En kvinna lutar sig mot ett grönskande träd, i bakgrunden syns kursgården Solliden.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Retreat på Solliden

Retreat är en chans att för några dagar leva i en avskildhet och stillhet som ger livet nytt djup. Retreatens form skapar utrymme för andlig närvaro.

inställd retreat

Kontakta oss om retreater på Sollidens kursgård. Många retreater är tyvärr inställd på grund av restriktionerna runt den pågående coronaepidemin under våren 2021

Med anledning av coronaviruset: Detta gäller just nu

Björn Helgesson

Björn Helgesson

Svenska kyrkan i Örebro

Präst, Örebro pastorat, Olaus Petri församling

Mer om Björn Helgesson

Komminister

Anna Näppi

Anna Näppi

Svenska kyrkan i Örebro

Mer om Anna Näppi

Präst i Olaus Petri församling. Retreatledare.

retreater på Solliden under 2021

 10-12 september: Temat är ”Vila i Gud” Kontakt, Annamarina Armo, Almby församling. Tfn 019-154642

 15-17 oktober: Tenat är ”Bröd som bryts” Kontakt, Björn Helgesson, Olaus Petri församling. Tfn 019-154686

 12-14 november: Temat är ”Känn dig själv” Kontakt, Per-Axel Pettersson, Universitetskyrkan. Tfn 019-154713

 

I dessa Covid -19 tider behöver du hålla dig uppdaterad om ev. förändringar

www. svenskakyrkan.se/orebro/retreat - där ser du vad som är på gång.

Frågor gällande kost (är alltid vegetariskt under retreater) och logi, kontakta Solliden tfn 019-154535.

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-18.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling