Foto: Agneta Larsson

Olaus Petri Barnkör

Kör för barn som är 5-7 år. Onsdagar. Örebro Olaus Petri församling.

Några förändringar i körarbetet inför hösten 2020. (B)

Lilla barnkören är den kören som ökat mest i antal, varför den gruppen delas i två, en grupp 16.30-17.00,  och en annan 17.00-17.30.

Grupp 1 sjunger 16.30-17.00
Ingång sker som vanligt i köringång D
När körövningen börjar tar man sin pärm i lilla körrummet, tar med sina ytterkläder och väskor och går genom puben och lilla salen till stora salen. Efter avslutad körövning lämnar man genom dörren bredvid stora salen.
Grupp 2 sjunger 17.00-17.30. och följer samma rutiner.
Medföljande vuxna uppmanas att i så stor utsträckning det går vänta utomhus eller utspridda i lilla salen. 

Olaus Petri barnkör är en kör för de yngsta körsångarna i OP.

Vi repeterar onsdagar 17.00-17.40
Kören vänder sig till både pojkar och flickor mellan 5-7 år och är förberedande för gosskör/flickkör på ett lekfullt sätt.
Vi sjunger enklare körsånger, leker med rösten och rörelser och sjunger vid gudstjänster och konserter.


Kontakta körens ledare Anna Ytterberg Telefon: 019-15 46 82, mobiltelefon: 076-772 03 18, för mer information.

Anna Ytterberg

Anna Ytterberg

Svenska kyrkan i Örebro

Musik, Kantor, Olaus Petri församling, Örebro pastorat

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-18.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling