Foto: Johannes Frandsen

Gudstjänst i Adolfsbergs kyrka

Välkommen att fira gudstjänst i Adolfsbergs kyrka!

Gudstjänst under Covid-19

Vi ställer om församlingens gudstjänster och firar dem tillsvidare utan nattvardsfirande 

I Adolfsbergs församling har vi under hela pandemin valt att fira gudstjänster utan nattvard. Efter vidare samtal i pastoratet och i församlingen bestämde vi att börja fira nattvard igen från den 18 oktober. Glädjen inför detta var stor! Vår egen upplevelse kring nattvardsfirandet förde dock med sig en känsla av oro för hur detta kan göras på ett  smittsäkert sätt samt att vi ser oroande tendenser på att smittspridningen åter ökar i vår region.

Utifrån detta, väljer vi i Adolfsbergs församling att åter pausa nattvardsfirandet tills vidare. Från och med söndagen den 25 oktober 2020 och tillsvidare firar vi gudstjänster utan nattvard.”

 

 

 

I församlingen följer vi riktlinjer och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

 

 

Adolfsbergs församling

Adolfsbergs församling
Adress:
Adolfsbergs församling
Glomman 127
702 30 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16. Lunchstängt 12-13).

E-post: 
adolfsbergs.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Adolfsbergs församling

Adolfsbergs församling på Facebook

Bussförbindelser med stadsbuss: Linje 4 går till Adolfsbergs kyrka (Glomman). Sök din resa här

Församlingens kyrka:

Adolfsbergs kyrka