Svenska kyrkan i Örebro

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Örebro Besöksadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon: +46(19)154500 E-post till Svenska kyrkan i Örebro Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Tidningen "Örebro - Mitt i livet"

Fyra gånger per år delas tidningen "Örebro – Mitt i livet" ut till cirka 60 000 hushåll.


”Örebro – Mitt i livet” lyfter tros- och livsåskådningsfrågor ur ett lokalt perspektiv och på ett brett plan.Tidningen vänder sig till den breda allmänheten, utgår från läsarens horisont och skriva i en ton präglad av tolerans och öppenhet.

”Örebro – Mitt i livet” ska överraska, ge nya infallsvinklar och utmana läsaren, inte minst vad gäller synen på Svenska kyrkan. Tidningen distribueras till samtliga hushåll inom Örebro pastorat och delas ut lagom till påsk, sommar, höst och jul.

Redaktion och kontakt

Vi som arbetar med tidningen "Örebro – Mitt i livet" är Cecilia Andersson, Maria Andersson, Andreas Axinge, Therese Blixt, Marie-Anne Gustafson, Jenny Holmberg, Lisbet Kjellin och Eva von Walter.

Du når oss på telefon 019-15 45 21 eller e-post orebro.mittilivet@svenskakyrkan.se. Du kan också skicka e-post direkt till Jenny Holmberg .

"Örebro – Mitt i livet" ges ut av Svenska kyrkan i Örebro och distribueras fyra gånger per år till samtliga hushåll inom Örebro pastorat.