Teckenspråkigt arbete

Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka, ett av dessa språk är teckenspråk.

Kontakt

Åsa Grönberg

Åsa Grönberg

Västerås stift

Stiftskonsulent för teckenspråkigt arbete, Församlingsavdelningen

Johan Wisser

Johan Wisser

Västerås stift

Teckenspråkig präst

Mer om Johan Wisser

Skype: johanfs