Bli medlem!

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan Örebro pastorat. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

Svenska kyrkan i Örebro betyder kyrkor, gudstjänster, körer och musik – men också ett stort socialt arbete. Dit hör till exmpel stöd till hemlösa och utsatta, våra hembesök och jourhavande präst. Vi har öppna förskolor, Pappis, konfirmand- och ungdomsgrupper och erbjuder familjerådgivning via vår rådgivningsbyrå. Vi finns på häktet, på Örebro universitet, bland ungdomarna på Tegelbruket och på Universitetssjukhuset där Sjukhuskyrkan ger stöd och tröst. Du hittar ännu fler exempel på webben och i filmen längre ner på sidan.

Som medlem är du med och gör allt detta möjligt. Tack för att du vill vara med.

Folkbokförd i Örebro pastorat

För att bli medlem i Svenska kyrkan Örebro pastorat måste du vara folkbokförd inom pastoratets område. I Örebro pastorat finns åtta församlingar – Adolfsberg, Almby, Edsberg, Längbro, Mikael, Mosjö-Täby, Nikolai och Olaus Petri. Vet du inte vilken församling du tillhör? Fyll i din adress i sökfunktionen Hitta min församling

Folkbokförd utanför Sverige

Om du inte är folkbokförd i Sverige och vill bli medlem i Svenska kyrkan ska du ansöka om inträde genom beslut av kyrkoherden. Ta kontakt med informationsservice, så får du rätt hjälp. Se telefonnummer längst ner på sidan.

Bli medlem

Jag vill bli medlem i Svenska kyrkan Örebro pastorat. Jag blir det så snart detta formulär skickas in. Det sker inte någon speciell prövning.

Var vänlig markera de svar och uppgifter som du känner till.

Varmt välkommen som medlem i Svenska kyrkan!

Ovanstående uppgifter behövs för att vi ska kunna registrera ditt medlemskap. Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddslagen. Du kan läsa mer på svenskakyrkan.se/orebro/gdpr.

Livsresan

Prövningar, lycka, kris och glädje. Det kan ibland vara svårt att greppa allt som Svenska kyrkan gör. Allt vi möter. Allt du bidrar till som medlem. Ge dig själv ett par minuter, häng med på vår livsresa och kolla in filmen nedan. Välkommen in i värmen.

Medlem? Så här välkomnar du människor in i värmen varje dag!

Svenska kyrkan i Örebro rymmer ett rikt och omväxlande gudstjänstliv, 15 kyrkor eller kapell, över 30 körer, ett stort konsertutbud – men också ett omfattande socialt arbete, för alla åldrar. Det är möjligt tack vare våra medlemmar.

Sex berättelser om vad vi gör. Och varför.

Vårt uppdrag: att göra gott.

Möten med människor i sorg. Konfirmander som överraskar. Oväntade kramar i kyrkbänken. Att finnas till för den som mår dåligt. I våra åtta unika församlingar görs storverk varje dag. Här hittar du sex berättelser om vad vi gör. Och varför.