Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Teckenspråkigt arbete

Finns för alla teckenspråkiga som bor och vistas i Strängnäs stift (landskapen Närke och Södermanland). Det mesta av verksamheterna sker i Nikolai församling i Örebro men önskemål om t.ex. vigsel, dop och begravning på andra orter går bra. Vill du veta mer och få kontakt med de teckenspråkiga medarbetarna hittar du alla uppgifter här nedan. Välkommen!

Teckenspråkiga gudstjänster

Söndagar i S:t Nicolai kyrka i Örebro kl. 14.00 13/1, 10/2, 10/3, Obs! Annandag påsk 22/4 och 26/5 därefter kyrkfika i Nikolai prästgård 20 kr.

Tisdagar i Fors kyrka i Eskilstuna kl. 11.00 12/2, 12/3 och 23/4 därefter lunch i Fors församlingshem 50 kr.

Mötesplatser i Nikolai Prästgård

Torsdagar

Teckenspråkig Babyträff i Nikolai prästgård kl. 9.30-12.30 Start 10/1. Obs! Stängt 21/2 och 18/4. Avslutning 23/5. Kontaktperson Gun.Carlsson@svenskakyrkan.se. 

Sopplunch i Nikolai prästgård kl. 12.00-13.00. Soppa, smörgås, kaffe, kaka 60 kr. Start 10/1. Obs! Stängt 18/4 och 25/4. Avslut 23/5.

Teckenspråkig samtalsgrupp ”Pilgrimens 7 nycklar ” i Nikolai prästgård 31/1, 14/3, 11/4 kl. 13.15-14.30 och en avslutande vandring i stadsparken tisdag 28/5. Kontaktperson Pernilla.Folebo@svenskakyrkan.se.  

Fredagar

Tre konfirmander
Bild: Ulla-Carin Ekblom

Tacomys för barn & deras vuxna i Nikolai prästgård kl. 18.00-20.00 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 10/5 och 24/5.

Kostnad 25 kr per vuxen. Obs! endast för barn & deras vuxna! Teckenspråkig personal finns på plats. Kontaktperson Gun.Carlsson@svenskakyrkan.se

Teckenspråkigt konfirmandläger 12-14 april på Sollidens kursgård utanför Örebro i samarbete med Lund och Härnösands stift. Kontaktpersoner Daniel.Keber@svenskakyrkan.se  och Gun.Carlsson@svenskakyrkan.se

 

Du kan också vara med på...

Teckenspråkskör Om du vill vara med och teckna psalmer & sånger i teckenspråkig gudstjänst. Kontaktperson Pernilla.Folebo@svenskakyrkan.se

Kyrkliga handlingar - dop, vigsel, begravning

För att boka dop, vigsel eller begravning på teckenspråk och svenska parallellt kontakta: daniel.keber@svenskakyrkan.se eller sms 070-340 59  87.

Samtal

Vill du samtala om livet och om tro går det bra att ha själavårdssamtal med präst Daniel Keber, diakon Pernilla Folebo eller pedagog Gun Carlzon. Medarbetare för Teckenspråkigt arbete finns på Nikolaigatan 8 i Örebro, 702 10 Örebro.

Tidningen "Händer i kyrkan"

Du som är teckenspråkig och vill ta emot tidningen som pdf-fil, meddela din e-postadress till Gun.Carlsson@svenskakyrkan.se Vill du ha tidningen som papperstidning meddela din postadress via sms 070-644 68 69 eller brev till Gun Carlzon, Nikolaigatan 8, 702 10 Örebro. Du kan också ladda ner det senaste numret via Strängnäs stifts webbplats.

Teckenspråkigt arbete i Strängnäs stift

Vi finns i Nikolai prästgård på Nikolaigatan 8 i Örebro. Efter överrenskommelse Texttel 019-17 11 52, bildtelefon volontar.nikolai@sip.nu

www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/teckensprak 

Du hittar oss också i Facebookgruppen Svenska kyrkans Teckenspråkiga Arbete i Strängnäs stift och Teckenspråkig ung i kyrkan

Välkommen att besöka oss!

Gun Carlzon

Gun Carlzon

Svenska kyrkan i Örebro

Strängnäs stift, Stiftspedagog, Örebro pastorat, Teckenspråkigt arbete

Pernilla Folebo

Pernilla Folebo

Svenska kyrkan i Örebro

Strängnäs stift, Örebro pastorat, Teckenspråkigt arbete, Diakon

Daniel Keber

Daniel Keber

Svenska kyrkan i Örebro

Strängnäs stift, Örebro pastorat, Stiftsadjunkt, Teckenspråkigt arbete

Vill du läsa mer om Teckenspråkigt arbete i svenska kyrkan