Almdungen Norra kyrkogården

Gravsättning

En gravsättning är definitiv och därför är det viktigt att tänka igenom valet av gravskick före gravsättningen. Välkommen att ringa oss på telefon 019-15 45 60 om du har frågor. Här kan du läsa mer om gravsättning.

Gravsättningstider

För att boka tid för gravsättning, ring kyrkogårdsförvaltningen på telefon 019-15 45 60. Dessa tider gäller för Norra kyrkogården, måndag-fredag:

  • kl. 9.00
  • kl.10.15
  • kl.11.15
  • kl.13.15
  • kl.14.15
  • kl.15.15

Gravsättning på övriga kyrkogårdar bokas enligt överenskommelse, endast helgfria vardagar och senaste tid kl.15.00.

I foldern Efter kremationen kan du läsa mer om vilka gravskick som är tillgängliga på kyrkogårdarna inom Örebro pastorat.  Klicka på länken nedan för att läsa foldern.

Efter kremationen

Gravsättning

Det traditionella begravningssättet i vårt land har varit kistbegravning. Från en blygsam början för ungefär hundra år sedan har kremation emellertid blivit allt vanligare. I samband med detta började urngravar bli ett alternativ. 1957 tillkom en tredje möjlighet: gravsättning i minneslund.

Om du på något sätt är osäker, bör du besöka den aktuella kyrkogården eller minneslunden innan du definitivt bestämmer dig. Lagen tillåter att askan efter en avliden får förvaras i upp till ett år efter kremering.

Detta händer efter ett dödsfall

Vid ett dödsfall utfärdar läkare ett dödsbevis som sedan skickas till skatteverket som i sin tur utfärdar ett intyg för gravsättning och/eller kremation. Detta intyg skickas till berörd huvudman (ex. kyrkogårdsförvaltning eller församling).

Huvudmannen för förvaltningsområdet, i Örebro är det kyrkogårdsförvaltningen, övertar ansvaret för stoftet när det överlämnas till densamma för begravning, kremation och/eller gravsättning.

Stoft eller aska får gravsättas på allmän eller enskild begravningsplats. Gravöppning och igenläggning får endast göras av huvudmannen för begravningsverksamheten.

Kistgrav, urngrav, askgravplats, askgravlund eller minneslund

En avliden kan gravsättas i kista i en kistgravplats. Efter kremation i urna alternativt kartong i en urn- eller kistgravplats, som aska i askgravplats, askgravlund eller minneslund. Efter godkännande hos länsstyrelsen kan även utströende av aska ske över hav, sjö, naturmark eller fjäll.

Eftersom en gravsättning är definitiv är det viktigt att tänka igenom valet av gravskick före gravsättningen för att undvika misstag på grund av fel val.

Stoftet efter en avliden eller en dödfödd som avses i 2 kap. 2§ första stycket ska kremeras eller gravsättas snarast möjligt och senast en månad efter dödsfallet (5 kap. 10 § begravningslagen). Aska efter avliden ska gravsättas inom ett år efter kremation.

Begravning eller kremering högst en månad efter dödsdatumet

Sedan den 1 maj 2012 har tiden från dödsdatum till gravsättning eller kremering förkortats från två månader till en månad. Detta innebär att de efterlevande får kortare tid på sig att förbereda och genomföra begravningen. En begravningsakt - med efterföljande kremation - måste alltså ordnas senast 25 dagar efter dödsdatum för att kremationen ska hinna utföras inom en månad. En begravning blir i och med denna lagändring, en i högre grad än tidigare, prioriterad händelse för de anhöriga. Det finns särskilda fall - sjukdom, tvist, donation av kropp till forskning eller polisutredning - möjlighet att få anstånd hos Skatteverket med kremation/gravsättning.

Etiska regler vid gravsättning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat har sammanställt etiska regler och den arbetsmiljöplan som ligger till grund för gravgrävningsarbetet. Du kan ladda ner sammanställningen: Etiska regler och arbetsmiljöplan (pdf).

kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Öppettider:
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12 och 13–14.30.
Just nu tar vi inte emot fysiska besök, utan sköter all kommunikation via telefon eller e-post.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Övriga tider hänvisas till informationsservice,
Telefon: 019-15 45 00, mån–tors kl. 9–17, fre kl. 9–16.
Lunchstängt kl. 12–13.
Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4
703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Per Gustafsson, 019-15 45 68

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71

Driftchef på krematoriet
Peter Hammarlund, 019-15 47 63

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186