Längbro kyrkogård
Foto: Marie Wikström

Begravning, gravplats, gravsättning och gravskötsel i Örebro

Här kan du läsa mer om olika gravplatser i Örebro pastorat, våra gravsättningstider och olika typer av gravskötsel samt våra gravkapell. Har du en fråga är du välkommen att ringa oss på telefon 019-15 45 60. Måndag–fredag klockan 9–12 & måndag-onsdag klockan 13-14:30.

Längbro kyrkogård

Gravplats (gravskick)

Örebro kyrkogårdsförvaltning erbjuder olika former av gravplatser i flera natur- och kulturmiljöer inom Örebro pastorat. Eftersom en gravsättning är definitiv bör den vara väl genomtänkt. Ring oss på telefon 019-15 45 60 om du är osäker, har frågor eller vill ha hjälp. Du hittar alternativen här.

Mosjö kyrkogård

Gravsättning

Att sätta ner en kista eller urna i en gravplats. En gravsättning är definitiv och därför är det viktigt att tänka igenom valet av gravplats före gravsättningen. Välkommen att ringa Örebro kyrkogårdsförvaltning på telefon 019-15 45 60 om du har frågor. Här kan du läsa mer om gravsättning.

Gravskötsel och plantering från Örebro kyrkogårdsförvaltning

Som anhörig kan du välja att själv sköta gravplatsen eller mot betalning överlåta skötseln till Örebro kyrkogårdsförvaltnings kunniga personal. Vi erbjuder flera tjänster av gravskötsel och plantering. Du hittar alternativen här.

Olaus Petri kyrkogård

Så kan du välja en återbrukad gravsten

Örebro kyrkogårdsförvaltning erbjuder möjligheten att välja en återbrukad gravsten eller gravanordning. En återanvänd gravsten är ett mer miljö-, kultur- och privatekonomiskt vänligt alternativ. Här hittar du information om hur det går till och vilka stenar som finns att välja mellan.

Befrielsens kapell

Begravningsceremoni och gravkapell i Örebro

På Örebro krematorium, Olaus Petri, Almby och Längbro kyrkogårdar finns kapell som går att boka för begravningsakter. Religiösa och borgerliga.

Örebro kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Örebro pastorat

Adress: Storgatan 27, 703 63, Örebro

Telefon: 019-15 45 60, måndag-onsdag klockan 9-12 och 13-14:30 och torsdag–fredag klockan 9–12.

E-post: orebro.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se
E-post gravskötselbeställningar: orebro.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Krematoriet: Mäster Olofs-, Befrielsens-, Hoppets- och Stillhetens kapell samt tre minnesstundsrum
Adress: Kyrkogårdsvägen 4, 703 75 Örebro
Telefon: 019-15 45 95

Kyrkogårdschef
Daniel Kullman, 019-15 46 28

Driftchefer
Maria Gustavsson, 019-15 45 65
Susanna Pajula, 019-15 45 71
Bo Fritzson, 019-15 45 42