Närbild på ett altarkors med två händer som talar teckenspråk.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Teckenspråk och hörselfrågor

Teckenspråkiga döva inom Lunds stift har möjlighet att följa gudstjänst på teckenspråk, som är deras första språk. Dessutom består stiftets verksamhet av besök på dövföreningar, hembesök till ensamma döva samt aktiviteter av olika slag.

TECKENSPRÅK
I Sverige finns det 10 000 barndomsdöva som har teckenspråk som sitt första språk. Av dessa bor runt 1 300 i Lunds stift. Man räknar med att det dessutom finns minst 100 000 ”teckenanvändare” i landet. Denna grupp består av anhöriga till döva, hörselskadade, personer som arbetar med döva och personer med språkstörning.

Dop, konfirmation, vigsel och begravning

Dop, vigsel och begravning kontakta Beata Sandell, 0709-10 30 53.  

Konfirmationsundervisning: Vi samarbetar med andra stift och åker på läger tillsammans, se inbjudan här.

Om svenska kyrkan på teckenspråk

  • Om Svenska kyrkan, medlemsskap, dop, vigsel med mera
  • Läs senaste numret av webbtidningen "Händer i kyrkan"
  • Vill du ha webbtidningen för teckenspråkigt arbete "Händer i kyrkan" direkt till din inbox? Mejla Beata Sandell så lägger vi till dig på sändlistan.

Mer om teckenspråk och hörselfrågor

Beata Sandell

Prästen Beata Sandell gestaltar Gud med sina händer

"Jag har läst tolv andra språk men att kunna tala med händerna är något unikt. Teckenspråk ger mig en ytterligare dimension. Det talar till det konstnärliga och närmar sig dansens uttryck."

Präst håller gudstjänst på teckenspråk

Teckenspråk

Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete vänder sig till dig som är teckenspråkig, döv eller finns i en teckenspråkig omgivning.