Kontakta Svenska kyrkans bostäder

Vill du komma i kontakt med oss? I Örebro jobbar husvärdar, kock, intendent och VD. Vid våra boenden möter du präster och diakoner.

Personal Svenska kyrkans bostäder

  Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB ägs gemensamt och helt av Svenska kyrkans församlingar i Örebro genom Örebro pastorat. Bolagets bildades 2004 med syftet att uppföra och förvalta bostäder.

  Styrelsen för Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB leds av Timmy Leijen. David Lennermark är VD.

   

  Svenska kyrkans bostäder i Örebro

  Telefon: 019-15 45 30 (mån-fre 09.30-11.30)
  E-post: orebro.bostader@svenskakyrkan.se

  Postadress:
  Storgatan 27A, 703 63 ÖREBRO