Bilden visar en kvinna framför altaret som talar teckenspråk.
Foto: Magnus Aronson

Teckenspråkigt arbete

Finns för alla teckenspråkiga som bor och vistas i Strängnäs stift (landskapen Närke och Södermanland). Det mesta av verksamheterna sker i Nikolai församling i Örebro men ibland även på andra platser. Vill du veta mer och få kontakt med de teckenspråkiga medarbetarna hittar du alla uppgifter här nedan. Välkommen!

Information med anledning av Coronaviruset

En del av Strängnäs stifts teckenspråkiga verksamhet är omställd och annan verksamhet är inställd på grund av Coronaviruset. Vi ger information fortlöpande. Följ oss gärna i Facebookgruppen Teckenspråk i Svenska kyrkan, Strängnäs stift

Var rädd om dig själv och också andra! Känner du dig minsta förkyld eller sjuk stanna hemma. Varm välkommen att möta Gud och dina medmänniskor i Nikolai församling!

Teckenspråkiga gudstjänster

På grund av läget med Coronaviruset är det svårare att träffas för att fira gudstjänst tillsammans. Här är en grupp och en sida på facebook där det regelbundet läggs ut andakter på teckenspråk från olika delar av Sverige:

 • Välkommen att delta i digital andakt varje vecka i facebookgruppen Teckenspråk i Svenska kyrkan, Strängnäs stift ett samarbete med Växjö, Västerås, Göteborg, Skara och Uppsala stifts teckenspråkiga arbete. Läggs oftast ut torsdagar.
 • Välkommen till den gemensamma facebooksidan Teckenspråk i Svenska kyrkanHär hittar du förutom andakter också annat intressant på teckenspråk från hela Sverige.

Välkommen med att delta i den digitala Svenska kyrkan!

Gudstjänster i S:t Nicolai kyrka i Örebro, höstens datum:

 • 23/8 kl. 14
 • Digital teckenspråkig gudstjänst firas och läggs ut i samband med digitala dövas dagartorsdag 17-lördag 19 september.För mer information se Facebooksidan Teckenspråk i Svenska kyrkan och/eller ditt stifts facebookgrupp eller sida.
 • 11/10 kl. 14
 • 1/11 kl. 14 (minnesgudstjänst)
 • 29/11 kl. 14
 • 25/12 kl. 9 (julotta).

Gudstjänster i Fors kyrka i Eskilstuna. 

Under hösten kommer det inte att firas gudstjänst i Fors kyrka i Eskilstuna. Välkommen till mässa på teckenspråk i S:t Nicolai kyrka Örebro enligt ovanstående datum.

Mötesplatser i Nikolai Prästgård

Café Nikolai

Café Nikolai har under hösten öppet måndag, tisdag och fredag kl. 12-16, fredag kl. 10-14. Det är fortsatt endast öppet på uteserveringen men lekrummet kommer att vara öppet från och med den 31/8 med ett begränsat antal personer i taget.

Tre konfirmander
Foto: Ulla-Carin Ekblom

Vi ber alla besökare att respektera möbleringen i trädgården och att hålla avstånd till varandra. Tillsammans kan vi hjälpas åt att träffas så att det blir så säkert det är möjligt. Välkommen! 

Teckenspråkig babyträff

Torsdagar kl. 10 - 12 i Nikolai Prästgård. Start 3/9 och avslutning 10/12, stängt 8/10 och 5/11. Medtag eget fika och Obs! fika endast utomhus. Lekrummet är öppet med en begränsning på 7 vuxna plus barnen för att kunna hålla säkra avstånd. Kontaktperson gun.carlsson@svenskakyrkan.se. 

Obs ändrade datum för babyträffarna:

 • Tsp Babyträff torsdag 17/9 är flyttad till tisdag 22/9 kl. 10-12.
 • Tsp Babyträff torsdag 24/9 är flyttad till tisdag 29/9 kl. 10-12, den veckan är det också träff på torsdagen den 1/10 kl. 10-12.

Öppettider i S:t Nicolai kyrka i Örebro

 • måndag, stängt
 • tisdag, torsdag, fredag 9.00 - 17.00
 • onsdag 7.30-17.00
 • lördag och söndag 10.00 - 17.00

Konfirmander/Ungdomar

Läs mer om teckenspråkig konfirmation. Kontaktperson för Strängnäs stift Gun.Carlsson@svenskakyrkan.se

Du kan också vara med på...

Teckenspråkskör Om du vill vara med och teckna psalmer & sånger i teckenspråkig gudstjänst. Kontaktperson Pernilla.Folebo@svenskakyrkan.se

Kyrkliga handlingar - dop, vigsel, begravning

För att boka dop, vigsel eller begravning kontakta informationsservice 019-15 45 00 eller orebro.pastorat@svenskakyrkan.se

Samtal

Vill du samtala om livet och om tro går det bra att ha själavårdssamtal med diakon Pernilla Folebo eller pedagog Gun Carlzon. Medarbetare för Teckenspråkigt arbete finns på Nikolaigatan 8 i Örebro, 702 10 Örebro.

Jourtelefon på teckenspråk

Svenska kyrkan har från och med hösten 2020 en jourtelefon på teckenspråk. Dit kan döva och teckenspråkiga ringa för samtal med en teckenspråkig präst eller diakon.

Adress till jourtelefonen: svenskakyrkan@ectalk.se 

Jourtelefonen är öppen: måndag 10 - 16, onsdag 10 - 19 och fredag 10-16.

Här kan du läsa mer om jourtelefonen och hur det fungerar.

Länk till en film på Facebook om jourtelefonen. 

Tidningen "Händer i kyrkan"

Du som är teckenspråkig och vill ta emot tidningen som pdf-fil, meddela din e-postadress till Gun.Carlsson@svenskakyrkan.se Vill du ha tidningen som papperstidning meddela din postadress via sms 070-644 68 69 eller brev till Gun Carlzon, Nikolaigatan 8, 702 10 Örebro. Du kan också ladda ner det senaste numret via Strängnäs stifts webbplats.

Teckenspråk i Strängnäs stift

Länk till teckenspråkigt arbete i Strängnäs stift:
www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/teckensprak 

Du hittar oss också i Facebookgruppen Teckenspråk i Svenska kyrkan, Strängnäs stift och Teckenspråkig ung i kyrkan: Länk till Facebookgruppen

Välkommen att besöka oss!

Vill du läsa mer om Teckenspråkigt arbete i svenska kyrkan