Vill du veta mer om oss i Olaus Petri?

Fakta om Örebro Olaus Petri församling, kyrka och verksamhet

Olaus Petri församling i Örebro
Örebro Olaus Petri är en församling inom Örebro pastorat och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

I Olaus Petri bor drygt 21.500 människor, församlingen är belägen i norra Örebros centralare delar och består av både småhus och bostadsområden. Platsen för gamla regementet I3 byggs nu om till bostäder under namnet  Rynningeåsen och är ett av Örebros snabbast växande områden.

I församlingen finns följaktligen många förskolor, flera grundskolor och gymnasieskolor samt seniorboenden. Största arbetsplatserna är Universitetssjukhuset (USÖ) och Polishuset med häktet.

Sjukhuskyrkan på USÖ

I Olaus Petri finns drygt 25 anställda varav 4 arbetar inom Sjukhuskyrkan. En av våra präster arbetar en dag i veckan med insatser på häktet.

Gudstjänster

I kyrkan firas någon typ av gudstjänst nästan varje dag, allt ifrån enkla morgonböner till högmässor med körmedverkan. Vi har en stark liturgisk tradition.

en öppen kyrka

Olaus Petri kyrka ligger mitt i ett tätbebyggt och dagaktivt område. Vi har många besökare i kyrkan dagtid och vår målsättning är att den som går in i Olaus Petri kyrkorum skall möta ett levande, heligt kyrkorum - när helst man besöker det. Skolor och förskolor i församlingen inbjuds regelbundet till kyrkvandringar.

diakoni i olaus petri församling

Vi har 2 diakoner som arbetar bland annat bland våra äldre, med uppsökande verksamhet i hemmen och på boenden samt utdelning av mat och stöd till behövande. För daglediga finns mötesplatserna Öppen tisdag och Torsdagsträffen i församlingshemmet samt gemenskapsdagar under sommaren.

ideell medarbetare i Örebro Olaus Petri

De ideella grupperna i församlingen stöttar diakonerna i den uppsökande verksamheten men är även delaktiga i gudstjänsterna genom textläsar-, förebedjar och kors och ljusbärargrupper. Vår internationella grupp arbetar bl.a. med insamling till församlingens projekt i Tanzania: Ilemera snickeriskola för barn som blivit föräldralösa pga. AIDS.

musik i olaus petri församling

Vi har flera musiker som håller igång en körverksamhet med 8 körer och över 150 sångare. Dessutom en av sveriges äldsta musikkårer! – Musiker såväl som sångare är verksamma i gudstjänster och i våra många konserter.

Barn, familj  och unga

Det finns personal som arbetar bland barn och unga i söndagsskolaUngdomsgrupp, Unga vuxna och konfirmandundervisning. Dessutom en mycket välbesökt öppen förskola med babycafé och pappis.

Andlig fördjupning i Örebro Olaus Petri

Olaus Petri församling har en medveten satsning på andlig mognad, fördjupning och växt, därför har vi sedan många år en regelbunden verksamhet med retreater, heliga danser, bibelstudier, OP akademi, pilgrimsvandringar och en årlig uppbyggelsedag med föreläsningar och workshops.

Församlingsrådet

Det nya församlingsrådet i Olaus Petri består av tretton ledamöter inklusive kyrkoherde samt sex ersättare. Läs mer om församlingsrådet i Olaus Petri.

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 45 01 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10, 11, 13 & 14 (Anmäl plats i förväg på telefon 072-356 04 82 - ring fredag och lördag mellan kl 10–14).
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling