Foto: Agneta Larsson

Olaus Petri Barnkör

Kör för barn som är 5-7 år. Onsdagar. Örebro Olaus Petri församling. Terminsstart vecka 9.

Körarbetet våren 2021 Barnkören

Barnkören delas upp i två grupper om 8 barn, onsdagar 17.00-17.40. Grupperna turas om att varannan vecka sjunga i församlingshemmet, i stora salen, ingång B. Varannan vecka erbjuds de att delta via zoom hemifrån. Zoomlänk skickas ut till körmedlemmarna.

 

Under pandemin kan vi tyvärr inte låta föräldrar eller andra vuxna följa med in i församlingshemmet, utan lämning och hämtning sker utanför. Terminsstart vecka 9.

Olaus Petri barnkör är en kör för de yngsta körsångarna i OP.

Vi repeterar onsdagar 17.00-17.40
Kören vänder sig till både pojkar och flickor mellan 5-7 år och är förberedande för gosskör/flickkör på ett lekfullt sätt.
Vi sjunger enklare körsånger, leker med rösten och rörelser och sjunger vid gudstjänster och konserter.


Kontakta körens ledare Anna Ytterberg Telefon: 019-15 46 82, mobiltelefon: 076-772 03 18, för mer information.

Anna Ytterberg

Anna Ytterberg

Svenska kyrkan i Örebro

Musik, Kantor, Olaus Petri församling, Örebro pastorat

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 45 01 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10, 11, 13 & 14 (Anmäl plats i förväg på telefon 072-356 04 82 - ring fredag och lördag mellan kl 10–14).
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling