Foto: Agneta Larsson

Olaus Petri Barnkör

Kör för barn som är 5-7 år. Onsdagar. Örebro Olaus Petri församling. Terminsstart vecka 9.

Körarbetet våren 2021 Barnkören

Barnkören delas upp i två grupper om 8 barn, onsdagar 17.00-17.40. Grupperna turas om att varannan vecka sjunga i församlingshemmet, i stora salen, ingång B. Varannan vecka erbjuds de att delta via zoom hemifrån. Zoomlänk skickas ut till körmedlemmarna.

 

Under pandemin kan vi tyvärr inte låta föräldrar eller andra vuxna följa med in i församlingshemmet, utan lämning och hämtning sker utanför. Terminsstart vecka 9.

Olaus Petri barnkör är en kör för de yngsta körsångarna i OP.

Vi repeterar onsdagar 17.00-17.40
Kören vänder sig till både pojkar och flickor mellan 5-7 år och är förberedande för gosskör/flickkör på ett lekfullt sätt.
Vi sjunger enklare körsånger, leker med rösten och rörelser och sjunger vid gudstjänster och konserter.


Kontakta körens ledare Anna Ytterberg Telefon: 019-15 46 82, mobiltelefon: 076-772 03 18, för mer information.

Anna Ytterberg

Anna Ytterberg

Svenska kyrkan i Örebro

Musik, Kantor, Olaus Petri församling, Örebro pastorat

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-18.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling