Foto: IKON

Almby kyrkas barnkörer: Lillkören och Almby kids!

För barn i förskoleklass-åk 3 finns två barnkörer: Almby lillkör för de yngre barnen och Almby Kids! för de äldre barnen.

Kören har lättsamma och lekfulla repetitioner. Vi sjunger ibland på konserter och gudstjänster.

Lillkören: Barn från förskoleklass och årskurs 1 onsdagar kl 15.30-16.10.

Almby Kids: Barn från årskurs 2 och 3 övar onsdagar kl 17.00-17.45.

Båda grupperna övar i Almby församlingshem och leds av Nan Karlsson, Brita Wennsten och Tobias Kihlström. 

Om körerna är fulltecknade kan du anmäla ditt barn ändå, så kontaktar vi er när det finns en ledig plats.

Kontakt Nan Karlsson
Telefon: 019-15 47 11
Terminsstart: september
E-post: nan.karlsson@svenskakyrkan.se
             

För gammal för våra barnkörer?

Sång- och dramagrupp i Almby

Vi sjunger och spelar teater tillsammans varje vecka. Ett par gånger per termin medverkar vi i en gudstjänst.

Körsångares noter

Almby kyrkokör

Blandad (kvinnor och män) vuxenkör med varierad repertoar. Sjunger vid konserter och gudstjänster.

Psalmsång

Seniorkören i Almby

Kör i Almby församling för dig som är pensionär!

Almby församling

Almby församling
Adress:
Almbyvägen 4,
702 84 Örebro

Telefon: Informationsservice: 019-15 45 00 (öppet mån–fre 9–16. Lunchstängt 12–13) .

E-post: almby.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Almby: Ring telefon 019-15 46 77

Kontaktlista med alla medarbetare i Almby församling

Till Almby församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Almby kyrka 
Den gode herdens kapell
Sörbykyrkan
Universitetskyrkan