Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsrådet i Adolfsberg

Varje församling leds av en församlingsherde, som tillsammans med församlingsrådet ansvarar för den lokala verksamheten och gudstjänstlivet.

Församlingsrådet i Adolfsberg

Ordförande:

Ingvar Andersson

Ledamöter:                                                                                        

Sören Rahmqvist
Ann-Britt Karlsson 
Birgitta Reinholdsson
Marianne Sindmark
Sven Eriksson
Schlemon Athoraya
Mikael Carlsén
Pernilla Ljungberg

 

Adolfsbergs församling

Adolfsbergs församling
Adress:
Adolfsbergs församling
Glomman 127
702 30 Örebro. 

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)

E-post: 
adolfsbergs.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Adolfsbergs församling

Adolfsbergs församling på Facebook

Församlingens kyrka:
Adolfsbergs kyrka