Ideella uppdrag i Almby församling

Att vara ideellt engagerad i kyrkan är att utföra ett arbete frivilligt, oavlönat och till någon annans nytta. På köpet får du vara en del i en god gemenskap. Här hittar du några lediga ideella uppdrag i Almby församling. Kanske har du också en egen idé om vad du vill bidra med?

I gudstjänsterna vill vi vara många som hjälps åt! Kanske vill du bidra med textläsning, dela ut psalmböcker, hälsa välkommen, bära kors/ljus, be, sjunga eller spela instrument?

På söndagarnas kyrkkaffen och på tisdagarnas och torsdagarnas träffar/caféer behöver vi duka, koka kaffe och ordna fikabröd, vara välkomnande värdar för dem som kommer, ställa ordning efteråt. Kanske vill du ordna detta vid några tillfällen tillsammans med någon annan?

Vi har alltid behov av fikabröd och bröd till de olika träffarna. Vill du baka?

Vi besöker äldreboenden och gör hembesök. Kanske vill du ingå i en diakonigrupp som hjälps åt med detta? Vi blir gärna fler!

Vi samlar in pengar till behövande medmänniskor och skänker till bl a  Svenska kyrkans internationella arbete. Pengarna samlar vi in genom basarer, lotterier och konserter. Vill du vara med i internationella gruppen?

Körerna förgyller gudstjänster och fyller kyrkorummen med andlig musik. Vill du bidra i musiklivet i Almby församling?

Kontakta Anna Maria Armö (präst): 019-154642 eller Eva von Walter (administratör) 019-154677 för en första kontakt, så ser vi vad som passar just dig! Du kan också mejla: almby.forsamling@svenskakyrkan.se