Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Körer mest för vuxna

Sjung i kör i Örebro! Svenska kyrkan Örebro pastorat har totalt cirka 35 körer, varav 20 är vuxenkörer. Vilken av dem passar dig?

Det är roligt, kreativt, socialt – och hela kroppen mår bra av det, har forskarna slagit fast. Kroppen syresätts, spänningarna släpper och stresshormonerna minskar av att sjunga i kör. I våra åtta församlingar finns massor av körer med olika stilar, inriktningar och nivåer. I en del måste man vara van och säker notläsare, medan andra lyfter fram allas sångglädje och möjligheten att prova på. Klicka dig runt i utbudet och dra dig inte för att kontakta ledaren direkt om du har några frågor. Välkommen!