En begravningskrans i form av ett stort hjärta med rosor vilar mot en kista.
Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Begravning i Örebro pastorat

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. Men sorgen börjar och slutar inte med en begravning. Därför erbjuder vi olika typer av kontakt och stöd, både före och efter begravningen.

Vid begravningsgudstjänst där sällskapet överstiger 100, behövs vaccinationsbevis fr.o.m. 1/12. Vid begravningsgudstjänst där antalet understiger 100, behövs inte vaccinationsbevis. Läs gärna mer i texten nedan.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en stund för avsked. Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan också be om förlåtelse för det som kanske inte blev som vi hoppades i vår relation.

Utforma begravningsgudstjänsten med präst och musiker

Varje begravningsgudstjänst anpassas till den situation som råder och de anhöriga utformar den ofta tillsammans med präst och musiker. Berätta gärna om ni har särskilda önskemål! Begravningsgudstjänsten är en del i sorgeprocessen och det är viktigt att den känns bra och blir ett fint minne. Präst och tid för begravningsgudstjänst behöver inte bokas genom en begravningsbyrå, även om det är det vanligaste. Vill du ha egen kontakt med oss i Svenska kyrkan, hör gärna av dig till informationsservice. Efter begravningsgudstjänsten väljer många att inbjuda till en minnesstund, som kan hållas i något av våra församlingshem.

Tacksägelse i kyrkan

Visste du att några dagar efter begravningsgudstjänsten har vi tacksägelse i kyrkan, om den avlidne varit medlem av Svenska kyrkan? Det kommer en inbjudan hem i brevlådan med tid och plats. Under tacksägelsen läses den avlidnes namn upp mot slutet av den gudstjänsten och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.

Sorgegrupper och "Leva vidare"

Sorg kräver tid. Och sorgen kan ta sig väldigt olika uttryck. Våra präster och diakoner finns för dig som stöd i sorgeprocessen, både före och efter begravningen. Ring informationsservice på 019-15 45 00 om du behöver kontakt. Varje år startar vi också flera stöd- och sorgegrupper för dig som mist någon nära. Fr.o.m. hösten 2015 har vi även stödgrupper för barn och unga i sorg, som ett samarbete mellan Sjukhuskyrkan/Svenska kyrkan Örebro pastorat, Geriatriska kliniken, Kirurgiska kliniken och Onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro.