Bilden visar körsångarna Jan Rönnkvist, som sjunger i Vox Alma, och Sara Björnmo, som sjunger i Olaus Petri Cantores.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Körer mest för vuxna

Sjung i kör i Örebro! Svenska kyrkan Örebro pastorat har totalt cirka 35 körer, varav 20 är vuxenkörer. Vilken av dem passar dig?

Det är roligt, kreativt, socialt – och hela kroppen mår bra av det, har forskarna slagit fast. Kroppen syresätts, spänningarna släpper och stresshormonerna minskar av att sjunga i kör. I våra åtta församlingar finns massor av körer med olika stilar, inriktningar och nivåer. I en del måste man vara van och säker notläsare, medan andra lyfter fram allas sångglädje och möjligheten att prova på. Klicka dig runt i utbudet och dra dig inte för att kontakta ledaren direkt om du har några frågor. Välkommen!

Bilden visar närbild på en tygkasse med den tryckta texten  "Uppskattad körsångare".

Adolfinakören, Adolfsbergs kyrka

Adolfinakören är en kör för daglediga. Vi träffas på onsdagar kl. 14 i Adolfsbergs kyrka. Inga förkunskaper behövs. Startdatum för höstterminen är 21/9.

Körsångares noter

Almby kyrkokör Vox Alma

Blandad (kvinnor och män) vuxenkör med varierad repertoar. Sjunger vid konserter och gudstjänster.

Körsångares noter

Almby kyrkokör Vox Alma

Blandad (kvinnor och män) vuxenkör med varierad repertoar. Sjunger vid konserter och gudstjänster.

Dal Segno kören

Kyrkokören Dal Segno i Edsberg

Dal segno övar i Edsberg på tisdagar kl.19.00-21.00

Mikaels vokalensemble

För dig som har körvana och tycker om klassisk körmusik!

Kören Olaus Petri Cantores

Blandad kör för vuxna mellan 20 och 60 år. Övar torsdagar 19-21.30. Terminsstart 25 augusti.

Någon bläddrar i en pärm med notblad.

Kören Olaus Petri Laudantes

Blandad kör för vuxna. Övar tisdagar 19-21. Kören har uppehåll för tillfället.

Kören Olaus Petri Vocalis

16 sångare med hög musikalisk bildning. Övar tisdagar 19-21.30. Terminsstart 16 augusti.

Körsångare som håller i noter

Körer i Nikolai

Här kan du läsa mer om Nikolai församling i Örebros körer. Det finns en kör för alla åldrar! Välkommen!

Sånggruppen i Den gode herdens kapell

Vi sjunger på gudstjänster i Den gode herdens kapell i Brickebacken, Almby församling

Mikaels seniorkör

För dig som är dagledig och tycker om att sjunga, inga förkunskaper behövs.

Psalmsång

Seniorkören i Almby

Kör i Almby församling för dig som är pensionär!

Mosjökören, Mosjö-Täby församling

Välkommen att vara med i Mosjökören! Kolla in här för mer information!

Kuoro Sininen sävel/Kör Blå ton

Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen kuoro Sininen sävel Örebrossa/Svenska kyrkans sverigefinska kör Blå ton i Örebro