Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänst i Adolfsbergs kyrka

Välkommen att fira gudstjänst i Adolfsbergs kyrka!

Välkommen att fira högmässa i Adolfsbergs kyrka! Högmässan är en växtplats för varje människa. Vi träffas tillsammans för att tyda liv och mening.

Vanligtvis firar vi Högmässa kl 10.00 på söndagar, ca en gång/månad firar vi Gudstjänst med Små & Stora med drop-in fika från kl 14.30. Gudstjänsten startar kl 16.00. Några gånger per termin firar vi Musikgudstjänst kl 19.00. 

Veckomässa firas på onsdagar kl 8-8.30 (jämna veckor). Frukost serveras efteråt. 

 

Adolfsbergs församling

Adolfsbergs församling
Adress:
Adolfsbergs församling
Glomman 127
702 30 Örebro. 

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)

E-post: 
adolfsbergs.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Adolfsbergs församling

Adolfsbergs församling på Facebook

Församlingens kyrka:
Adolfsbergs kyrka