Tvåspråkig mässa (teckenspråk och talad svenska) i Maria kyrka, Jakobsberg/Järfälla förs. Teckensurra från Sensus dagverksamhet (döva flerfunktionshindrade) deltog.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Teckenspråk och hörselfrågor

Teckenspråkiga döva inom Lunds stift har möjlighet att följa gudstjänst på teckenspråk, som är deras första språk. Dessutom består stiftets verksamhet av besök på dövföreningar, hembesök till ensamma döva samt aktiviteter av olika slag.

TECKENSPRÅK
I Sverige finns det 10 000 barndomsdöva som har teckenspråk som sitt första språk. Av dessa bor runt 1 300 i Lunds stift. Man räknar med att det dessutom finns minst 100 000 ”teckenanvändare” i landet. Denna grupp består av anhöriga till döva, hörselskadade, personer som arbetar med döva och personer med språkstörning.

Kalender för Lunds stift 

På grund av det osäkra läget har vi börjat med uteaktiviteter till hösten, vi hänvisar också till inspelade andakter som läggs på siftets Facebooksida för teckenspråk och motsvarande för den nationella Facebooksidan. I övrigt följer vi bestämmelser i de församlingar vi brukar ha gudstjänster. På vissa ställen tillåter man gudstjänster i kyrkorna, på andra är det direktsändning som gäller. Vi håller alltid avstånd vid våra träffar och mestadels, utom i Kristianstad, får var och en ta med egen fika.

teckenspråkstolkade gudstjänster

Torsdag 8 oktober kl 19
Sinnesromässa
Enkel fika delas ut i kyrkan före mässan kl 18.30.
Heliga Trefaldighetskyrkan, Kristianstad

Torsdag 5 november kl 19
Sinnesromässa
Enkel fika delas ut i kyrkan före mässan kl 18.30.
Heliga Trefaldighetskyrkan, Kristianstad 

Söndag 8 november kl 14
Minnesgudstjänst
Ta med egen fika.
Lunds domkyrka, Sjuarmade ljusstakens kapell 

Söndag 15 november kl 11
Mässa på teckenspråk och svenska
Direktsänds på Facebookssidan Limhamns kyrka
Limhamns kyrka, Malmö

Söndag 29 november kl 10
Mässa på teckenspråk och svenska. Camilla Jansson, diakon i Göteborgs stift medverkar. Anmälan till Kerstin 0761-88 42 42.
Sankt Mikaels kyrka, Ängelholm 

ANDAKTER PÅ SÄRSKILDA BOENDEN

På grund av coronaläget står vi utanför och håller andakterna. Boende ser ut genom fönstret.

Dalen-Lindängelund
Följande torsdagar kl 14.30: 17 sep, 22 okt, 26 nov och 17 dec.

Gråsparven-Lund
Följande fredagar kl 14:30: 18 sep, 23 okt, 27 nov och 18 dec.

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Dop, vigsel och begravning kontakta Beata Sandell, 0709-10 30 53.  

Konfirmationsundervisning vi samarbetar med andra stift och åker på tre läger tillsammans, se inbjudan här.

Beata Sandell

Beata Sandell

Lunds stift

Stiftsadjunkt, arbete med hörselskadade

Mer om Beata Sandell

046-15 55 38 Bildtelefon: dovkyrkan(a)t-meeting.se

Om svenska kyrkan på teckenspråk

  • Om Svenska kyrkan, medlemsskap, dop, vigsel med mera
  • Läs senaste numret av webbtidningen "Händer i kyrkan"
  • Vill du ha webbtidningen för teckenspråkigt arbete "Händer i kyrkan" direkt till din inbox? Mejla Beata Sandell så lägger vi till dig på sändlistan.