Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dövkyrkan i Växjö stift

Det långsiktiga målet för dövkyrkan är att nå teckenspråkiga i alla åldrar och kunna erbjuda teckenspråkig kyrklig verksamhet året runt till dem. Att skapa mötesplatser för samtal om livet och kristen tro på teckenspråk, kan sammanfatta dövkyrkans verksamhet.

Stiftets ansvar

Varje församling har ansvar för den språkliga minoritet av teckenspråkiga döva som bor eller vistas inom församlingen. I våra församlingar runt om i stiftet finns cirka 225 teckenspråkiga döva, som tillsammans med anhöriga och vänner kan sägas bilda Dövkyrkan i stiftet. Varje enskild församling har inte möjlighet att tillgodose sina teckenspråkiga församlingsbors behov, därför har stiftet teckenspråkiga medarbetare som arbetar i Dövkyrkan.
 

Gudstjänster och hembesök

Dövkyrkans medarbetare arbetar i hela stiftet och firar gudstjänster, ordnar olika aktiviteter på teckenspråk ute i församlingarna och gör hembesök. Gudstjänsterna hålls främst i de områden där det bor flera döva – Kalmarområdet, Växjöområdet och Jönköping/Nässjöområdet. Inom varje område finns valda kyrkvärdar som är engagerade i Dövkyrkans verksamhet. Dövkyrkan i stiftet har två medarbetare som jobbar tillsammans med döva för att utveckla den teckenspråkiga verksamheten i stiftet.
 

Dövkyrkans råd i Växjö stift

Dövkyrkans råd är det forum där Dövkyrkans verksamhet föreslås, diskuteras och utvecklas. Arbetet sker i ett nära samarbete mellan Dövkyrkans medarbetare och frivilliga inom Dövkyrkan. I rådet finns representanter både från kyrkvärdar och frivilliga och från dövföreningarna i stiftet. Rådet sammanträder ett par gånger per år.

 
 
 
Anita Hellöre

Anita Hellöre

Växjö stift

Döv- och teckenspråkig verksamhet, Stiftskonsulent

Jessica Lindberg

Jessica Lindberg

Växjö stift

Döv- och teckenspråkig verksamhet, Stiftskonsulent