Närbild på ett altarkors med två händer som talar teckenspråk.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Teckenspråkigt arbete

Stiftets verksamhet på teckenspråk

Mötesplatser på teckenspråk

Välkommen att vara med i den teckenspråkiga verksamheten (främst i Örebro). Café, Öppen förskola, samtalsträffar och gudstjänster med mera.

Teckenspråkig konfirmation

Kan jag alltid vara mig själv? Varför händer det så hemska saker i världen? Vem kan jag lita på? Vad har jag för ansvar för miljön? Vad innebär kristen tro?

Händer som gör tecknet för "kyrka" - framför en kyrka.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkan erbjuder nu en nationell bildtelefonjour på teckenspråk. Där kan döva personer i hela landet samtala direkt med teckenspråkiga präster eller diakoner.

Tidningen - Händer i kyrkan

Här kan du läsa tidningen Händer i Kyrkan som ger information till teckenspråkiga i Svenska kyrkan.

Filmer på teckenspråk

Här kan du se filmer på teckenspråk om bland annat kyrkoårets högtider, kristen tro, dop, bröllop, begravning och medlemskapet.

Själavårdssamtal

Vill du samtala om livet och om tro går det bra att ha själavårdssamtal: kontakta Gun Carlzon, stiftspedagog.

Dop, vigsel och begravning

Det finns möjlighet att boka dop, vigsel och begravning på teckenspråk och svenska parallellt. Om man är döv och behöver teckenspråk så får man använda en hörande präst och tolk.

 

Gå med i vår Facebookgrupp: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Strängnäs stift

Det finns också en nationell Facebooksida: Teckenspråk i Svenska kyrkan

Medarbetare teckenspråkigt arbete i Strängnäs stift:

    Digitala teckenspråkiga gudstjänster

    Här kan du följa med i digitala teckenspråkiga gudstjänster som Strängnäs stift gör i samarbete med Örebro pastorat.