Längbro kyrkogård
Foto: Marie Wikström

Gravplats, gravsättning och gravskötsel

Här kan du läsa mer om olika gravplatser, våra gravsättningstider och etiska regler vid gravsättning – och olika typer av gravskötsel. Har du en fråga är du välkommen att ringa oss på telefon 019-15 45 60.

Längbro kyrkogård

Gravplats (gravskick)

Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravplatser i flera natur- och kulturmiljöer inom Örebro pastorat. Eftersom en gravsättning är definitiv bör den vara väl genomtänkt. Ring oss på telefon 019-15 45 60 om du är osäker, har frågor eller vill ha hjälp. Du hittar alternativen här.

Mosjö kyrkogård

Gravsättning

Att sätta ner en kista, urna eller aska i en gravplats. En gravsättning är definitiv och därför är det viktigt att tänka igenom valet av gravplats före gravsättningen. Välkommen att ringa oss på telefon 019-15 45 60 om du har frågor. Här kan du läsa mer om gravsättning.

Gravskötsel

Som anhörig kan du välja att själv sköta gravplatsen eller mot betalning överlåta skötseln till kyrkogårdsförvaltningens kunniga personal. Vi erbjuder flera tjänster av gravskötsel och plantering. Du hittar alternativen här.

Kyrkogårdar - Startsida

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro
Telefon: 019-15 45 60, mån–fre kl. 9–12 & mån-ons kl. 13-14:30.
E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Söker du någon enskild person?

Krematoriet, Mäster Olofs kapell, Befrielsens kapell, Hoppets kapell och Stillhetens kapell
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42

Kontaktpersoner för kyrkogårdar i Edsbergs församling
Marit Mikaelsson, 0585-82193
Linda Nilsson, 0585-82186