Foto: Agneta Larsson

Vill du veta mer om Olaus Petri församling?

Information om Örebro Olaus Petri församling, kyrka och verksamhet

Olaus Petri församling i Örebro

Örebro Olaus Petri är en församling inom Örebro pastorat och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. I Olaus Petri bor drygt 25 600 människor, församlingen är belägen i norra Örebros centralare delar och består av både småhus och bostadsområden. I församlingen finns många förskolor, flera grundskolor och gymnasieskolor samt många seniorboenden. Största arbetsplatserna är Universitetssjukhuset (USÖ) samt Polishuset med häktet.

Om verksamheten

I Olaus Petri finns 17 fast anställda. Du hittar en kontaktlista här! På den sidan finns även kontaktuppgifterna till Sjukhuskyrkan på USÖ, som är ett fristående arbetslag under samma församlingsherde som Olaus Petri församling.

I kyrkan firas någon typ av gudstjänst nästan varje dag, allt ifrån enkla morgonböner till högmässor med körmedverkan.

Många har ideella uppdrag i församlingen. Några är unga ledare, andra stöttar diakonerna i den uppsökande verksamheten eller är delaktiga i gudstjänsterna genom körsång, textläsar-, förebedjar och kors och ljusbärargrupper.

Vi har 2 diakoner som arbetar bland annat bland våra äldre, med uppsökande verksamhet i hemmen och på boenden såväl som dagledigträffar och gemenskapsdagar.

Vi har flera musiker som håller i gång en körverksamhet med 7 körer och över 150 sångare. Dessutom har församlingen en av Sveriges äldsta musikkårer. Musiker såväl som sångare är verksamma i gudstjänster och i våra många konserter.

Det finns pedagoger och präst som arbetar bland barn och unga i söndagsskola, ungdomsgrupp, unga ledare och konfirmandundervisning. Skolor och förskolor bjuds regelbundet in på kyrkvandringar vid bland annat jul och påsk.

Olaus Petri församling har en medveten satsning på andlig mognad, fördjupning och växt, därför har vi sedan många år en regelbunden verksamhet med retreater, pilgrimsvandringar, bibelstudier och föreläsningar. Själavården är omfattande i Jourhavande präst, institutionssjälavård och möten med enskilda.

Församlingsrådet

Det nya församlingsrådet i Olaus Petri består av tretton ledamöter inklusive kyrkoherde samt sex ersättare. Läs mer om församlingsrådet i Olaus Petri.

Barn & familj i Olaus Petri församling

Här hittar du information om allt för barn och familj i Olaus Petri församling: Söndagsskolan, en presentation av våra nya dopdräkter, Barnkören, Gosskören och Ceciliakören. Samt Trygghetscirkeln - pastoratets kurs för föräldrar.

Runt ett fikabord står några personer och brer sina smörgåsar.

Caféer och träffar i Olaus Petri

Här hittar du mötesplatser som Öppen tisdag med sopplunch, Torsdagsträffen och Herrfrukostar.

Föreläsningar och kurser i Olaus Petri

Samtala tillsammans om din tro! Här hittar du kurser, föreläsningar och bibelstudiegrupper i Olaus Petri församling.

Ungdomsverksamhet i Olaus Petri

Här hittar du info om du är ung och söker gemenskap i Olaus Petri församling. Bland annat Ungdomsgruppens program hösten-23.

Konserter och körer i Olaus Petri

Här hittar du allt om musiken i Olaus Petri församling: våra konserter, alla våra körer samt musikkår.

Gudstjänster i Olaus Petri

Här kan du se dag och tid för veckans fasta gudstjänster i Olaus Petri kyrka, samt kyrkans öppettider.

Olaus Petri församling

– kyrkan på norr i Örebro!

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Adress:
Olaus Petri kyrkogata 4, 
703 64 Örebro

Telefon: Informationsservice 019-15 45 00 Här kan du läsa aktuella öppetider.

E-post: olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Olaus Petri, ring 019-15 46 61. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Länk till: Olaus Petri församling på Facebook
Olaus Petri församling på Instagram
Olaus Petri församlings Youtubekanal

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Bönegrupper:
Vardagar utom onsdag kl. 8. morgonbön
Måndag kl. 18 bönegrupp för föräldrar
Onsdag kl.10 Hannagruppen

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (april -22). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling