Foto: IKON

Almby kyrkas barnkörer

Vi har två körer för barn i Almby kyrka. Välkommen med att sjunga!

Kören har lättsamma och lekfulla repetitioner. Vi sjunger ibland på konserter och gudstjänster.

Barn från förskoleklass och årskurs 1 onsdagar kl 15.30-16.10.

Barn från årskurs 2 och 3 övar onsdagar kl 17.00-17.45.

Båda grupperna övar i Almby församlingshem och leds av Nan Karlsson (under ht -22 av Brita Wennsten) och Tobias Kihlström. 

Kontakt Tobias Kihlström
Telefon: 019-15 47 12
Terminsstart: 7 september
E-post: tobias.kihlstrom@svenskakyrkan.se
             

För gammal för våra barnkörer?

Sång- och dramagrupp i Almby

Vi sjunger och spelar teater tillsammans varje vecka. Ett par gånger per termin medverkar vi i en gudstjänst.

Körsångares noter

Almby kyrkokör

Blandad (kvinnor och män) vuxenkör med varierad repertoar. Sjunger vid konserter och gudstjänster.

Psalmsång

Seniorkören i Almby

Kör i Almby församling för dig som är pensionär!

Almby församling

Almby församling
Adress:
Almbyvägen 4,
702 84 Örebro

Telefon: Informationsservice: 019-15 45 00 (öppet mån–tors kl. 9–17, fre 9–16. Lunchstängt 12–13) .

E-post: almby.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Almby: Ring telefon 019-15 46 77

Kontaktlista med alla medarbetare i Almby församling

Till Almby församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Almby kyrka 
Den gode herdens kapell
Sörbykyrkan
Universitetskyrkan