Den omgjutna storklockan 1956

Kyrkklockorna i Olaus Petri kyrka

Kyrkklockor har alltid lockat människors fantasi, det finns många berättelser om dem. Olaus Petri kyrka har fyra klockor i sitt torn, från början var de bara tre. Läs mer om dem, deras inskriptioner och användning här!

”Tre kyrkklockor anskaffades till kyrkans färdigställande [1912] – de blev för övrigt inte klara förrän 1913. Alla tre var relativt små. ...Emellertid hade önskemålet om kraftigare klockklang i kyrkan på norr gjort sig gällande och kröntes omsider med framgång ...som nämnts invigdes [den nya stor-] klockan tredje söndagen i advent 1952. Sedan Olaus Petri kyrka erhållit en ny storklocka, synes den förutvarande storklockan ha tappat livslusten. Den sprack nämligen under en ringning år 1956 och blev samma år omgjuten.”

Ur boken ”Olaus Petri kyrka” av Bengt Ingmar Kilström.
På bilden ovan ser vi hur den omgjutna 2:an återuppsätts i maj 1956. – Känner du igen någon av männen på bilden? Ring 019-15 46 69 och berätta!

Storklockan, 1:an

1an Storklockan i Olaus Petri kyrka
1:an Storklockan i Olaus Petri kyrka Foto: Agneta Larsson

K G Bergholtz klockgjuteri 1952,
ca 1.200 kg
Inskription: Matt 11:28
Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade,
så skall jag giva eder ro.

Gamla storklockan, 2:an (tills vidare avstängd)

2an gamla storklockan i Olaus Petri kyrka
2:an Gamla storklockan i Olaus Petri kyrka Foto: Agneta Larsson

K G Bergholtz klockgjuteri 1913,
ca 700 kg
omgjuten 1956 av samma gjuteri
Inskription: J. O. Wallin, PSB 1819, 1: 6 (Upp psaltare och harpa)
Kom kristenhet att dyrka din Gud på varje tid och ort.
Blive dig hans kyrka ett heligt rum och himlens port.

Mellanklockan, 3:an

3an vardagsklockan i Olaus Petri kyrka
3:an Mellanklockan i Olaus Petri kyrka Foto: Agneta Larsson

K G Bergholtz klockgjuteri 1913,
ca 360 kg
Inskription: Ps 136:1
Tackom Herren, ty han är god. Hans godhet varar evinnerligen.

Lillklockan, 4:an

4an lillklockan i Olaus Petri kyrka
4:an Lillklockan i Olaus Petri kyrka Foto: Agneta Larsson

K G Bergholtz klockgjuteri 1913,
ca 160 kg
Inskription: Ps 103:1
Loven Herren, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn.

Dessa klockor ringer vid:

Morgonbön, vardagar 08.00 - 4:an
Veckomässa, onsdagar 07.30 - 4:an
Veckomässa, torsdagar 18.00 - 3:an

I samband med söndagens högmässa:
Förstagångsringningen 09.00 - 3:an
Andragångsringningen 09.30 - 3:an
Prästringningen 09.45 - 4:an
Sammanringningen 10.00 - tre klockor

Begravningsgudstjänster - 3:an
Helgsmål, lördagar 18.00 - 1:an
Tacksägelse över de avlidna i högmässans förbön - 3:an

Allmän själaringning, vardagar samt lördagar 10.00 - 3:an
Kvällsgudstjänster samt konserter, söndagar 18.00 - 3:an
Dop- och vigselgudstjänster - 3:an

Läs mer om kyrkklockor

Wikipedia har en utförlig artikel om kyrkklockor, där kan du bl.a läsa om historia, tillverkning, legeringar och seder kring klockringning. Här hittar du en länk till artikeln!

Olaus Petri församling

Olaus Petri församling
Adress:
Olaus Petri kyrkogata 4, 
703 64 Örebro

Telefon: Informationsservice 019-15 45 00 Här kan du läsa aktuella öppetider.

E-post: olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se

För direktkontakt med församlingsexpeditionen i Olaus Petri, ring 019-15 46 61. 

Kontaktlista med alla medarbetare i Olaus Petri församling

Länk till: Olaus Petri församling på Facebook
Olaus Petri församling på Instagram
Olaus Petri församlings Youtubekanal

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40, Örebro
Kyrkan är öppen tis, ons, fre kl. 10–15, tors kl. 10–18 samt under helgerna i samband med gudstjänst

Mässa:
Söndag kl 10 Högmässa.
Onsdag kl. 7.30, torsdag kl. 18.
Bönegrupper:
Vardagar utom onsdag kl. 8. morgonbön
Måndag kl. 18 bönegrupp för föräldrar
Onsdag kl.10 Hannagruppen

Plan över kyrkan (pdf)

I Olaus Petri församling bor drygt 25.600 personer (april -22). Den är belägen i norra Örebros centralare delar. Församlingen ligger inom Örebro kontrakt och Strängnäs stift i Svenska kyrkan. 

Läs mer om Olaus Petri församling