Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bokcirkel i Nikolai, start 29/1-2020

Vill du läsa böcker tillsammans med andra? Dela läsupplevelser från fantasins värld? Samtala om livet och fundera mera?

Datum våren 2020: 29/1, 26/2, 25/3, 29/4 & 20/5.

Tid: kl. 18.30 - 20.00.

Plats: Nikolai Prästgård, Nikolaigatan 8.

Kostnad: Självkostnadspris för litteratur och fika. 

Anmälan och frågor: Marie-Anne Gustafson, präst.

Vill du veta mer?

Marie-Anne Gustafson

Marie-Anne Gustafson

Svenska kyrkan i Örebro

Präst, Nikolai församling, Örebro pastorat

Nikolai församling

Nikolai församling
Adress:
Nikolaigatan 8
702 10 Örebro

Telefon: 019-15 45 00 
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16) 
E-post: orebronikolai.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Nikolai församling

Till Nikolai församling på Facebook

Församlingens kyrka:
S:t Nicolai kyrka