Foto: Johannes Frandsen/IKON

Olaus Petri Ceciliakören

Kör för flickor från 8 år. Tisdagar 16.30–18.00.

Ceciliakören är en kör för flickor från åk 2 och uppåt.

Tisdag 16.30–17.30 årskurs 2–3
Tisdag 17–18 årskurs 4 och äldre  

Välkommen till Ceciliakören! Tycker du om att sjunga och älskar musik ska du komma till oss i Ceciliakören. Vi arbetar mycket med sångutveckling, gehör och musiklära.
Vi deltar vid högmässor och konserter och åker ibland på läger och sjunger tillsammans med andra flickkörer.
Vår inriktning är främst klassisk musik men med smakprov från andra genrer

Kontakta körens ledare för mer info och en träff inför körstarten.

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Adress:
Olaus Petri kyrkogata 4, 
703 64 Örebro

Telefon: Informationsservice 019-15 45 00 Här kan du läsa aktuella öppetider.

E-post: olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Olaus Petri, ring 019-15 46 61. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Länk till: Olaus Petri församling på Facebook
Olaus Petri församling på Instagram
Olaus Petri församlings Youtubekanal

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Bönegrupper:
Vardagar utom onsdag kl. 8. morgonbön
Måndag kl. 18 bönegrupp för föräldrar
Onsdag kl.10 Hannagruppen

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (april -22). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling