Foto: Magnus Aronson/Ikon

Ruotsinsuomalainen toiminta - Sverigefinsk verksamhet

Tervetuloa Ruotsin kirkon kaksikieliseen toimintaan Örebrossa! Välkommen till tvåspråkig verksamhet i Svenska kyrkan i Örebro!

Ruotsinsuomalainen toiminta Örebron pastoraatissa.

Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen toiminta Örebron pastoraatissa. 
Meillä on pitkä ja ehkä hieman monimutkainenkin nimi, mutta se on myös hyvin kuvaava. Toimimme Ruotsin kirkossa ja olemme kaikkia Örebron pastoraatin alueella asuvia ruotsinsuomalaisia ja suomalaisia varten. Olet tervetullut ottamaan yhteyttä meihin, jos asut Örebrossa tai sen lähistöllä.

Vietämme messua kerran kuussa Pyhän Mikaelin kirkossa, jossa toimintamme pääasiassa tapahtuu.

Sverigefinsk verksamhet i Örebro pastorat

Svenska kyrkans sverigefinska verksamhet i Örebro pastorat.  
Vi har ett långt och kanske aningen avancerat namn, men den är illustrativ för vårt arbete. Vi verkar i Svenska kyrkan och är till för alla sverigefinländare och finländare som bor i Örebro pastorat. Du är välkommen att ta kontakt med oss om du bor i Örebro eller i anslutning till Örebro.  

Vi firar mässa en gång i månaden i S:t Mikaels kyrka, där vår verksamhet huvudsakligen är.

Ajankohtaista - På gång

En färgglad bok med psalmer och sånger på finska står uppställd på ett bord i en kyrka.

Kuoro Sininen sävel - Kör Blå ton i S:t Mikaels kyrka

Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen kuoro Sininen sävel Örebrossa, maanantaisin klo. 16-18 / Svenska kyrkans sverigefinska kör Blå ton i Örebro, måndagar kl. 16-18

En ung kvinna sitter och samtalar med en man över en kopp kaffe. På bordet ligger böcker och en karta.

Suomen kielen kurssi - Finskakurs i S:t Mikaels kyrka

Suomen kielen alkeis- ja jatkokurssi, keskiviikkoisin. / Nybörjar- och fortsättningskurs i finska, varje onsdag.

Naisten ja miesten saunavuorot - Bastutider för kvinnor och män i S:t Mikaels kyrka

Ruotsin kirkon suomenkielisen työn naisten ja miesten saunavuorot Örebrossa/Svenska kyrkans finskspråkiga arbete i Örebro har bastun varm för kvinnor och män varje onsdag

Jumalanpalvelus - Gudstjänst

Tervetuloa viettämään messua joka kuukausi - Välkommen att fira mässa varje månad

En begravningsbukett av röda och lila blommor.

Kirkolliset toimitukset - Kyrkliga handlingar

Ruotsin kirkon kirkolliset toimitukset suomen sekä ruotsinkielellä - Svenska kyrkans kyrkliga handlingar på finska och svenska