Bilden visar Adolfsbergs kyrka i bakgrunden. I förgrunden syns en präst och ett barn som leker vid lekplatsen.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Örebro pastorat

Svenska kyrkan Örebro pastorat består av åtta unika församlingar med ett gemensamt uppdrag: Att göra gott.

De åtta församlingarna som tillsammans bildar Svenska kyrkan Örebro pastorat rymmer ett rikt och omväxlande gudstjänstliv, 15 kyrkor eller kapell, cirka 35 körer, ett stort konsertutbud – men också ett omfattande socialt arbete, för alla åldrar. Örebro pastorat är arbetsgivare åt närmare 300 personer, varav hälften är tillsvidareanställda. Vi har också över 1000 ideella medarbetare som på olika sätt engagerar sig i kyrkan – och vi vill gärna bli fler.

Upptäck allt vi gör

Här hittar du nyhetssidor och program och gudstjänster för våra åtta församlingar: Adolfsbergs församling, Almby församling, Edsbergs och Mosjö-Täby församlingar, Längbro församling, Mikaels församling, Nikolai församling och Olaus Petri församling. 

Du hittar också teckenspråkigt arbete och sverigefinsk verksamhet och kan läsa mer om vår organisation – exempelvis kyrkofullmäktige, kyrkoråd och kyrkoval. Har du en fråga kontaktar du vår informationsservice på telefon 019-15 45 00.

Våra församlingar

Här hittar du alla församlingar i Örebro pastorat listade i bokstavsordning. Har du en fråga? Välkommen att kontakta oss på 019-15 45 00.

Bilden visar barn som sjunger i kör, konsert under körfestivalen "Musikfest 2015".

Program och gudstjänster

Här kan du läsa om program och gudstjänster varje dag och varje vecka i kyrkor och församlingar som tillhör Svenska kyrkan i Örebro.

Bilden visar en kvinna framför altaret som talar teckenspråk.

Mer för dig som är teckenspråkig

Vi har gudstjänster, babycafé, konfirmation och mycket mer för dig som är teckenspråkig. Välkommen!

Ruotsinsuomalainen toiminta - Sverigefinsk verksamhet

Puhutko suomea tai oletko kiinnostunut suomalaisesta kulttuurista? - Har du finskt påbrå, talar finska eller är intresserad av finskkultur? Välkommen till oss

En äldre kvinna räcker ett papper till en kvinna bakom disken.

Demokrati i Örebro pastorat

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation. Här kan du läsa mer om kyrkofullmäktige, kyrkoråd och kyrkoval i Örebro pastorat samt hur du gör för att överpröva beslut.

Medlem? Så här välkomnar du människor in i värmen varje dag!

Svenska kyrkan i Örebro rymmer ett rikt och omväxlande gudstjänstliv, 15 kyrkor eller kapell, över 30 körer, ett stort konsertutbud – men också ett omfattande socialt arbete, för alla åldrar. Det är möjligt tack vare våra medlemmar.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till alla anställda i Svenska kyrkan i Örebro. Vet du inte vem du ska kontakta, har du en allmän fråga eller vill du boka dop, vigsel eller begravning? I så fall kontaktar du informationsservice på telefon 019-15 45 00.