Foto: Ulrika Sodren/IKON

Diakoni i Olaus Petri

Vi vill finnas till för dig som på olika sätt behöver stöd i din livssituation. Det kan ske på olika sätt, enskilt eller tillsammans med andra.

Någon att prata med... i Olaus Petri församling

Behöver du prata med någon utomstående, få tröst eller finna styrka? Då finns våra präster och diakoner till hjälp. Välkommen att kontakta oss!

Här följer något av det vi kan erbjuda dig:

 • Enskilda samtal för människor i alla åldrar: Ring eller skriv eller sök upp
  oss i församlingen.
 • Själavård: Stöd i ditt andliga liv.
 • Hembesök: Vi besöker dig i hemmet.
 • Leva vidare-grupp: Hjälp och stöd till dig som mist en nära anhörig.
 • Torsdagträffar: Varje torsdag med god gemenskap och trevligt program.
 • Öppen tisdag: Varje tisdag står församlingen öppen för umgänge.
 • Diakonigrupp: En grupp av volontärer som gör hembesök och besök på    
  äldreboenden. Här kan du läsa mer om att arbeta ideellt i Olaus Petri församling.
 • Andakter och besöksverksamhet på ett antal äldreboenden.
 • Anhörigstöd: Stöd till dig som vårdar eller har en sjuk anhörig.
 • Handläggning av fondmedel: Ansök två 2 ggr/år för dig som är medlem i
  Svenska Kyrkan och skriven i Olaus Petri församling.
 • Diakonin i Olaus Petri församling finns också representerad på Laurentiusgården genom diakon Maria Consales, som har ansvar för den uppsökande och själavårdande verksamheten. Laurentiusgården är ett boende som är anpassat för äldre människor och som ägs av Svenska kyrkan.

 

"Svenska kyrkans sociala arbete kartlagt" är inte publicerad

din hjälp behövs!

Var med och stötta Olaus Petri församlings sociala arbete Diakoni i Olaus Petri. Pengarna går oavkortat till mat, medicin och andra förnödenheter åt människor i vår närmiljö. Det vi ger lämnas personligen i handen till den behövande. Vi bygger relation och delar inte ut i blindo. 

Swish: 123 105 29 35 , Plusgiro: 640 09 78-0 
Meddelande: Diakoni i OP

Diakonerna bär ett smycke med symbolen för diakoni. Korset står för Kristus, ringen för helhet och duvan både för den heliga Anden som sänker sig ned och Noas duva som kommer med bud om nytt liv.

Diakonemblemet som utgörs av en ring, ett kors och en duva i ett halsband.
Foto: Madelen Zander

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 46 61 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (dec -21). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling