Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Strängnäs stift Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 1-2, 64530 Strängnäs Postadress: Box 84, 64522 Strängnäs Telefon: +46(152)23400 E-post till Strängnäs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Teckenspråkigt arbete

Stiftets medarbetare för det teckenspråkiga arbetet finns i Örebro på Nikolaigatan 8.

kontakt

Bildtelefon volontar.nikolai@sip.nu
Texttelefon 019 17 11 52
Fax 019 15 46 19

Själavårdssamtal

Vill du samtala om livet och om tro går det bra att ha själavårdssamtal med stiftsdiakon, stiftspräst eller stiftspedagog. Kontakta Daniel Keber eller Gun Carlzon.

Rätt till tolk - kontakta landstingets tolkcentral

Tolkcentralen Örebro län

Tolkcentralen Sörmland

Landstingen har en skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen att erbjuda tolktjänst till barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.

Behöver du tolk vid exempelvis gudstjänster eller dop,vigsel och begravning eller kanske själv är svenskspråkig men har döva anhöriga kan du kontakta landstingets tolkcentral.

Dop, vigsel och begravning

Kontakta Daniel Keber 070-340 59 87 eller daniel.keber@svenskakyrkan.se

Det finns möjlighet att boka dop, vigsel och begravning på teckenspråk och svenska parallellt. Datum för våren är 16/1, 20/2, 19/3, 23/4, 21/5, 18/6 och 2/7.

Medarbetare teckenspråkigt arbete i Strängnäs stift:

Gun Carlzon

Gun Carlzon

Strängnäs stift

Stiftspedagog, Teckenspråkigt arbete

Direkt: 0152-234 91

Mobil: 070-644 68 69

Pernilla Folebo

Pernilla Folebo

Strängnäs stift

Diakon, Teckenspråkigt arbete

Direkt: 0152-234 93

Mobil: 072-7265970

Mer om Pernilla Folebo

Diakonala uppgifter inom stiftets teckenspråkiga verksamhet.

Daniel Keber

Daniel Keber

Strängnäs stift

Stiftsadjunkt, Teckenspråkigt arbete

Direkt: 0152-23490

Mobil: 070-3405987

Mer om Daniel Keber

Dop, vigsel och begravning på teckenspråk i stiftet.