Kontakta Svenska kyrkans bostäder

Vill du komma i kontakt med oss? I Örebro jobbar husvärdar, kock, intendent och VD. Vid Sankta Katarina möter du vår universitetspräst och universitetsdiakon och på Laurentiusgården finns vår diakon tillgänglig för hyresgästerna.

Personal Svenska kyrkans bostäder

    Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB ägs gemensamt och helt av Svenska kyrkans församlingar i Örebro genom Örebro pastorat. Bolagets bildades 2004 med syftet att uppföra och förvalta bostäder.

    Styrelsen för Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB leds av Timmy Leijen. David Lennermark är VD.

     

    Svenska kyrkans bostäder i Örebro