Ur Svenska kyrkans bildbank IKON
Foto: Johannes Frandsen

After School

Välkommen på After School i Brickebacken (årskurs 1-3) och Almby (årskurs 4-6)!

After School i Almby

Du som går på mellanstadiet är välkommen att anmäla dig till After School i Almby. Vi äter mellis, pysslar, bakar, spelar spel, bygger lego, spelar bordtennis mm. Vi avslutar med en andakt.

Tid: Torsdag 16:00-17:00 med drop-in och mellis från 15:30
Ålder
: Årskurs 4 - 6 (från åk 3 i sång- och dramagruppen)
Start: Torsdag 19 januari

Ledare: Peter Kempe, Louise Sjönvall och Ebba Wennsten.

Anmälan: Mejla peter.kempe@svenskakyrkan.se eller ring 019-15 46 80.

Sång- och dramagrupp

Vi sjunger och övar drama tillsammans varje vecka. Ett par gånger per termin medverkar vi i en gudstjänst. Sång- och dramagruppen pågår parallellt med After school.

Ålder: För barn i åk 3-6
Ledare: Unn Jörgensdotter-Wing och Eva von Walter
Anmälan: Mejla Unn Jörgensdotter-Wing

After School i Brickebacken

Vårterminen 2023 tar After School i Brickebacken en paus. Vi hoppas starta igen höstenterminen 2023.

Vi spelar spel, pysslar, käkar mellis och avslutar med en kort andakt.

Tid: Måndagar 13:30-15:30
Ålder: Årskurs 1-3

Det är oss du träffar!

    Ett barn med krulligt ljust hår tittar leende in i kameran.

    Barn och familj i Almby

    Kom och var med i våra grupper och aktiviteter för barn och familj!

    Almby församling

    Almby församling i sydöstra Örebro består av gudstjänstgemenskaperna i Almby kyrka, Sörbykyrkan, Den gode herdens kapell och Universitetskyrkan. Här kan du läsa mer om verksamhet och gudstjänster.