Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakta Svenska kyrkans bostäder

Vill du komma i kontakt med oss? I Örebro jobbar husvärdar, kock, intendent och VD. Vid Sankta Katarina möter du vår universitetspräst och universitetsdiakon och på Laurentiusgården finns vår diakon tillgänglig för hyresgästerna.

Personal Svenska kyrkans bostäder

Catherine Bergholm

Catherine Bergholm

Svenska kyrkan i Örebro

Intendent, Örebro pastorat, Svenska kyrkans bostäder

Anna Forsström

Anna Forsström

Svenska kyrkan i Örebro

Universitetsdiakon, Almby församling, Svenska kyrkans bostäder, Örebro pastorat

Lisbet  Kjellin

Lisbet Kjellin

Svenska kyrkan i Örebro

Svenska kyrkans bostäder, Diakoni, Olaus Petri församling, Örebro pastorat

Annika Nilsson

Annika Nilsson

Svenska kyrkan i Örebro

husvärd, Svenska kyrkans bostäder, Örebro pastorat

Per Pettersson

Per Pettersson

Svenska kyrkan i Örebro

Komminister, Svenska kyrkans bostäder, Universitetspräst, Almby församling, Örebro pastorat

Mona Söderström

Mona Söderström

Svenska kyrkan i Örebro

Svenska kyrkans bostäder, Örebro pastorat

Annelie Åblad

Svenska kyrkan i Örebro

husvärd, Svenska kyrkans bostäder, Örebro pastorat

Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB ägs gemensamt och helt av Svenska kyrkans församlingar i Örebro genom Örebro pastorat. Bolagets bildades 2004 med syftet att uppföra och förvalta bostäder.

Styrelsen för Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB leds av Timmy Leijen. Mona Söderström är VD.

 

Svenska kyrkans bostäder i Örebro