Foto: Ulla-Carin Ekblom

Tidningen "Örebro - Mitt i livet"

Fyra gånger per år delas tidningen "Örebro – Mitt i livet" ut till cirka 65 000 hushåll. Tidningen nominerades under 2019 till Publishingpriset i kategorin medborgartidningar för andra året i rad!

”Örebro – Mitt i livet” lyfter tros- och livsåskådningsfrågor ur ett lokalt perspektiv och på ett brett plan. Tidningen vänder sig till den breda allmänheten, utgår från läsarens horisont och skriver i en ton präglad av tolerans och öppenhet.

”Örebro – Mitt i livet” ska överraska, ge nya infallsvinklar och utmana läsaren, inte minst vad gäller synen på Svenska kyrkan. Tidningen distribueras till samtliga hushåll inom Örebro pastorat och delas ut lagom till påsk, sommar, höst och jul.

Aktuellt från Svenska kyrkan i Örebro

”Konsten ska röra om” – stort reportage om Open Art i ”Örebro – Mitt i livet”

Publicerad:

I sommarnumret av magasinet ”Örebro - Mitt i livet” möter vi en av Open Arts alla utställande konstnärer: Mattias Käll. Genom sin konst vill Mattias Käll rör om och tvinga åhörarna att reflektera. Han själv påverkas av hur mycket saker väger...

Tre röster om kyrkans plats och funktion i nya "Örebro - Mitt i livet"

Publicerad:

En byggnad för stillhet. En plats för gemenskap. Utför ett viktigt socialt arbete. Kyrkan har en bred betydelse och viktig funktion i samhället. I vårens nummer av magasinet "Örebro - Mitt i livet" berättar Fredrik, Signe och Luis om vad kyrkan betyder för just dem.

Julen är här! – kolla in nya numret av ”Örebro – Mitt i livet”

Publicerad:

”Maria är min idol!”. Journalisten Eva Ejdeholt, som samlat på små krubbor i många år, reflekterar ofta kring julkrubbornas figurer. Du möter henne, och många andra, i nya numret av ”Örebro – Mitt i livet”.

Alla får plats! – nytt nummer av ”Örebro – Mitt i livet”

Publicerad:

Ärlighet, trygghet och människan först. Det är ledorden för funkisarbetet i Örebro. Philip Jurland är en av flera personer som fått växa genom det arbetet. I nya numret av "Örebro - Mitt i livet" kan du läsa om honom och om hur Svenska kyrkans arbete för personer med funktionsvariationer ser ut.

Var hör jag hemma? - nytt nummer av "Örebro - Mitt i livet"

Publicerad:

"Hemma bär man i bästa fall med sig." Det säger journalisten och författaren Hanna Sahlberg. I nya numret av "Örebro - Mitt i livet" berätta hon om livet i Kina och sitt misslyckade försök att bli kines. Läs också om kyrkogårdsförvaltningens hållbarhetsarbete, där solceller, biodepåer och egen jordtillverkning är viktiga delar.

Redaktion och kontakt

Vi som arbetar med detta nummer av tidningen "Örebro – Mitt i livet" är Joakim Arenius, Cecilia Andersson, Therese Blixt, Cathrine Gustavsson, Agneta Larsson, Johanna Sjölin, Matti Tordsson, Christian Wallentin och Eva von Walter.

Du når oss på telefon 019-15 45 19 eller e-post orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se. Du kan också skicka e-post direkt till cathrine.gustavsson@svenskakyrkan.se

"Örebro – Mitt i livet" ges ut av Svenska kyrkan i Örebro och distribueras fyra gånger per år till samtliga hushåll inom Örebro pastorat.