Den segrande Kristus. Korfönster i Olaus Petri kyrka (detalj)
Foto: Roger Lundberg

Föreläsningar under Olaus Petris 100års-jubileum 2012

2012 firade Olaus Petri kyrka 100 år. I samband med firandet hölls en föreläsningsserie om kyrkans arkitektur och tillkomst, här kan du ladda ned och läsa dem:

Serien leddes av hovpredikant Karl-Erik Garlöv. Under tjugufem år kyrkoherde i församlingen och kännare av denna unika kyrkobyggnad och dess spännande förhistoria.

Föreläsningsserien "Drömmen om medeltiden":

16 januari: Drömmen, som blev verklighet. Den dramatiska berättelsen om kyrkbygget på på norr. Karl-Erik Garlöv.

23 januari: När väggarna talar. Kyrkorummets teologi och symbolik. Karl-Erik Garlöv.

30 januari: Himmelen öppen. Glasmåleri, kyrkklockor och muralmålning. Karl-Erik Garlöv.

6 februari: Instrumentens drottning. Kyrkans tre orglar presenteras av orgelbyggaren och prästen Dag Edholm.

13 februari: Porträtt av en kvartett. Lektorn Adolf Kjellström, arkitekten Axel Herman Hägg, glasmålaren Carl Almquist och stenhuggaren Anton Englund – männen som formade kyrkan. Antikvarie Mia Geijer.

20 februari: Hantverk och konstverk. Textilier , kyrksilver, träsniderier och stenhuggeri. Karl-Erik Garlöv.

27 februari: Bevara och förnya. Restaureringarna av kyrkan. Arkitekterna Erik Fant 1938 och Jerk Alton 1987. Karl-Erik Garlöv.

5 mars: Kyrkbyggarnas avtryck i Örebro. Stadsvandring. Samling i S:t Nicolai kyrka.Under vandringen beser vi Nikolai gamla församlingshem, Kjellströms hus på Nygatan, Rudbecksskolan, Pumpen på Våghustorget.

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Adress:
Olaus Petri kyrkogata 4, 
703 64 Örebro

Telefon: Informationsservice 019-15 45 00 Här kan du läsa aktuella öppetider.

E-post: olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Olaus Petri, ring 019-15 46 61. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Länk till: Olaus Petri församling på Facebook
Olaus Petri församling på Instagram
Olaus Petri församlings Youtubekanal

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Bönegrupper:
Vardagar utom onsdag kl. 8. morgonbön
Måndag kl. 18 bönegrupp för föräldrar
Onsdag kl.10 Hannagruppen

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (april -22). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling