Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Örebro Besöks- och postadress: Storgatan 27, 70363 Örebro Telefon: +46(19)154500 E-post till Svenska kyrkan i Örebro

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Teckenspråkigt arbete

Finns för alla teckenspråkiga som bor och vistas i Strängnäs stift (landskapen Närke och Södermanland). Det mesta av verksamheterna sker i Nikolai församling i Örebro men önskemål om t.ex. vigsel, dop och begravning på andra orter går bra. Vill du veta mer och få kontakt med de teckenspråkiga medarbetarna hittar du alla uppgifter här nedan. Välkommen!

Tisdagar

Teckenspråkig gudstjänst i Fors kyrka i Eskilstuna kl. 11.00 25/9, 6/11 och 11/12 därefter lunch i Fors församlingshem 50 kr.

Teckenspråkig julotta i S:t Nicolai kyrka i Örebro 25/12 kl. 09.00 därefter kyrkfika i Nikolai prästgård 20 kr.

Torsdagar

Teckenspråkig Babyträff i Nikolai prästgård kl. 9.00-12.00 Start 13/9. Stängt v. 44. Avslutning 6/12. Kontaktperson Gun Carlzon

Sopplunch i Nikolai prästgård kl. 12.00-13.00. Start 13/9. Soppa, smörgås, kaffe, kaka 60 kr.

Teckenspråkig samtalsgrupp ”Pilgrimens 7 nycklar ” i Nikolai prästgård kl. 13.15-14.30 13/9, 11/10, 15/11 och 13/12. Kontaktperson Pernilla Folebo

Fredagar

Tacomys för barn & deras vuxna i Nikolai prästgård kl. 18.00-20.00 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11 och 7/12. Kostnad 25 kr per vuxen. Obs! endast för barn & deras vuxna! Teckenspråkig personal finns på plats. Kontaktperson Gun Carlzon

Lördagar

Teckenspråkstolkad stifts fest vid Strängnäs domkyrka i Strängnäs kl. 09.00-16.00 25/8 Obs! För deltagande i programmet krävs anmälan senaste 5 augusti. Priset för dagen är 150 kr (under 18 år är gratis) då ingår föreläsningar, skratt o mingel, fika och lunch. https://www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/stiftsfest2018 

Tre konfirmander
Bild: Ulla-Carin Ekblom

Teckenspråkig församlingsresa till domkyrkan i Karlstad 8/9 Mer information kommer närmare.

Teckenspråkig gudstjänstdag på stiftsgården Stjärnholm utanför Nyköping 17/11. Mer information kommer närmare.

Söndagar

Teckenspråkstolkad ekumenisk gudstjänst i stadsparken i Örebro kl. 11.00 19/8 ta med egen fikakorg & något att sitta på.   

Teckenspråkig gudstjänst i S:t Nicolai kyrka i Örebro kl. 14.00 23/9, 4/11 och 2/12 därefter kyrkfika i Nikolai prästgård 20 kr.

Teckenspråkskör Om du vill vara med och teckna psalmer & sånger i teckenspråkig gudstjänst. Kontaktperson Pernilla Folebo.

Teckenspråkstolkad fest för ideella i Längbro församling i Örebro 7/10. Mer information kommer närmare. Kontaktperson Daniel Keber

Teckenspråkstolkad gudstjänst i samband med biskopsvisitation av Johan Dahlman i Örebro kl. 11.00 21/10 (mer information kommer om vilken kyrka).

 Övrigt

Teckenspråkigt konfirmandläger 26-28/10 på stiftsgården Stjärnholm utanför Nyköping. Kontaktperson Daniel Keber och Gun Carlzon

Kyrkliga handlingar - dop, vigsel, begravning

För att boka dop, vigsel eller begravning på teckenspråk och svenska parallellt kontakta: Daniel Keber eller sms 070-340 59  87.

Samtal

Vill du samtala om livet och om tro går det bra att ha själavårdssamtal med präst Daniel Keber, diakon Pernilla Folebo eller pedagog Gun Carlzon. Medarbetare för Teckenspråkigt arbete finns på Nikolaigatan 8 i Örebro, 702 10 Örebro.

Tidningen "Händer i kyrkan"

Du som är teckenspråkig och vill ta emot tidningen som pdf-fil, meddela din e-postadress till Gun Carlzon Vill du ha tidningen som papperstidning meddela din postadress via sms 070-644 68 69 eller brev till Gun Carlzon, Nikolaigatan 8, 702 10 Örebro. Du kan också ladda ner det senaste numret via Strängnäs stifts webbplats.

Teckenspråkigt arbete i Strängnäs stift

Vi finns i Nikolai prästgård på Nikolaigatan 8 i Örebro. Texttel 019-17 11 52, bildtelefon volontar.nikolai@sip.nu

www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/teckensprak 

Du hittar oss också i Facebookgruppen Svenska kyrkans Teckenspråkiga Arbete i Strängnäs stift och Teckenspråkig ung i kyrkan

Välkommen att besöka oss!

Gun Carlzon

Gun Carlzon

Svenska kyrkan i Örebro

Stiftspedagog, Strängnäs stift, Örebro pastorat, Teckenspråkigt arbete

Direkt: 0152-23491

Mobil: SMS 070-644 68 69

Pernilla Folebo

Pernilla Folebo

Svenska kyrkan i Örebro

Diakon, Strängnäs stift, Örebro pastorat, Teckenspråkigt arbete

Direkt: 0152-23493

Mobil: SMS 072-7265970

Daniel Keber

Daniel Keber

Svenska kyrkan i Örebro

Strängnäs stift, Örebro pastorat, Stiftsadjunkt, Teckenspråkigt arbete

Direkt: 0152-234 90

Mobil: 070-340 59 87

Vill du läsa mer om Teckenspråkigt arbete i svenska kyrkan