, som för 2024 är 0,277 kr per skattekrona (27,7 öre per beskattningsbar hundralapp), enligt beslut av Kammarkollegiet. Den gäller alla, oavsett om man är medlem i någon kyrka eller inte.

Örebro pastorat omfattar åtta unika församlingar som tillsammans har cirka 63 000 medlemmar. Vi finns i Örebro och Lekebergs kommuner. De åtta församlingarna är: Adolfsberg, Almby, Edsberg, Längbro, Mikael, Mosjö-Täby, Nikolai och Olaus Petri.