Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Olaus Petri kyrka

Välkommen till Olaus Petri kyrka. Som församlingskyrka för de norra delarna av centrala Örebro ligger den mitt i ett tätbebyggt och dagaktivt område.

Olaus Petri kyrka i Örebro har fått sitt namn efter reformatorn Olaus Petri som föddes här i Örebro 1493. Olaus och hans yngre bror Laurentius, född 1499, var båda elever till Martin Luther. I hans anda inledde de reformationen av Svenska kyrkan genom att översätta Bibeln till svenska. Monumentet över bröderna rest 1934 utgör blickpunkt när man närmar sig kyrkan söderifrån. 

Du är alltid välkommen in för en stunds stillhet eller för att besöka någon av våra många gudstjänster och konserter.

Om kyrkobyggnaden
1912 stod kyrkan färdig efter trettio år av förberedelse. Mannen bakom verket var lektor Adolf Kjellström (1834-1932) vars porträtt hänger i västra sakristian.

Byggnaden ger sken av att vara betydligt äldre än så. Förebilden är antikens basilika, kejsarens officiella tronsal, vilken utmärks av ett mittskepp och två sidoskepp, samt ett upphöjt kor med avrundad absid. Stilmässigt återspeglar kyrkan 1200-talets ideal. Murarna har romansk tyngd medan gotiken framträder i valvbågar, fönster och inredning. Olaus Petri har kallats ett av historieromantikens förnämsta byggnadsverk i landet.

Boka kyrkan
Vill du boka kyrkan för dop, bröllop eller begravning vänder du dig till informationsservice 019-15 45 00.
Vill du boka kyrkan för kyrkvandring för skola och förskola eller kyrkvisning för alla åldrar vänder du dig till församlingspedagog Agneta Larsson, 019-15 46 69.

Länkar
En utförlig beskrivning av kyrkan och dess tillkomst kan du ladda ner som en pdf-fil här.
En plan över kyrkans sittplatser i samband med konserter ser du här. I samband med 100års-firandet 2012 höll hovpredikant Karl-Erik Garlöv en föreläsningsserie om Olaus Petri kyrkas arkitektur och tillkomst. Du läser föreläsningarna här!

Bild: Agneta Larsson

olaus petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Veckomässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Heliga danser: jämn tisdag 18.30 (under terminerna)

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor knappt 23.500 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling