Kontakta Svenska kyrkans bostäder

Vill du komma i kontakt med oss? I Örebro jobbar husvärdar, kock, intendent och VD. Vid våra boenden möter du präster och diakoner.

  • David Lennermark

    David Lennermark

    Svenska kyrkan i Örebro

    Ekonomi- och fastighetschef, VD, Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB, Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat, Svenska kyrkans bostäder

Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB ägs gemensamt och helt av Svenska kyrkans församlingar i Örebro genom Örebro pastorat. Bolagets bildades 2004 med syftet att uppföra och förvalta bostäder.

Styrelsen för Svenska kyrkans bostäder i Örebro AB leds av Timmy Leijen. David Lennermark är VD.

 

Svenska kyrkans bostäder i Örebro

Telefon: 019-15 45 30 (mån-fre 09.30-11.30)
E-post: orebro.bostader@svenskakyrkan.se

Postadress:
Storgatan 27A, 703 63 ÖREBRO