Tvåspråkig mässa (teckenspråk och talad svenska) i Maria kyrka, Jakobsberg/Järfälla förs. Teckensurra från Sensus dagverksamhet (döva flerfunktionshindrade) deltog.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Teckenspråk och hörselfrågor

Teckenspråkiga döva inom Lunds stift har möjlighet att följa gudstjänst på teckenspråk, som är deras första språk. Dessutom består stiftets verksamhet av besök på dövföreningar, hembesök till ensamma döva samt aktiviteter av olika slag.

TECKENSPRÅK
I Sverige finns det 10 000 barndomsdöva som har teckenspråk som sitt första språk. Av dessa bor runt 1 300 i Lunds stift. Man räknar med att det dessutom finns minst 100 000 ”teckenanvändare” i landet. Denna grupp består av anhöriga till döva, hörselskadade, personer som arbetar med döva och personer med språkstörning.

Kalender för Lunds stift 

På grund av det osäkra läget har vi börjat med uteaktiviteter, vi hänvisar också till inspelade andakter som läggs på siftets Facebooksida för teckenspråk och motsvarande för den nationella Facebooksidan. I övrigt följer vi bestämmelser i de församlingar vi brukar ha gudstjänster. På vissa ställen tillåter man gudstjänster i kyrkorna, på andra är det direktsändning som gäller. Vi håller alltid avstånd vid våra träffar och mestadels, utom i Kristianstad, får var och en ta med egen fika.

Fredag 2 april kl 11.00-17.30

Bjärred Långfredagsvandring 13 km, vi börjar med andakt i Bergakyrkan, Bjärred, därefter fika. Medtag egen matsäck för resten av dagen.
Anmäl dig senast 26 mars till Kerstin 0761-88 42 42.

Måndag 5 april kl 14.00

Lunds domkyrka
Påskgudstjänst med fika OBS strykes pga restriktioner

Onsdag 7 april kl 11.00-14.30

Påskvandring i Lund. Vi startar utanför Klotet vid övre änden av Botan och vandrar långsamt till Lunds heliga platser. Ta med egen lunch!
Anmäl till Beata 0709-10 30 53 senast 31 mars.

Torsdag 22 april kl 12.00-14.30

Hässleholm, promenad i Folkparken, vi ses vid norra ingången. Vi kommer att fika våfflor i caféet.
Anmälan till Kerstin 0761-88 42 42 senast 15 april.

Söndag 25 april kl 11.00

Streamad gudstjänst på teckenspråk och svenska från Limhamns kyrka i Malmö. Följ den på Facebook i din soffa.

Torsd 6 maj kl 10.15-13.30

Helsingborgs Elinebergskyrkan. Kaffestund, andakt.
Anmälan till Kerstin 0761-88 42 42 senast 29 april.

Onsdag 19 maj kl 11.00-14.30

Promenad i Kristianstad, vi utgår från Stora kyrkan vid stationen, ta med matsäck.
Anmäl senast 12 maj till Kerstin 0761-88 42 42.

Söndag 30 maj kl 10.00-15.00

Lång vandring i Lund, vi börjar vid Domkyrkan och går österut.
Anmäl senast 23 maj till Beata 0709-10 30 53.

ANDAKTER PÅ SÄRSKILDA BOENDEN

På grund av coronaläget står vi utanför och håller andakterna. Boende ser ut genom fönstret.

Dalen-Lindängelund
Följande torsdagar kl 14.30: 15 april, 20 maj och 10 juni.

Gråsparven-Lund
Följande fredagar kl 14:30: 16 april, 21 maj och 11 juni.

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Dop, vigsel och begravning kontakta Beata Sandell, 0709-10 30 53.  

Konfirmationsundervisning vi samarbetar med andra stift och åker på tre läger tillsammans, se inbjudan här.

Beata Sandell

Beata Sandell

Lunds stift

Stiftsadjunkt, arbete med hörselskadade

Mer om Beata Sandell

046-15 55 38 Bildtelefon: dovkyrkan(a)t-meeting.se

Om svenska kyrkan på teckenspråk

  • Om Svenska kyrkan, medlemsskap, dop, vigsel med mera
  • Läs senaste numret av webbtidningen "Händer i kyrkan"
  • Vill du ha webbtidningen för teckenspråkigt arbete "Händer i kyrkan" direkt till din inbox? Mejla Beata Sandell så lägger vi till dig på sändlistan.