Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Teckenspråkigt arbete

Finns för alla teckenspråkiga som bor och vistas i Strängnäs stift (landskapen Närke och Södermanland). Det mesta av verksamheterna sker i Nikolai församling i Örebro men önskemål om t.ex. vigsel, dop och begravning på andra orter går bra. Vill du veta mer och få kontakt med de teckenspråkiga medarbetarna hittar du alla uppgifter här nedan. Välkommen!

Teckenspråkiga gudstjänster

Gemensam teckenspråkstolkad ekumenisk gudstjänst 18/8 i Stadsparken kl. 11-13. Ta med en egen fikakorg och något att sitta på.

Söndagar i S:t Nicolai kyrka i Örebro kl. 14.00 15/9, 20/10, 1/11 Obs! fredag! 1/12 därefter kyrkfika i Nikolai prästgård 20 kr. Julotta onsdag 25/12 kl 09.00.

Tisdagar i Fors kyrka i Eskilstuna kl. 11.00 24/9, 5/11 och 3/12 därefter lunch i Fors församlingshem 50 kr.

Sommarverksamhet 2019

Nikolai sommarcafé i Nikolai prästgård måndagar-fredagar kl. 12.00-16.00 med start måndag 17 juni och avslut fredag 16 augusti.

Bussresa för teckenspråkiga till Strängnäs domkyrka 24/8.

  • Resa från Örebro kl. 08.00.
  • Hämtning i Eskilstuna ca. kl 09.00 plats meddelas senare.
  • Ca. kl 09.45 fika.
  • Guidning i domkyrkan kl. 10.30-11.30.
  • Teckenspråkig gudstjänst i domkyrkan kl. 11.30-12.00.
  • Lunch kl 12.30-13.30.
  • Resa från Strängnäs ca. kl 14.00.

Resa, fika och lunch ingen kostnad. Anmälan senast 16/8 till Gun Carlzon. Välkommen med!

Mötesplatser i Nikolai Prästgård

Tre konfirmander
Bild: Ulla-Carin Ekblom

Torsdagar

Teckenspråkig Babyträff i Nikolai prästgård kl. 10-13 Start 5/9. 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12. Obs! Stängt 7/11 ve. 45. Avslutning 12/12. Kontaktperson Gun.Carlsson@svenskakyrkan.se

Sopplunch i Nikolai prästgård kl. 12.00-13.00. Soppa, smörgås, kaffe, kaka 60 kr. Start 5/9. 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12. Obs! Stängt 7/11 ve. 45. Avslut 19/12.

Teckenspråkig samtalsgrupp i Nikolai prästgård kl 13.15-14.30 19/9, 10/10, 14/11, 5/12. Kontaktperson Pernilla.Folebo@svenskakyrkan.se .  

Fredagar

Tacomys för barn & deras vuxna i Nikolai prästgård kl. 18.00-20.00 1 gång /månaden, datum meddelas på: https://www.svenskakyrkan.se/orebronikolai. Kostnad 25 kr per vuxen. Obs! endast för barn & deras vuxna! Teckenspråkig personal finns på plats. Kontaktperson Gun.Carlsson@svenskakyrkan.se

Teckenspråkigt konfirmandläger 4-6 oktober på Tallkrogen utanför Uppsala i samarbete med Luleå, Härnösand och Lunds stift. Kontaktpersoner Daniel.Keber@svenskakyrkan.se och Gun.Carlsson@svenskakyrkan.se .

Du kan också vara med på...

Teckenspråkskör Om du vill vara med och teckna psalmer & sånger i teckenspråkig gudstjänst. Kontaktperson Pernilla.Folebo@svenskakyrkan.se

Kyrkliga handlingar - dop, vigsel, begravning

För att boka dop, vigsel eller begravning på teckenspråk och svenska parallellt kontakta: daniel.keber@svenskakyrkan.se eller sms 070-340 59  87.

Samtal

Vill du samtala om livet och om tro går det bra att ha själavårdssamtal med präst Daniel Keber, diakon Pernilla Folebo eller pedagog Gun Carlzon. Medarbetare för Teckenspråkigt arbete finns på Nikolaigatan 8 i Örebro, 702 10 Örebro.

Tidningen "Händer i kyrkan"

Du som är teckenspråkig och vill ta emot tidningen som pdf-fil, meddela din e-postadress till Gun.Carlsson@svenskakyrkan.se Vill du ha tidningen som papperstidning meddela din postadress via sms 070-644 68 69 eller brev till Gun Carlzon, Nikolaigatan 8, 702 10 Örebro. Du kan också ladda ner det senaste numret via Strängnäs stifts webbplats.

Teckenspråkigt arbete i Strängnäs stift

Vi finns i Nikolai prästgård på Nikolaigatan 8 i Örebro. Efter överrenskommelse Texttel 019-17 11 52, bildtelefon volontar.nikolai@sip.nu

www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/teckensprak 

Du hittar oss också i Facebookgruppen Svenska kyrkans Teckenspråkiga Arbete i Strängnäs stift och Teckenspråkig ung i kyrkan

Välkommen att besöka oss!

Gun Carlzon

Gun Carlzon

Svenska kyrkan i Örebro

Strängnäs stift, Stiftspedagog, Örebro pastorat, Teckenspråkigt arbete

Pernilla Folebo

Pernilla Folebo

Svenska kyrkan i Örebro

Strängnäs stift, Örebro pastorat, Teckenspråkigt arbete, Diakon

Daniel Keber

Daniel Keber

Svenska kyrkan i Örebro

Strängnäs stift, Örebro pastorat, Stiftsadjunkt, Teckenspråkigt arbete

Vill du läsa mer om Teckenspråkigt arbete i svenska kyrkan