Bilden visar en kvinna framför altaret som talar teckenspråk.
Foto: Magnus Aronson

Teckenspråkigt arbete

Finns för alla teckenspråkiga som bor och vistas i Strängnäs stift (landskapen Närke och Södermanland). Det mesta av verksamheterna sker i Nikolai församling i Örebro men ibland även på andra platser. Vill du veta mer och få kontakt med de teckenspråkiga medarbetarna hittar du alla uppgifter här nedan. Välkommen!

Teckenspråkigt på webben

 • Välkommen att delta i digital andakt i facebookgruppen Teckenspråk i Svenska kyrkan, Strängnäs stift ett samarbete med Växjö, Västerås och Göteborg stifts teckenspråkiga arbete.
 • Välkommen till den gemensamma facebooksidan Teckenspråk i Svenska kyrkan. Här hittar du förutom andakter också annat intressant på teckenspråk från hela Sverige. Välkommen att delta i den digitala Svenska kyrkan!
 • Länk till veckans Bibelord på teckenspråk: Bibeln på teckenspråk.
 • Digitala gudstjänster finns också via den här länken: Youtube

Gudstjänster i Örebro

 • Obs! Onsdag 10 augusti kl. 14 i S:t Nicolai kyrka, Gudstjänst med nattvard, teckenspråkig präst Johan S Wisser och diakon Agneta Wisser.
 • Söndag 28 augusti kl. 14 i S:t Nicolai kyrka, Andakt, diakon Agneta Wisser och pedagog Gun Carlzon, Obs! Stora Holmen. Ta med eget fika och något att sitta på.
 • Fredag 2 september kl. 18.30 i Olaus Petri kyrka, regnbågsmässa/Nattvardsgudstjänst, teckenspråkstolkad.
 • Torsdag 15 september kl. 11.15-11.45 i Nikolai Prästgård, Andakt på teckenspråk, diakon Agneta Wisser och pedagog Gun Carlzon.
 • Söndag 6 november kl. 14 i S:t Nicolai kyrka, Allhelgona Gudstjänst/Andakt, diakon Agneta Wisser och pedagog Gun Carlzon. Kyrkfika 20 kr.
 • Söndag 27 november kl. 14 i S:t Nicolai kyrka,  1:a advent Gudstjänst/Andakt, diakon Agneta Wisser och pedagog Gun Carlzon. Kyrkfika 20 kr.
 • Söndag 25 december Obs! kl 9 i S:t Nicolai kyrka, Julotta, diakon Agneta Wisser och pedagog Gun Carlzon. Kyrkfika 20 kr. 

Gudstjänster i Fors kyrka i Eskilstuna

Just nu firas inte gudstjänst i Fors kyrka i Eskilstuna.

Öppettider i S:t Nicolai kyrka i Örebro

 • måndag, tisdag, torsdag, fredag 9.00 - 17.00
 • onsdag 7.30-17.00
 • lördag och söndag 10.00 - 17.00

Mötesplatser i Nikolai Prästgård hösten 2022

Café Nikolai

Café Nikolai är en mötesplats mitt i stan med hembakat fika och god stämning. Öppnar för hösten måndag 12 september. Ordinarie öppettider är måndag, tisdag och torsdag kl. 12- 16, fredag kl. 10-14.

Stängda dagar på Café Nikolai under hösten: v. 45, 7-11 november.

Torsdagar finns oftast teckenspråkig närvaro på Café Nikolai. Kontaktpersoner: agneta.wisser@svenskakyrkan.se och gun.carlsson@svenskakyrkan.se

Nerike Pride 

Lördag 3 september kl. 10-16 Regnbågsfika - Café Nikolai teckenspråkig resurs diakon Agneta Wisser finns med.
Prideparad till Wadköping - samling kl 17.00 på Fabriksgatan 43-45. Teckenspråkig resurs diakon Agneta Wisser finns med.

Kyrkråttan (öppna förskolan) på Teckenspråk

Öppet tisdagar kl. 10 - 14 med start 13/9, stängt 8/11, terminsavslutning 13/12. Vid frågor kontakta agneta.wisser@svenskakyrkan.se

Konfirmander/Ungdomar

Läs mer om teckenspråkig konfirmation. Kontaktperson för Strängnäs stift Gun.Carlsson@svenskakyrkan.se

Dop, vigsel, begravning

För att boka dop, vigsel eller begravning kontakta informationsservice 019-15 45 00 eller orebro.pastorat@svenskakyrkan.se

Samtal

Vill du samtala om livet och om tro går det bra att ha själavårdssamtal med diakon Agneta Wisser eller pedagog Gun Carlzon. Medarbetare för Teckenspråkigt arbete finns på Nikolaigatan 8 i Örebro, 702 10 Örebro.

Jourtelefon på teckenspråk

Svenska kyrkan har från och med hösten 2020 en jourtelefon på teckenspråk. Dit kan döva och teckenspråkiga ringa för samtal med en teckenspråkig präst eller diakon.

Adress till jourtelefonen: svenskakyrkan@ectalk.se 

Jourtelefonen är öppen: måndag 10 - 16, onsdag 10 - 19 och fredag 10-16.

Här kan du läsa mer om jourtelefonen och hur det fungerar.

Länk till en film på Facebook om jourtelefonen. 

Tidningen "Händer i kyrkan"

Du som är teckenspråkig och vill ta emot tidningen som pdf-fil, meddela din e-postadress till Gun.Carlsson@svenskakyrkan.se Vill du ha tidningen som papperstidning meddela din postadress via sms 070-644 68 69 eller brev till Gun Carlzon, Nikolaigatan 8, 702 10 Örebro. Du kan också ladda ner det senaste numret via Strängnäs stifts webbplats.

Teckenspråk i Strängnäs stift

Länk till teckenspråkigt arbete i Strängnäs stift:
www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/teckensprak 

Du hittar oss också i Facebookgruppen Teckenspråk i Svenska kyrkan, Strängnäs stift och Teckenspråkig ung i kyrkan: Länk till Facebookgruppen

Teckenspråkig konfirmation

Svenska kyrkan har teckenspråkig verksamhet för både stora och små i Örebro – och erbjuder självklart också teckenspråkig konfirmation. Gruppen träffas under två helgläger och ett lite längre sommarläger, då vi även möter teckenspråkiga ungdomar från andra delar av Sverige. Konfirmandstart under hösten 2022.

Omslagsbild webb, vinter, kors, Mely

Svenska kyrkan i Örebro

Här hittar du information om det som händer i de åtta församlingarna i Örebro pastorat, som har närmare 63 000 medlemmar.

Café Nikolai i Nikolai Prästgård

Café Nikolai är en mötesplats mitt i stan med hembakat fika och god stämning. Caféet har öppet måndag, tisdag, torsdag kl. 12-16 och fredag kl. 10-14.

Vill du läsa mer om Teckenspråkigt arbete i svenska kyrkan