Närbild på ett altarkors med två händer som talar teckenspråk.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Teckenspråkigt arbete

Finns för alla teckenspråkiga som bor och vistas i Strängnäs stift. Det mesta av verksamheten sker i Nikolai församling i Örebro men ibland även på andra platser. Vill du veta mer och få kontakt med de teckenspråkiga medarbetarna hittar du alla uppgifter här nedan. Välkommen!

Mötesplatser på teckenspråk

Välkommen att vara med i den teckenspråkiga verksamheten (främst i Örebro). Café, Öppen förskola, samtalsträffar och gudstjänster med mera.

Teckenspråkig konfirmation

Kan jag alltid vara mig själv? Varför händer det så hemska saker i världen? Vem kan jag lita på? Vad har jag för ansvar för miljön? Vad innebär kristen tro?

En kvinna i stickad tröja talar teckenspråk mot kameran.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkans nationella jourtelefon på teckenspråk har ett uppehåll under våren.

Tidningen - Händer i kyrkan

Här kan du läsa tidningen Händer i Kyrkan som ger information till teckenspråkiga i Svenska kyrkan.

Filmer på teckenspråk

Här kan du se filmer på teckenspråk om bland annat kyrkoårets högtider, kristen tro, dop, bröllop, begravning och medlemskapet.

Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med
dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.
Informations-pdf hittar du här

Sök stipendier

Sök bidrag från stiftelsen ”Femte Dövstumsdistriktet”. Ansökningstiden är för privatpersoner öppen fram till 30 juni och ansökan kan antingen göras digitalt eller skickas per post. Länk till digital ansökan och pdf-fil för nedladdning, samt mer information hittar ni här: Ekonomiskt stöd från stiftelser och fonder - Svenska kyrkan

Själavårdssamtal

Vill du samtala om livet och om tro går det bra att ha själavårdssamtal: kontakta gun.carlsson@svenskakyrkan.se stiftspedagog.

Dop, vigsel och begravning

Det finns möjlighet att boka dop, vigsel och begravning på teckenspråk och svenska parallellt. Om man är döv och behöver teckenspråk så får man använda en hörande präst och tolk. Om du som teckenspråkig önskar en teckenspråkig präst, kontakta diakon Agneta Wisser eller pedagog Gun Carlzon så försöker vi att hjälpa dig med det.

 

Gå med i vår Facebookgrupp: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Strängnäs stift

Det finns också en nationell Facebooksida: Teckenspråk i Svenska kyrkan

Medarbetare teckenspråkigt arbete i Strängnäs stift:

    Digitala teckenspråkiga gudstjänster

    Här kan du följa med i digitala teckenspråkiga gudstjänster som Strängnäs stift gör i samarbete med Örebro pastorat.