S:t Nicolai kyrkas torn fotograferat upp mot himlen.

Skolvandringar i Nikolai

Till dig som är lärare/förskollärare/pedagog i förskola och skola. Här kan du läsa mer om de vandringar för förskolor och skolor som Nikolai församling kan erbjuda och om hur församlingen ser på samarbetet mellan kyrka och skola.

Nikolai församling vill vara en naturlig del i skolan. Vi vill finnas som en resurs och ett komplement till skolans verksamhet. S:t Nicolai kyrka är en fantastisk lokal där vi tillsammans kan arbeta mot kursplanernas mål. Temavandringarna är självklart förankrade i skolans läroplan. Vi önskar att vi med kyrkans närvaro och undervisning genom skolåren skapar en ökad nyfikenhet och förståelse för religion. Vi vill att skolan ska känna sig trygg i samarbetet med kyrkans personal så att det från skolans sida känns enkelt och självklart att samarbeta vid t.ex. temadagar eller vid krissituationer.

Förskola/F-klass

Prinsesskola (3 träffar á 60min + kröning i kyrkan)

Fyra samlingar om makt, skönhet och mod som avslutas med en kröning. Vuxna och barn får lära sig mer om sig själva och varandra i en magisk värld. Prinsesskolan utgår från artiklar ur barnkonventionen och är genus- och värdegrundsbaserad.

Jul- och påsksamling (ca 30min)

Vi berättar om julens och påskens berättelser med hjälp av våra bibliska figurer. Antingen besöker ni oss eller så kommer vi till er.

F-klass/År 1-3

Jul- och påskvandring (ca 45 min)

Under julvandringen får vi följa med till Betlehem och vara med om det som hände den allra första julen. Under påskvandringen får vi följa dramat om Jesu död och uppståndelse.

Mattedetektiverna (ca 45 min)

Vi går på geometrispaning genom kyrkan och samtidigt lär vi oss om kyrkan och dess innehåll. Vi lär oss några ord på ”kyrkiska” som dopfunt, predikstol, altare m.fl. samt deras betydelse. Vi försöker också ta reda på hur högt det är till kyrktaket.

Vad gör en präst? (ca 45 min)

Om att jobba som präst och vilka andra yrken som finns i kyrkan. Dop, vigsel, begravning och annat som händer i kyrkan.

Gyllene regeln (ca 45 min)

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det ska ni göra för dem. Genom olika pedagogiska metoder jobbar vi med den gyllene regeln. Antingen besöker ni oss eller så kommer vi till er.

År 4-6

Bibeläventyret (åk 4)

Vi följer Bibelns berättelser genom gamla testamentet, från skapelsen till Jesu födelse. Även om kristendom står i centrum görs kopplingar till judendom och till viss del islam. 

Läromedlet är icke-konfessionellt och uppfyller läroplanens krav på saklighet och allsidighet. Materialet har granskats av Skolverket. Vi kommer till er i klassrummet vid 2 (á 120 min) alternativt 3 (á 80 min) tillfällen. Mer info hittar ni här: Bibeläventyret

Kyrkan mitt i staden (ca 60 min)

Hur gammal är kyrkan och vem var Engelbrekt? En historievandring om Örebro, S:t Nicolai kyrka och Engelbrekt.

Teknik i kyrkan (ca 60 min)

Flyter en båt eller lyfter vattnet båten? Vi konstruerar båtar och testar flytkraft. Och vem var Noa? 

Allhelgonavandring (ca 60 min)

Vi funderar kring livet och döden målar ljus. Vi berättar om hur en begravning går till och om likheter/skillnader mellan halloween och allhelgona.

Reformationen (ca 45 min)

Det handlar om Martin Luther och Gustav Vasa. Reformationen och dess konsekvenser för Sverige.

Bilden visar S:t Nicolai kyrka och rörelse på stan. Konfirmander är på festen "Inte som du tror".

S:t Nicolai kyrka

Varmt välkommen till S:t Nicolai kyrka, en citykyrka i centrala Örebro. Kyrkan byggdes på 1200-talet och har 352 sittplatser. Kika runt i kyrkan genom att klicka i bilden längre ner på sidan.

Bilden visar S:t Nicolai kyrka i centrala Örebro och ett ballongsläpp.

Nikolai församling

Varmt välkommen till vår levande, öppna citykyrka i Örebro! S:t Nicolai kyrka ligger vid Stortorget i centrala Örebro och här möts tusentals människor varje vecka. Några kommer in i kyrkan för att tända ett ljus, andra för att besöka Café Nikolai och vår populära barnverksamhet, vi har ett rikt och stort ungdoms- och konfirmandarbete och ett härligt musik- och gudstjänstliv.

Nikolai församling

Nikolai församling
Adress:
Nikolaigatan 8
702 10 Örebro

Telefon: Informationsservice: 019-15 45 00
öppet mån–fre 9–16. Lunchstängt mån-fre 12–13.

E-post: orebronikolai.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Nikolai församling

Till Nikolai församling på Facebook

Församlingens kyrka:
S:t Nicolai kyrka