Teckenspråkigt arbete

Stiftets verksamhet på teckenspråk

Själavårdssamtal

Vill du samtala om livet och om tro går det bra att ha själavårdssamtal: kontakta Gun Carlzon, stiftspedagog.

Dop, vigsel och begravning

Det finns möjlighet att boka dop, vigsel och begravning på teckenspråk och svenska parallellt. Om man är döv och behöver teckenspråk så får man använda en hörande präst och tolk.

 

Gå med i vår Facebookgrupp: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Strängnäs stift

Det finns också en nationell Facebooksida: Teckenspråk i Svenska kyrkan

Medarbetare teckenspråkigt arbete i Strängnäs stift: