Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik

Vill du gå på konsert eller är du kanske sugen på att börja sjunga i någon av våra 35 olika körer? Här hittar du information om körer och konserter hos Svenska kyrkan i Örebro.

Musikutbudet är stort i Örebro pastorat. Förutom musiken som framförs i samband med gudstjänsterna, har vi dessutom ofta konserter i våra kyrkor och kapell. I våra åtta församlingar finns cirka 35 körer för alla åldrar och kunskapsnivåer – från babysång till barnkör, syskonsång, ungomskör, vuxenkör och seniorkör.  I vissa av våra körer krävs god notläsningsförmåga, i andra behövs inga förkunskaper. Hoppas du hittar någon som passar dig! Förutom körerna, har vi också orkestrar och musikgrupper i vår verksamhet.