Foto: Magnus Aronson/Ikon

Ruotsinsuomalainen toiminta Sverigefinsk verksamhet

Tervetuloa Ruotsin kirkon kaksikieliseen toimintaan Örebrossa! Välkommen till tvåspråkig verksamhet i Svenska kyrkan i Örebro!

Ruotsinsuomalainen toiminta Örebron pastoraatissa.

Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen toiminta Örebron pastoraatissa.
Meillä on pitkä ja ehkä hieman monimutkainenkin nimi, mutta se on myös hyvin kuvaava. Toimimme Ruotsin kirkossa ja olemme kaikkia Örebron pastoraatin alueella asuvia ruotsinsuomalaisia ja suomalaisia varten. Olet tervetullut ottamaan yhteyttä meihin, jos asut Örebrossa tai sen lähistöllä.

Vietämme messua kerran kuussa Pyhän Mikaelin kirkossa, jossa toimintamme pääasiassa tapahtuu. Tervetuloa mukaan perhetoimintaan, kuoroon, keskustelupiiriin tai vaikka keskiviikkoiseen saunaan!

Sverigefinsk verksamhet i Örebro pastorat

Svenska kyrkans sverigefinska verksamhet i Örebro pastorat. 
Vi har ett långt och kanske aningen avancerat namn, men den är illustrativ för vårt arbete. Vi verkar i Svenska kyrkan och är till för alla sverigefinländare och finländare som bor i Örebro pastorat. Du är välkommen att ta kontakt med oss om du bor i Örebro eller i anslutning till Örebro.  

Vi firar mässa en gång i månaden i S:t Mikaels kyrka, där vår verksamhet huvudsakligen är. Du är välkommen till bland annat vår familjeverksamhet, kören, samtalsgrupp eller varför inte basta på onsdagar!  

Jumalanpalvelus - Gudstjänst

Tervetuloa viettämään messua joka kuukausi - Välkommen att fira mässa varje månad

En begravningsbukett av röda och lila blommor.

Kirkolliset toimitukset - Kyrkliga handlingar

Ruotsin kirkon kirkolliset toimitukset suomen sekä ruotsinkielellä - Svenska kyrkans kyrkliga handlingar på finska och svenska

En person håller i en uppslagen psalmbok.

Suomalainen laulupäivä Eskilstunassa 21.10

Tule mukaan suomalaiseen ja suomenkieliseen laulupäivään, jossa saamme olla yhdessä, laulaa tai kuunnella, viettää messua ja aterioida yhdessä.

Ajankohtaista - På gång

Lue mitä tapahtuu ruotsinsuomalaisessa toiminassa - Läs om vad som händer i den sverigefinska verksamheten

Några äldre sitter runt ett bord och spelar ett sällskapsspel med olikfärgade byggklossar som inte ska rasa.

Koulutussarja muistisairauksista ja yksinäyisyydestä

Kaikille vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille ja vapaaehtoistyötä tekeville 28/9, 2/11 ja 30/11 Örebron suomiseuran tiloissa.

Kansalliset sivut

Ruotsin kirkon kansalliset suomenkieliset sivut. Täältä löydät tietoa mm. Ruotsin kirkosta, kirkollisista toimituksista, jäsenyydestä ja ruotsinsuomalaisesta toiminnasta.
https://www.svenskakyrkan.se/suomeksi

Nationella sidor

Svenska kyrkan på nationell nivå har finskspråkiga sidor. De innehåller information bland annat om Svenska kyrkan, kyrkliga handlingar, medlemskap och sverigefinsk verksamhet.

Informationen finns även på svenska
https://www.svenskakyrkan.se/finska