Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tidningen "Örebro - Mitt i livet"

Fyra gånger per år delas tidningen "Örebro – Mitt i livet" ut till cirka 60 000 hushåll. Tidningen är nominerad till Publishingpriset 2018 i kategorin Medborgartidningar.

”Örebro – Mitt i livet” lyfter tros- och livsåskådningsfrågor ur ett lokalt perspektiv och på ett brett plan.Tidningen vänder sig till den breda allmänheten, utgår från läsarens horisont och skriver i en ton präglad av tolerans och öppenhet.

Publishingpriset delas ut till lovvärd redaktionell kommunikation och marknadskommunikation.

”Örebro – Mitt i livet” ska överraska, ge nya infallsvinklar och utmana läsaren, inte minst vad gäller synen på Svenska kyrkan. Tidningen distribueras till samtliga hushåll inom Örebro pastorat och delas ut lagom till påsk, sommar, höst och jul.

Aktuellt från Svenska kyrkan i Örebro

Tidigare nummer av "Örebro – Mitt i livet"

Redaktion och kontakt

Vi som arbetar med tidningen "Örebro – Mitt i livet" är Cecilia Andersson, Andreas Axinge, Therese Blixt, Jenny Holmberg, Lisbet Kjellin, Helena Larsson, Eva von Walter och Pär Westling.

Du når oss på telefon 019-15 45 21 eller e-post orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se. Du kan också skicka e-post direkt till jenny.m.holmberg@svenskakyrkan.se.

"Örebro – Mitt i livet" ges ut av Svenska kyrkan i Örebro och distribueras fyra gånger per år till samtliga hushåll inom Örebro pastorat.