Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Korsvägen i Olaus Petri

Att vandra korsvägen är en kristen andaktsform som efterbildar Jesu lidandesväg, Via Dolorosa i Jerusalem.

Korsvägens historia
Korsvägsandakten började med pilgrimsresorna till Jerusalem. En önskan att vid hemkomsten återuppleva de heliga platserna i andra länder började tidigt. Ordet stationer används första gången av pilgrim som beskriver hur han besökt stationer i Jerusalem längs en väg ”Via Sacra” (latin: den heliga vägen) som följt vägen till korset. Senare tog franciskanermunkar bruket av stationer till kyrkorna efter att de tagit över förvaltningen av de heliga platserna i Jerusalem år 1342.

Hur används den?
I kyrkor finns ibland fjorton korsvägsstationer som framställer etapperna i Jesu väg till Golgata. Vid andakten förflyttar man sig mellan dessa och ber de böner eller läser de texter som hör till respektive station. Av församlingen anordnade korsvägsandakter är vanliga under faste- och passionstiden. I Olaus Petri kyrka firar vi korsvägsandakt kl. 19.00 måndag, tisdag och onsdag i stilla veckan. 

Korsvägen i Olaus Petri 
I Olaus Petri kyrka sitter korsvägsbilderna uppe under fastan, passionstiden och påsktiden fram över påskoktaven, från askonsdag till andra söndagen efter påsk.

De olika stationerna är:

Station I: Jesus döms till döden.
Station II: Jesus tar korset på sina axlar.
Station III: Jesus faller för första gången.
Station IV: Jesus möter sin mor.
Station V: Simon hjälper Jesus att bära korset.
Station VI: Veronica torkar Jesu ansikte.
Station VII: Jesus faller för andra gången.
Station VIII: Jesus tröstar Jerusalems döttrar.
Station IX: Jesus faller för tredje gången.
Station X: Jesus avkläds.
Station XI: Jesus fästs på korset.
Station XII: Jesus dör på korset.
Station XIII: Jesus tas ned från korset.
Station XIV: Jesus begravs.
Station XV: Jesus står upp ur graven.

 

korsvägsandakter 2019

Måndag 15 april kl 18.00. Station I-V

Tisdag 16 april kl 18.00. Station VI-X

Onsdag 17 april kl 18.00. Station XI-XV. 
Därefter i direkt anslutning konsert: Stabat mater av G.B.Pergolesi. Sopran: Anna-Sofia Gahnfelt, Alt: Eva Dobreff, Orgel: Mats Bertilsson.

 

Om bilderna

I år använder vi oss av svartvita foton från vår egen tid, för att påminna oss om att de händelser som ligger till grund för vår kristna tro är lika aktuella idag som de var för 2000 år sedan. Bilderna kan väcka olika tankar beroende på var betraktaren befinner sig i livet - tankefrön som får växa och berätta om relationen till Gud och våra medmänniskor. Ladda ner bildbeskrivning här! (pdf)

Du som gick före oss längst in i ångesten,
hjälp oss att finna dig, Herre, i mörkret. (SvPs 74:1)

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpeditionen

Olaus Petri kyrkogata 4,
703 64 Örebro

E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A-D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00.

 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

 

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre 10.00-15.00, tors 10.00-19.00 Samt under helgerna i samband med gudstjänst

Högmässa: söndag 10.00
Mässa: onsdag 7.30, torsdag 18.00
Morgonbön: vardagar utom onsdag 8.00
Heliga danser: jämn tisdag 18.30 (under terminerna)

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 24.000 människor. Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan.

 

Läs mer om Olaus Petri församling