Station XII: Jesus dör på korset

Korsvägen i Olaus Petri

Att vandra korsvägen är en kristen andaktsform som efterbildar Jesu lidandes väg, Via Dolorosa i Jerusalem.

Korsvägens historia
Korsvägsandakten började med pilgrimsresorna till Jerusalem. En önskan att vid hemkomsten återuppleva de heliga platserna i andra länder började tidigt. Ordet stationer används första gången av pilgrim som beskriver hur han besökt stationer i Jerusalem längs en väg ”Via Sacra” (latin: den heliga vägen) som följt vägen till korset. Senare tog franciskanermunkar bruket av stationer till kyrkorna efter att de tagit över förvaltningen av de heliga platserna i Jerusalem år 1342.

Hur används den?
I kyrkor finns ibland fjorton korsvägsstationer som framställer etapperna i Jesu väg till Golgata. Genom att följa korsvägen och stanna till i bön och andakt vid varje station, får också vi möjlighet att förbereda oss inför påsken och påminna oss om de händelser som ligger till grund för vår kristna tro. 
 Under stilla veckan firar vi i Olaus Petri korsvägsandakter då de fjorton stationerna delas upp på tre kvällar då man ber de böner eller läser de texter som hör till respektive station.  

Korsvägen i Olaus Petri 
I Olaus Petri kyrka sitter korsvägsbilderna uppe under fastan, passionstiden och påsktiden fram över påskoktaven, från askonsdag till andra söndagen efter påsk.

De olika stationerna är:

Station I: Jesus döms till döden.
Station II: Jesus tar korset på sina axlar.
Station III: Jesus faller för första gången.
Station IV: Jesus möter sin mor.
Station V: Simon hjälper Jesus att bära korset.
Station VI: Veronica torkar Jesu ansikte.
Station VII: Jesus faller för andra gången.
Station VIII: Jesus tröstar Jerusalems döttrar.
Station IX: Jesus faller för tredje gången.
Station X: Jesus avkläds.
Station XI: Jesus fästs på korset.
Station XII: Jesus dör på korset.
Station XIII: Jesus tas ned från korset.
Station XIV: Jesus begravs.
(Station XV: Jesus står upp ur graven. Finns inte alltid med i serien)

 

Korsvägsandakter 2024

Vi firar korsvägsandakterna i Olaus Petri kyrka, måndag - onsdag i Stilla veckan. Korsvägsandakten på onsdagen efterföljs av konsert: Stabat Mater av GB Pergolesi.

I år kommer vi inte att vandra runt mellan bilderna på väggarna. I stället står kvällens stationer uppställda i mellankoret och församlingen sitter i kyrkans bänkar och ser på bilderna i ett häfte medan vi lyssnar på texterna och sjunger med i psalmerna. 

25/3 kl. 18 Korsvägsandakt. Första – fjärde stationen
26/3 kl. 18 Korsvägsandakt. Femte – nionde stationen
27/3 kl. 18 Korsvägsandakt. Tionde – fjortonde stationen
kl. 18.40Konsert: Stabat Mater av Giovanni Battista Pergolesi med Anna-Sofia Gahnfelt, sopran, Eva Dobreff, alt samt Mats Bertilsson, orgel. Fri entré.

. 

En barnhand håller en glaskula som föreställer en jordglob.

Fastan: Så försöker vi göra världen lite bättre tillsammans

Fastan är tiden då vi omprövar, ifrågasätter och tar lite extra ansvar för orättvisorna i världen. I år börjar fastan onsdag 14 februari och avslutas på påskafton den 30 mars. Här hittar du inspiration och idéer på hur du kan vara med och göra världen lite bättre tillsammans med oss i Svenska kyrkan Örebro pastorat.

Olaus Petri församling

– kyrkan på norr i Örebro!

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Adress:
Olaus Petri kyrkogata 4, 
703 64 Örebro

Telefon: Informationsservice 019-15 45 00 Här kan du läsa aktuella öppetider.

E-post: olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Olaus Petri, ring 019-15 46 61. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Länk till: Olaus Petri församling på Facebook
Olaus Petri församling på Instagram
Olaus Petri församlings Youtubekanal

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Bönegrupper:
Vardagar utom onsdag kl. 8. morgonbön
Måndag kl. 18 bönegrupp för föräldrar
Onsdag kl.10 Hannagruppen

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (april -22). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling