Teckenspråkigt arbete

Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka, ett av dessa språk är teckenspråk.

Dövpräst Johan Wisser och stiftskonsulent Åsa Grönberg står vid altare och använder teckenspråk.

Svenska kyrkan på teckenspråk

Svenska kyrkan lever och verkar som en öppen och demokratisk folkkyrka där alla är välkomna att delta, ta initiativ och dela ansvar. En kyrka tillgänglig för alla.

Händer i kyrkan

En tidning om kyrkans teckenspråkiga verksamhet.

En bild på en mobiltelefon med text som gäller jourtelefon för döva.

Jourtelefon på teckenspråk

Svenska kyrkan erbjuder dig som är döv, samtal med en teckenspråkig präst eller diakon.