En kvinna lutar sig mot ett grönskande träd, i bakgrunden syns kursgården Solliden.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Retreater med Olaus Petri församling

Retreat är en chans att för några dagar leva i en avskildhet och stillhet som ger livet nytt djup. Retreatens form skapar utrymme för andlig närvaro.

Olaus Petris retreatdatum för 2022 

Vårens retreat ställs tyvärr in på grund av det rådande corona-läget.

7-9 oktober: ”Be så ska ni få.”

28-30 oktober: ”Hur hel kan man bli?”

retreater på Solliden under 2021

 10-12 september: Temat är ”Vila i Gud” Kontakt, Annamarina Armo, Almby församling. Tfn 019-154642

 15-17 oktober: Tenat är ”Bröd som bryts” Kontakt, Björn Helgesson, Olaus Petri församling. Tfn 019-154686

 12-14 november: Temat är ”Känn dig själv” Kontakt, Per-Axel Pettersson, Universitetskyrkan. Tfn 019-154713

 

I dessa Covid -19 tider behöver du hålla dig uppdaterad om ev. förändringar

www. svenskakyrkan.se/orebro/retreat - där ser du vad som är på gång.

Frågor gällande kost (är alltid vegetariskt under retreater) och logi, kontakta Solliden tfn 019-154535.

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 46 61 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling