Svenska kyrkans Ola Frideblad och Åsa Nausner tillsammans med Hazim Gurda från Bosniska islamiska församlingen. Alla tre ingår i nätverket Tro möter tro.
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Tro möter tro – lokalt fredsarbete i Örebro

Sedan hösten 2006 finns ett nätverk för religionsdialog i Örebro, Tro möter tro. Syftet är att lära känna varandra över de religiösa gränserna för att kunna samarbeta som goda grannar och göra Örebro till en ännu bättre plats att leva på – ett lokalt fredsarbete, i Örebro.

Genom Act Svenska kyrkan genomförs hjälpinsatser världen över, men som medlem bidrar du även till fredsarbete på hemmaplan. Svenska kyrkan har tagit initiativ till ett nätverk för religionsdialog i Örebro, Tro möter tro, som firade 10-årsjubileum under 2016.

Nätverket har under åren delat tro, gjort studieresor, arrangerat fredsvandring och föreläsningar om bl.a. ungdomars situation, hedersrelaterat våld och mänskliga rättigheter.

Nätverket har deltagare från flera frikyrkoförsamlingar, syrisk-ortodoxa församlingen (S:ta Mariakyrkan), församlingar i Svenska kyrkan, Bahá’í-samfundet, Bosniska islamiska församlingen, Örebro moské samt den Shiamuslimska församlingen. I nätverket ingår även Humanisterna och Tibetanbuddhistiska gemenskapen i Fellingsbro. Samarbete sker med Tegelbruket och studieförbund.

ÄVEN EN UNGDOMSGRUPP

Nätverket har även en aktiv ungdomsgrupp, ”Tro mötet tro ung” som bl.a. Ola Frideblad arbetar med:

– Syftet med ungdomsgruppen är att träffas och lära om olikheter så att det inte skapas fördomar, säger Ola Frideblad. Vi har varit på läger med ungdomar från kyrkor och moskéer, och när ungdomarna umgås och lär känna varandra ökar förståelsen mellan dem.  På lägren har vi exempelvis haft kristna och muslimska ungdomar från Syrien som alla fått sina hem förstörda. De har fått möjlighet att förstå att alla som är inblandade i krig blir offer.

Aktuellt från Svenska kyrkan i Örebro

Se utställningen ”Broderi för fred” på Sollidens sommarcafé 2 juli–4 augusti

Publicerad:

Se fredutställningen ”Broderi för fred” på Svenskan kyrkans kursgård sommaren 2024, i samband med Sollidens sommarcafé. Fredspyssel för barn. Vernissage 30 juni.

    Vill du veta mer om religionsdialog och lokalt fredsarbete?

  • Åsa Nausner

    Åsa Nausner

    Svenska kyrkan i Örebro

    Strateg, Enheten för utvecklingsstöd, Kansliet för Örebro pastorat, Örebro pastorat