Personalvård

Vi på Svenska kyrkans individ- och familjerådgivningen erbjuder kyrkans medarbetare samtalsstöd och handledning.

Du som är anställd i Svenska kyrkan, i någon av de församlingar som är knutna till individ- och familjerådgivningen kan vända dig till oss för samtal. Du kan komma för samtal när du är i en personlig kris, har familjeproblem eller svårigheter i arbetet.

Vi erbjuder också handledning för personal.

Personalvård är kostnadsfritt.

Alla samtal sker under tystnadsplikt.

 

 

 

Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning

Svenska kyrkans individ- och familjerådgivning
Telefon:
019-15 45 45
E-post: orebro.individ-familjeradgivning@svenskakyrkan.se

Besöksadress
Storgatan 27 B
703 63 Örebro
Hitta hit