Den segrande Kristus. Korfönster i Olaus Petri kyrka (detalj)
Foto: Roger Lundberg

Föreläsningar under Olaus Petris 100års-jubileum 2012

2012 firade Olaus Petri kyrka 100 år. I samband med firandet hölls en föreläsningsserie om kyrkans arkitektur och tillkomst, här kan du ladda ned och läsa dem:

Serien leddes av hovpredikant Karl-Erik Garlöv. Under tjugufem år kyrkoherde i församlingen och kännare av denna unika kyrkobyggnad och dess spännande förhistoria.

Föreläsningsserien "Drömmen om medeltiden":

16 januari: Drömmen, som blev verklighet. Den dramatiska berättelsen om kyrkbygget på på norr. Karl-Erik Garlöv.

23 januari: När väggarna talar. Kyrkorummets teologi och symbolik. Karl-Erik Garlöv.

30 januari: Himmelen öppen. Glasmåleri, kyrkklockor och muralmålning. Karl-Erik Garlöv.

6 februari: Instrumentens drottning. Kyrkans tre orglar presenteras av orgelbyggaren och prästen Dag Edholm.

13 februari: Porträtt av en kvartett. Lektorn Adolf Kjellström, arkitekten Axel Herman Hägg, glasmålaren Carl Almquist och stenhuggaren Anton Englund – männen som formade kyrkan. Antikvarie Mia Geijer.

20 februari: Hantverk och konstverk. Textilier , kyrksilver, träsniderier och stenhuggeri. Karl-Erik Garlöv.

27 februari: Bevara och förnya. Restaureringarna av kyrkan. Arkitekterna Erik Fant 1938 och Jerk Alton 1987. Karl-Erik Garlöv.

5 mars: Kyrkbyggarnas avtryck i Örebro. Stadsvandring. Samling i S:t Nicolai kyrka.Under vandringen beser vi Nikolai gamla församlingshem, Kjellströms hus på Nygatan, Rudbecksskolan, Pumpen på Våghustorget.

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Heliga danser: jämn tisdag 18.30 (under terminerna)

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling