Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Längbro kyrkokör

Välkommen till Längbro kyrkokör i Längbro i Örebro. Var med och sjung i någon av våra körer du också!

Torsdag 19.00-21.00, Längbro församligshem.

En 4-stämmig kör för dig med viss körvana, sjunger i både små och stora projekt i skiftande repertoar, vi söker sångare till körens samtliga stämmor!

Kontaktperson

Henrik Wing

Svenska kyrkan i Örebro

Musik, Organist, Längbro församling, Örebro pastorat

Mer om Henrik Wing

Organist

Längbro Församling

Längbro församling
Adress:
Församlingsvägen 4,
703 48 Örebro
Telefon: 019-15 45 00
(informationsservice, öppet mån-tor 9-17, fre 9-16)
E-post: langbro.forsamling@svenskakyrkan.se

Kontaktlista med alla medarbetare i Längbro församling

Till Längbro församling på Facebook

Församlingens kyrkor:
Längbro kyrka
Ekers kyrka