Foto: Ulla-Carin Ekblom

Tidningen "Örebro - Mitt i livet"

Fyra gånger per år delas tidningen "Örebro – Mitt i livet" ut till cirka 60 000 hushåll. Tidningen nominerades under 2019 till Publishingpriset i kategorin medborgartidningar för andra året i rad!

”Örebro – Mitt i livet” lyfter tros- och livsåskådningsfrågor ur ett lokalt perspektiv och på ett brett plan.Tidningen vänder sig till den breda allmänheten, utgår från läsarens horisont och skriver i en ton präglad av tolerans och öppenhet.

”Örebro – Mitt i livet” ska överraska, ge nya infallsvinklar och utmana läsaren, inte minst vad gäller synen på Svenska kyrkan. Tidningen distribueras till samtliga hushåll inom Örebro pastorat och delas ut lagom till påsk, sommar, höst och jul.

Aktuellt från Svenska kyrkan i Örebro

Redaktion och kontakt

Vi som arbetar med tidningen "Örebro – Mitt i livet" är Cecilia Andersson, Anna Anglevåg, Andreas Axinge, Therese Blixt, Jenny Holmberg, Camilla Johansson Wall, Agneta Larsson, Helena Larsson, Sara Nässelqvist och Eva von Walter.

Du når oss på telefon 019-15 45 21 eller e-post orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se. Du kan också skicka e-post direkt till jenny.m.holmberg@svenskakyrkan.se.

"Örebro – Mitt i livet" ges ut av Svenska kyrkan i Örebro och distribueras fyra gånger per år till samtliga hushåll inom Örebro pastorat.