Station XII: Jesus dör på korset

Korsvägen i Olaus Petri

Att vandra korsvägen är en kristen andaktsform som efterbildar Jesu lidandesväg, Via Dolorosa i Jerusalem. I år finns den uppsatt både inne i, och runt ytterväggarna på Örebro Olaus Petri kyrka. Då kan du vandra den utomhus i friska luften, och även när kyrkan är stängd.

Korsvägens historia
Korsvägsandakten började med pilgrimsresorna till Jerusalem. En önskan att vid hemkomsten återuppleva de heliga platserna i andra länder började tidigt. Ordet stationer används första gången av pilgrim som beskriver hur han besökt stationer i Jerusalem längs en väg ”Via Sacra” (latin: den heliga vägen) som följt vägen till korset. Senare tog franciskanermunkar bruket av stationer till kyrkorna efter att de tagit över förvaltningen av de heliga platserna i Jerusalem år 1342.

Hur används den?
I kyrkor finns ibland fjorton korsvägsstationer som framställer etapperna i Jesu väg till Golgata. Vid andakten förflyttar man sig mellan dessa och ber de böner eller läser de texter som hör till respektive station. Av församlingen anordnade korsvägsandakter är vanliga under faste- och passionstiden. I Olaus Petri kyrka firar vi korsvägsandakter måndag, tisdag och onsdag i stilla veckan. 

Korsvägen i Olaus Petri 
I Olaus Petri kyrka sitter korsvägsbilderna uppe under fastan, passionstiden och påsktiden fram över påskoktaven, från askonsdag till andra söndagen efter påsk.

De olika stationerna är:

Station I: Jesus döms till döden.
Station II: Jesus tar korset på sina axlar.
Station III: Jesus faller för första gången.
Station IV: Jesus möter sin mor.
Station V: Simon hjälper Jesus att bära korset.
Station VI: Veronica torkar Jesu ansikte.
Station VII: Jesus faller för andra gången.
Station VIII: Jesus tröstar Jerusalems döttrar.
Station IX: Jesus faller för tredje gången.
Station X: Jesus avkläds.
Station XI: Jesus fästs på korset.
Station XII: Jesus dör på korset.
Station XIII: Jesus tas ned från korset.
Station XIV: Jesus begravs.
(Station XV: Jesus står upp ur graven. Finns inte alltid med i serien)

 

korsvägsandakter 2021

Vi firar korsvägsandakterna i Olaus Petri kyrka, 2ggr/kväll. Max 8 personer exklusive medverkande. Anmäl plats till korsvägsandakterna och konserten i förväg, på tfn 019-15 46 93: ring måndag 29/3–torsdag 1/4 mellan kl 10–14. Var på plats senast 5 minuter innan gudstjänsten börjar. Lediga platser fördelas i sista stund.

För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vi inte att vandra runt i grupp mellan bilderna på väggarna. I stället sitter vi utspridda i kyrkan och ser på bilderna i detta häfte medan vi lyssnar på texterna och sjunger med i psalmerna. 

29/3 kl. 17.00, 18.00 Korsvägsandakt. Björn Helgesson, AnnaKarin GillbergEriksson
30/3 kl. 17.00, 18.00 Korsvägsandakt. Björn Helgesson, AnnaKarin GillbergEriksson
31/3 kl. 17.00, 18.00 Korsvägsandakt. Björn Helgesson, Mats Bertilsson
31/3 kl. 19.00 Konsert: Stabat Mater av Giovanni Battista Pergolesi med Anna-Sofia Gahnfelt, sopran, Eva Dobreff, alt och Mats Bertilsson, orgel. Max 8 åhörare, Fri entré, anmälan krävs.

 

Korsväg utomhus

Korsvägen i ett mindre format och med kompletterande bibeltexter finns även runt utsidan av kyrkan, om du vill gå den när kyrkan är stängd.

Om bilderna

I år använder vi oss av trägravyrer av Sven Ljungberg och i korsvägsandakterna texter av Bo Setterlind. Text och bild är hämtade ur boken ”Via Dolorosa”.

Olaus Petri församling

– kyrkan på norr i Örebro!

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Församlingsexpedition: 
Olaus Petri kyrkogata 4, 703 64 Örebro
Telefon- och öppettider: mån, tis, tors, fre kl. 9–15, ons kl 10.30–15, lunchstängt 12–13.
telefonnummer: 019-15 46 61 eller 019-15 45 00 (vx.)
E-post:
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2 A–D
703 64 Örebro

För bokningar mm. ring informationsservice
tfn. 019-15 45 00. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Morgonbön:
Vardagar utom onsdag kl. 8.

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (dec -21). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling